Foto Albumy             
                                                                            
           
 
Uczestnicy szkolenia służby nawigatorskiej na sali tradycji WL
 
 Zdjęcia od płk. nawig. Henryka Droździka
 
     
 
 
 
 
Zespół taneczny pod kierownictwem żony kpt. pil. G. Wintera ( na zdjęciu zaznaczona kropką )
Tańczą podchorążowie: Łykowski, Ceranowicz,  H. Droździk i S. Rogowicz, po prawej z akordeonem H. Milczarek .
 
   
 
Rok 1961 ćwiczenie sztabowe na mapach.
ćwiczą: płk Bień, mjr nawig. H. Droździk i kpt. pil. Lacroix.
 
  
 
  Rok 1963 Monino.
                                                      Słuchacze: Harlęża, Doździk i Markowski na spacerze  //   pomnik kosmonautów obok klubu oficerskiego
 
    
       Droździk liczy                                                     Droździk,  płk E.Skonecki ( Główny Nawigator WL )
                                                                                                                                                                           i kpt nawig S Markowski na śniegu.    
 
  
 
              Marszałek M. Spychalski                                           mjr nawig. H. Droździk w kabinie nawigatora Iła 28.
                                                                     wita się z d-cą ppłk. pil.J.Łagodą.
  

 Oficerowie Oddziału Nawigacji DLO w 1963 r.                      Pogrzeb Ppłk. nawig. F. Zyziaka na cmentarzu Junikowo.
  od lewej: mjr. nawig. C.Dziurawiec, kpt. E. Forysiak,                                 ( zginął w katastrofie śmigłowca ).
                                                                  płk nawig. W. Biliński (szef Oddziału),
                                                           płk  nawig F. Zyziak; mjr nawig. H. Droździk;
                                                         ppłk nawig. M. Procek; kpt. nawig J Frankiewicz .
 
 
Wrzesień 1961. Poligon Wędrzyn. Ćwiczenia lotnictwa z wojskami lądowymi.
Lotami kieruje gen bryg. pil. J. Raczkowski z grupą oficerów: ppłk. nawig W. Bilińskim, mjr. H. Droździkiem i inn.
 
 
 
1961 r. Powidz Wizyta Ministra ObronyCzechosłowacji                                 gen. B. Lomsky i J. Raczkowski
                                                od lewej. gen J.  Raczkowski, gen. J. Frey-Bielecki i gość B. Lomsky
 
 
Gen. Lomsky wręcza polskim pilotom odznaki I klasy pilotów czechosłowackich.
Od prawej: Kapitanowie piloci; Stefan Ziębicki, Tadeusz Orlewski, Jerzy Zych, Marian Makiewicz,.
 
 
Jeden z odznaczonych kpt. pil. Marian Makiewicz .
 
 
gen.  J. Raczkowski wręcza akt nominacji na st. ppłk. Droździkowi, obok ppłk W. Dziuda
 
 
Generalicja.
 
  
 
Poligon Nadarzyce. Grupa kontroli rezultatów działań Lotnictwa.
płk H. Droździk, płk H. Urbaniak, ppłk  M. Ozyra.
 
  
 
Z albumu płk. dypl. pil. Klaudiusza Jamrożaka i kmdr. por. pil. Andrzeja Małeckiego
 
 
Radom 1960 r. Pilotów na stopień podporucznika promuje gen. bryg. pil. Jan Raczkowski.
Od lewej: Andrzej Małecki, n/n, Eugeniusz Zabłocki, Waldemar Gajek, Andrzej Jędra, Józef Polachowski, Jan Orzechowski.
 
 
Cewice 1966 r. Uroczysta zbiórka 30 plmb lotnictwa Morskiego (potem 7plmsz MW). 
 
 
 
Cewice 1965 r. Piloci 30 plmb. od lewej - góra:  por Andrzej Salikow; ppor stanisław Kulesza; kpt. Mieczysław Grodzki; kpt Wiesław Mikunda; kpt. Józef Janiewski; por kazimierz Witkowski; kpt. Hieronim Rypiński; kpt. Tadeusz Szostek; por. Eugeniusz Skubij; kpt. Józef Młynarczyk; por Teodor Nastula.  - poniżej: por Andrzej Małecki; ppor Roman Gawlas; kpt. Stanisław Bednarek; ppor Roman Szymański; por. Marian Łaba; kpt. Zdzisław Ławecki; kpt. Jerzy Kawecki; por Zenon Perz; kpt Ryszard Radzikowski; ppor Piotr Staniewicz; ppor. Henryk Hałka; por Włodzimierz Sztark; por. Stanisław Marszałek. - siedzą: ppor Kromolicki; kpt. Stanisław Bodzak; kpt Henryk Staszewski; ppor. Bolesław Serafin; kmdr ppor.Władysław Wnuczyński; kmdr por. Zdzisław Smyk; kmdr.ppor. Kuśmierek (pol.wych); kmndr ppor. Tadeusz Pawlaczek; kpt. Wacław Żukowski; por Kazimierz Adamczyk. W ty okresie w pułku byli: kpt. Eugeniusz Teodoruk; kpt. Edward Kuper; ppor. Kazimierz Wilk; ppor Leszek Marzec; kmdr ppor Stefan Rajnik; ppor Zbigniew Jurkiewicz; ppor Jerzy Gorlicki; ppor. Henryk Miąskowski; ppor Ryszard Stojek
 
 
Wizyta generałów w Powidzu.  od lewej: Michał Jakubik, Jan Frey Bielecki, Jan Raczkowski
 
 
 
ASG Rembertów 1975 r. Po promocji grup LO. I rząd od lewej: wykładowca ppłk dypl. pil. Zbigniew Żarnecki; mjr pil. Kazimierz Małecki; opiekun 1 grupy ppłk dypl.pil. Stanisław Łazarz, były d-ca 6 plmsz; kmdr ppor. Andrzej Małecki; dowódca 1 grupy ppłk nawig. Zdzisław Kielan; kpt. pil. Grzegorz Robaszkiewicz; kpt. pil. Stanisław Lejko; kpt pil. Jarosław Omilian; II rząd od lewej: kpt. pil. Piotr Biliński; mjr pil. Ryszard Macioszek; kpt. Jerzy Kujawa; mjr pil. Andrzej Dulęba; kpt. pil. Wiktor Franckiewicz; kpt. Jan Czerwiec; kpt.pil. Klaudiusz Jamrożak; kpt. Andrzej Noniewicz; kpt. pil. Marian Prus-Niewiadomski; opiekun 2 grupy ppłk dypl. pil. Bogdan Preiss, były d-ca 51 plmsz; dowódca 2 grupy ppłk pil. Mieczysław Toboła; kpt.pil Bogusław Urbański; mjr pil. Lesław Szutowski; II rząd od lewej: kmdr por. pil. Józef Gomułka; kpt. nawig. Andrzej Koba; mjr nawig. Bronisław Porzuczek; kpt.pil. Tadeusz Gruda; mjr pil. Czesław Śledzik; mjr pil Edward Komor.
 
 
Piła 1975 r. Wizyta pierwszego dowódcy 6 p[lmsz płk. pil. W. Wiika od lewej Kuciński;
Z. Domański; Z. Jankowski; Z. Kułaga; E. Wiik; E. Hyra; J. Kasperski; N. Trzuskolas.
 
 
Płk dypl. pil. Jan Głodek z pilotami 6 plmsz.