Pomnik ku czci lotników polskich na kwaterze lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.
 
  
 
   
 
Ziemię z Cmentarza Orląt we Lwowie pobierają:  // Wkładanie urn z ziemią pól bitew i cmentarzy żołnierzy polskich.       płk.dypl.pil.Andrzej  Majewski, mieszkaniec Lwowa Jan Balicki  i płk dypl. pil. Leopold Szargut.                     
 
L O N D Y N
 
 
Orzeł lotniczy i znaki polskich jednostek lotniczych w Wielkiej Brytanii na posadzce kościoła RAF w Londynie.
 
N O R T H O L T
 
Pomnik polskich lotrników w Northolt.
 
 
Seniorzy przy pomniku w 2000 r.
W półkolistej ścianie za pomnikiem wymienione są nazwiska wszystkich lotników polskich, którzy polegli w walkach nad Wielką Brytanią w czasie II Wojny Światowej.       
 
    
 
Na ogrodzeniu miejsca pomnika umieszczone są tablice, odznaki i emblematy lotnicze.
 
 
Dewiza lotników.
 
 
Emblematy polskich jednostek lotniczych.
 
 
 
 
Zadybie Stare. Z tego lotniska 1 plm wykonał pierwszy start na zadanie bojowe 

 
D Ę B L I N

 
 

Dęblin Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

 
W A R S Z A W A

 
 

Pomnik Lotników w Warszawie.

 
 
CIERLICKO
 

 

Pomnik Żwirki i Wigury w Cierlicku.

GOŚCINIEC 3 km na zachód od Chęcin.

 
 
 
 
P O Z N A Ń
 
Tablica w kościele garnizonowym w Poznaniu.
 
 
 
Pomnik gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
 
 
R A D O M
 
 
Pomnik lotników Ziemi Radomskiej.
 
 
K R A K Ó W   
 
  
 
  
 
Napisy na cokole
 
 
Pomnik gen. Stanisława Sosabowskiego - patrona 6 BPD w Krakowie.
 
  
 
Pomnik lotników z Prokocimia. Z tej dzielnicy Krakowa wywodzi się przeszło 20 lotników.