WYDARZENIA
   
 
 
Uroczystości odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych Kiekrz. Przy dźwiękach Marsza Lotników
wprowadzono szandary Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Do prowadzenia zebrania powołano Prezydium w składzie: Przewodniczący gen dyw. pil Franciszek Macioła,
sekretarz płk dypl. Ryszard Jakulewicz i członek płk dypl. pil. Ryszard Grundman.
 
 
 
    Prezydium Zebrania                                                                  //                         sztandary
od lewej: płk dypl. pil Ryszard Grundman, gen. dyw. pil;. Franciszek Macioła, płk dypl. Ryszard Jakulewicz.
 

Referat o XX leciu SSLW RP wygłasza do uczestników Prezes płk pil. dr Bolesław Halerz.
na sali w 1 rzędzie od prawej: mjr pil. J. Drozd, płk dypl. nawig. M. Chodorowski, płk mgr inż. pil. K. Pogorzelski, płk dypl. pil. J. Rybicki, płk pil. J. Kozarek; w 2 rzędzie: płk dypl. M. Harmaj,  mjr pil. Z. Gozdalik. w 3 rzędzie: ppłk pil. A. Jaroszewicz, ~, płk dypl. pil. mgr J Bazyluk, ppłk mgr inż. S. Młodawski, ~, ~, ~.
 
 
Sala  obrad
 
 
Na sali obrad:  od lewej: J. Radwański, T. Krawczyc, F. Macioła, T. Ćwikła, Z. Anger  
 
 
 
Od lewej: A. Suszkiewicz, J. Radwański, T. Krawczyc, F. Macioła  
 
 
Wyróżnienia wręcza przy pomocy płk. A Suszkiewicza  Prezes Płk pil. dr B. Halerz.    
 
 
WRĘCZANIE MONOGRAFII I MEDALI XX LECIA
 
 
 Monografia                                                             Medal XX lecia    awers                                             rewers  
 
 
 
Od lewej: J. Barełkowski, J. Bazyluk, S. Blaszka,                      //             J. Kowalski, T. Krawczyc, E. Łukasik, J. Machura,
T. Ciupak, M. Chodorowski                                                                  Z. Mackiewicz.
 
 
Od lewej: F. Macioła, T. Krawczyc. 
 
Po złożeniu przez płk. pil. dr. Bolesława Halerza pisemnej rezygnacji z prezesury Stowarzyszenia, na wniosek Przewodniczącego Zebrania, dokonano zmiany nazwy Walnego Zebrania Delegatów, na "Nadzwyczajne, Walne Zebranie Delegatów" i uzupełniono porządek zebrania o nowy punkt: Wybory prezesa i uzupełniające do Zarządu Głównego. Wybrano na Prezesa SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszka Maciołę a na członka ZG ppłk. mgr. inż. Piotra Mądrzaka. Uchwalono nowy statut Stowarzyszenia.
 
 

 
 
 Przekazanie sztandaru.
 
 
 
Wystąpieniu nowego Prezesa przysłuchują się delegaci.  
 
 
 
Dowódca Sił Powietrznych wyróżnił zasłużonych członków SSLW RP
medalem 90 lecia Lotnictwa Polskiego oraz dyplomami.
 
 
   
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,