Uczestnicy zjazdu byłych pracowników Centrum Szkolenia Lotniczego w 40 rocznicę utworzenia.
 
  
 
  
 
 
Odznaczenia 11 czerwca 2012 r . odznaczeni medalami "Za Zasługi dla Obronności Kraju".