ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP
 (zadania i kompetencje >> Statut stowarzyszenia § 25 i 26)

 
 
  
                                                                                                   
                                                                                                                             POPRZEDNI PREZESI

  
 
                                                                                                           
                    gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA                                                                                         płk Tadeusz MYŚKO                                         płk dr Bolesław HALERZ
                          Prezes Zarządu Głównego
                                                                                             (zm. w 2001 r.)


                                                                                              
                płk dr Lech CZARNYSZEWICZ                         gen. dyw. pil. Czesław MIKRUT                             płk dypl.pil. Zenon ZGOŁA                              płk Kazimierz SZKOŁUT
                                   wiceprezes                                                                wiceprezes                                                             sekretarz                                                             skarbnik
 
 
                                                                        
                              płk Ziemomysł ANGER                                    płk dr Jerzy BAREŁKOWSKI                     płk dypl. pil. Ryszard GRUNDMAN                gen. bryg. pil. Roman HARMOZA
 
 
   
                                                                 
  płk  mgr inż. Roman KAMIŃSKI               płk mgr Marian KOSSOWSKI              gen. dyw. pil. Tytus KRAWCZYC                 płk dypl. Jerzy SOCHA                    płk Artur SUSZKIEWICZ