LIUDZIE LOTNICTWA I POMNIKI

Znaczni ludzie lotnictwa Polskiego

 

Gen bryg. pil. Stanisław Skalski w pełnej Gali.


DOWÓDCY LOTNICTWA WOJSKOWEGO
 
Aleksander Romejko
Iwan Turkiel
Jan Frey Bielecki
Jan Raczkowski
Henryk Michałowski
Tadeusz Krepski 
Tytus Krawczyc
Jerzy Gotowała
Kazimierz Dziok
Andrzej Dulęba
Ryszard Olszewski  
Stanisław Targosz
 
 
 
 
Andrzej Błasik 
Lech Majewski  
 
 
 
 
 
 
 
płk pil. Tadeusz Góra w 80 urodzin odznaczony Polonia Restituta.
Po lewej stronie jubilat na tle Szybowca PWS i tablica pamiątkowa w Słonecznikach Małych na Litwie.
 
 
 
 

Tadeusz przyjmuje z rąk Ministra Obrony Narodowej nominację  na stopień generała brygady i szablę .

 
    
            
                              w czapce              //                               Podczas opowiadania o swoich lotniczych wspomnieniach
 
 

płk pil. Szczepan Scibior. Komendant OSL w Dęblinie. Uczestnik walk II Wojny.
Po wojnie wrócił do Polski i rozpoczął służbę w lotnictwie. W roku 1951 aresztowany przez agentów Informacji Wojskowej.Oskarżony o działalność szpiegowską i zdradę Ojczyzny Stracony po wyroku skazującym w więzieniu. Potem rehabilitowany

 
 
 
przed wojną                              w czasie wojny.                                     po  wyroku
 
 
 
Przed gmachem ZG Informacji Wojskowej przy ul. Tytusa Chłubińskiego 3 w Warszawie stoją córka Barbara z mężem Wojciechem Sopyłło.
Na ścianie tablica pamiątkowa.
 
 
Imię Szczepana Scibora otrzymała Szkoła Podstawowa w Wieleninie // Tablica pamiątkowa w Uniejowie.
 
 
kpt. pil. Roman Operacz, pierwszy Polak, który na samolocie Mig 19 osiągnął prędkość dźwięku.
 
 
Grupa pilotów latających na MiG 19 ( od lewej: Zdzisław Mickiewicz, Tadeusz Góra,Stanisław Radziejowski,
Henryk Dańko, Stanisław Chreptowicz.
 
  
 
 
 
mjr Mirosław Hermaszewski i ppłk Zenon Jankowski w gronie kosmonautów radzieckich
 
  
Powitanie Kosmonauty i Konsultanta.                                                           // Dekoracja
 
  
 
Spotkanie z władzami PRL                                             //      Gen. Hermaszewski jako Komendant-Rektor WSOSP w Dęblinie.
 
 
Pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin.