ppłk pil. Jan Sujkowski
Treść listu
 
Proszę o zamieszczenie moich wspomnień w obrazkach.    
                                                                                                    
Jako osiemnastolatek wstąpiłem w 1951 roku do OSL-4 w Dęblinie. Na ok. 1000 kandydatów przyjęto 120. Szkolenie w powietrzu rozpocząłem w Ułężu na smolocie Ut-2 z instruktorem ppor. pil. Garncarczykiem. Następnie na smolocie Junak-2 z instruktorem ppor. pil. Kazimierzem Grzybowskim. Dowódcami byli: klucza por.pil. Jerzy Iwonin, eskadry kpt.pil. Figarski. Pierwszy samodzielny lot wykonałem w dniu urodzin i imienin 24 czerwca 1953 r. na samolocie Junak-2. Szkolenie na samolotach Jak 9 odbyłem w 3 eskadrze Radomiu. Dowódcami byli: eskadry kpt. pil. Eugeniusz Robak, klucza kpt. pil. J. Iwonin, instruktor chor.pil. Czapkiewicz. Promocja na stopień ppor. i tytuł pilota 15 marca 1953 r. Promował komendant płk pil. Bystrow. Służbę pełniłem  w Krzesinach, Sochaczewie, Powidzu i Warszawie (36 splt ). Latałem na samolotach: Ut-2, Junak-2 Jak-18, Jak-11, Jak-9 Jakk 17 "Agata", Jak 23, Mig-15, Mig-17, SBLim-1, SBLim-2, Lim-6, TS-8 Bies, TS-11 Iskra. Służbę wojskową zakończyłem po 40 latach w 1991r. W ciągu 29 lat służby w powietrzu wykonałem 6265 lotów w czasie 3168 godz.      
 
 

Kontakt ze mną: e-mail: jan.sujkowski@gmail.com .