Kadra Działu Nauk OSL 4 w Dęblinie rok 1954

I rząd: ppor.nawig H. Milczarek, por. Żmigrodzki, ppor. pil. Sieroń, por. Walczyk, mjr nawig. Cz. Gagajek, mjr nawig. J. Romanowicz, ppłk L. Szurka, kpt. T. Kurek, mjr I. Kuprian, kpt. Cz. Judejko, kpt. pil. M. Karpiński, por H. Lamcmański,   por. Walocha.

II rząd: chor. J. Gil, por. Komorowski, kpt. Królak, kpt. ~, ppor. J. Mazur, por. H. Wojtyra, por. K. Gajowniczek, ppor. nawig. J. Grzeszczakowski, por nawig. St. Markowski, por. nawig. L. Wencel, kpt. nawig. A. Zarówny, por. J. Kurkus, por. nawig. J. Filon.                                                                                                                                                                                                                             III rząd: kpt. Kruszewski, por. nawig. K. Borawski, ppor. nawig. K. Ciupa (vel Ciszewski), por. J. Skrzypek, kpt. pil. T. Polanowski, ppor. A Pietruszka, ppor. Z. Motyka, por. Janusz, kpt. J. Szymański, ppor. nawig. M. Sysiak, por. nawig. T. Wójcik,  por. nawig. M. Chodorowski, por. R.. Smyl, por. J. Ponikowski, kpt. Z. Urbański, por. J. Celek..

IV rząd: ppor. B. Wachowicz, ppor. nawig. J. Wójcik, ppor. H. Urbanowicz, por. W. Banasiak, ppor. nawig. K. Gorzelnicki, por. Marek, ppor. nawig. J. Masłowski, ppor. J. Jaworski, por. B. Przybyłowicz, por. J. Syta, ~,por. Dudek, ppor. nawig. R.. Niemiec, ppor. nawig. J. Rej, por. nawig. K. Szachulski, ppor. pil. T. Gałęski, ppor. J. Biernacki, por. A. Szlęk..


 
   Rok 1955          
                                                                            I rząd:  por. Leon Sławański, ppor.H. Urbanowicz,  por. nawig. K. Szachulski, por. J. Wołejsza, por. Komorowski, kpt~, kpt. W. Makarewicz, mjr nawig. J. Romanowicz, mjr nawig. I. Kuprian, ppłk L. Szurka, mjr Tadeusz Kurek, ppor. pil. T. Gałęski, kpt. Z. Urbański, kpt. M. Karpiński, kpt T. Polanowski.

II rząd:  por. R. Smyl, por. H. Wojtyra, por J. Zembrzuski, mjr H. Rygier, por. M. Siudak, por. Z. Motyka, por. K. Gajowniczek, por. J Mazur,  por. K. Strzyżewski,  por. nawig.  St. Markowski, ppor. nawig. M Sysiak, ppor. nawig.  J. Masłowski, ppor. J. Wójcik, por. nawig. J Filon. 

III rząd:  ppor. J. Gil, kpt. Królak, por. St. Karkowski, por. J. Syta,  por. Janusz,  por.K. Borawski, kpt. A. Zarówny, por. nawig. L. Wencel,  ppor nawig.. R. Niemiec, por. pil.  A. Kajdan, por. B. Przybyłowicz, ppor. nawig  T Ciupa (vel Ciszewski) sierż. Żmirski (kier. kancelarii), por. Walczyk.   

UWAGA: Jeżeli rozpoznacie na zdjęciach znajome twarze, a w opisie brak nazwiska, lub macie swoje zdjęcia lotników to proszę o ich przesłanie na adres:  
 
 
Kadra OSL w Dęblinie
 
Dęblin Początki OSL
 

 
Przed promocją po prawej: marszałek Rola Żymierski ; po lewej gen. Romejko; w środku płk Ścibior.
 

 
Odczytanie rozkazu promocyjnego.
 
      
 
Promuje minister Obrony Narodowej marszałek Polski Michał Rola Żymierski. 
 
     
 
 
Piloci przy Li 2.
 
 
OSL Dęblin, zajęcia na sali uzbrojenia.
od lewej: T. Chotaj, por.Szmitkowski, Pałuczak, F.Kamiński; czwarty od prawewj Z. Żarski.

 
 
Drużyna piłki nożnej Oddziału Szkolenia OSL nr 4 w Dęblinie;
od lewej: J. Romanowicz, M.Tobolski, J. Podonowski, Karkowski, Zarówny, ~, Banasiak, Janusz, L. Zabrodzki; klęczą: Przybylski, M. Wojewódzki,~.
 
 
potem egzaminy
 
 
 
egzamin przyjmyją: kpt. Jaszczuk, kpt. B. Aleksandrowicz i kpt. J Podonowski.
 
 
Komisja egzaminacyjna; od lewej: ~, J. Podonowski, Tyssa (vel Tysowski) I. Kuprian.W.Makarewicz 
 
 
Wykładowcy stoją: Komorniczak, Kajdan, Szlęk, Jaworski, Przybylski, Celek, Chodorowski, Wołejsza,Szajko, siedzą: Milczarek, Filon,Bukowski ,~, Flisek, Rychwiński; Pietruszka Bilski, Wojtyra, Tyśper.
 
Cykl nawigacji: Wiśnioch, Smyl, Chodorowski, Szachulski, Grzeszczakowski, Wojewódzki, Lancmański, Milczarek Niemiec, Zembrzuski; kucają: Kawula, Filon
 
     
 
Zdjęcia z czasów Dęblińskich autora książki Lotem koszącym płk. pil. prof.dr. hab. Tadeusza Kamińskiego.
 
 
 
Piloci 36 splt // Powitanie Francuzów na Okęciu.
 
 
Prace porzadkowe przy białych blokach w Modlinie.
Z lewej u góry: St. Sobko, w środku: J. Grzeszczakowski, L.Martynowa, Rożenkowa, J. Kozłowski, Zb.Kawecki.

 
 
Specjaliści ubezpieczenia lotów.
od lewej: J. Kozłowski,~, S. Węgrzyn,~,~,~. // ~,~,~,J. Kozłowski, S. Węgrzyn,~.
 
  
 
Grupa słuchaczy CSL - u podczas zwiedzania okolic Modlina Twierdzy
 
 
Instruktorzy CSL: Z. Mickiewicz, T. Góra, S. Radziejowski, H. Dańko, S. Chreptowicz,
 
  
 
kpt. pil. Stanisław Chreptowicz w kabinie Mig 21   ----------     kpt.pil.  R. Operacz, osiągnął  V =1Ma
 
 
" Wyjazd na skoki" 39 plm Mierzęcice 1955 r.. Tak się kiedyś jeździło na lotnisko.
Od lewej: ppor. M. Gołąbek, chor. J. Płacheta, por pil. J. Brzosko, ppor. pil.T. Mikuła, ppor. pil. S. Chętkowski, ppor pil. S. Steczek, ppor. pil. S. Sadowski, por. pil. M. Niaj, por. pil. K. Cieślak; stoją: por. pil. Baran, por. pil. K. Ciapała, por. pil. Z. Czech .