płk nawig. inż. Jerzy Podonowski

Treść listu

Proszę o umieszczenie kilku moich zdjęć:

 
   
 
   Jerzy przy kordziku    //    gen. J. Sobieraj dekoruje    //  puchar XXX lecia służby wojskowej wręcza gen. H. Michałowski 
 
   
 
Odchodzącego do rezerwy żegna       //           minister oświaty nie poznał baretki Medalu Komisji    
płk.K.Grzybowski                                                      Edukacji Narodowej
 
 
 
 
Przy wspólnym stole z gen. S. Skalskim  i płk.  Łokuciewskim