gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA
Prezes Zarządu Głównego
 
 
 
POPRZEDNI PREZESI
 
 
 
 
 
 
 
płk dypl. Tadeusz MYŚKO
 
 
 
 
 
 
 

 
Płk pil. dr Bolesław HALERZ
 

 
 


         gen. broni pil. Lech MAJEWSKI  
                   Wiceprezes ZG    

 
 
 
 
     
gen.dyw. pil. Czesław MIKRUT
Wiceprezes ZG

 
 
 

płk dypl. pil. Zenon ZGOŁA
Sekretarz ZG

 
 
płk Kazimierz SZKOŁUT
Skarbnik ZG

 
 
                                                         

 

gen. bryg. dr Stefan Czmur
 
 
                                                                                       
        
         płk dr Jerzy          płk mgr inż. Janusz   płk mgr Andrzej
  
    BAREŁKOWSKI                SADŁO                GÓRCZYŃSKI
    
płk dypl nawig. Jan 
FICERMAN 

 
 
 
 
 
płk mgr Marian
KOSSOWSKI

 
 
                  
               
       płk dr in
ż. Henryk                      płk dr Leszek 
               CZYZYK                           CZARNYSZEWICZ
                                              

 

płk dypl. Jerzy
SOCHA

 
 
 

płk dypl. pil.
DENDZIK