gen. dyw. pil. Franciszek MACIOŁA
Prezes Zarządu Głównego
 
 
 
POPRZEDNI PREZESI
 
 
 
 
 
 
 
płk dypl. Tadeusz MYŚKO
 
 
 
 
 
 
 

 
Płk pil. dr Bolesław HALERZ
 

 
 


         gen. broni pil. Lech MAJEWSKI  
                   Wiceprezes ZG    

 
 
 
 
     
gen.dyw. pil. Czesław MIKRUT
Wiceprezes ZG

 
 
 

płk dypl. pil. Zenon ZGOŁA
Sekretarz ZG

 
 
płk Kazimierz SZKOŁUT
Skarbnik ZG

 
 
                                                         

 
       
    gen. dyw. pil. Anatol 
         CZABAN
          
 
 
 
                                                                                       

                
         płk dr Jerzy                         płk mgr inż. Janusz           płk mgr Andrzej
  
    BAREŁKOWSKI                               SADŁO                       GÓRCZYŃSKI


   
płk dypl nawig. Jan 
FICERMAN 

 
 
 
 
 
płk mgr Marian
KOSSOWSKI

 
 
                  
              
       płk dr in
ż. Henryk            płk dypl. nawig. Kazimierz
             CZYZYK                                   DUDZIC

 

płk dypl. Jerzy
SOCHA

 
 
 

płk dypl. pil.
DENDZIK