WYDARZENIA
 

Zjazd odbył się w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych Kiekrz i 31 Bazie Lotniczej Krzesiny.

 
 
I dzień. Kiekrz
 
Zjazd rozpoczęło zebranie Zarządu Głównego SSLW RP
 
Obrady otworzył prezes płk pil. dr B. Halerz // uczestniczyli prezesi Oddziałów.

 
 
 Walne Zebranie Delegatów zagaił Prezes ZG. i polecił wprowadzenie sztandaru SSLW RP.
 
 
 
Zebraniu przewodniczył płk dypl. R. Jakulewicz. // Uczestnicy na sali obrad.
 
W prezydium zasiadali płk dypl. pil. R Grundman i płk dypl. A. Kowalczyk.
 
W pierwszej części zebrania brali udział uczniowie szkół patronackich wraz z swoimi wychowawcami.
Z okazji 90 rocznicy lotnictwa Polskiego w szkołach partronackich przeprowadzono konkursy związane z tą rocznicą. Zarząd Główny przyznał uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy, a laureatom nagrody.
 
 
 
Stół z nagrodami i dyplomami. // Wyróżnieni uczniowie przed Ośrodkiem i na sali obrad.
 
 
 
Wręczanie nagród
 
 
 
Na ręce dyrektorów szkół patronackich Prezes ZG wręczył pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu i Orły dla dyrekcji szkół.
 
 
Delegaci Oddziałów
 
 
 
Delegaci z Białej Podlaskiej i Dęblina.  
 
 
 
Delegaci: z Goleniowa i Inowrocławia.  
 
 
 
Delegaci z Piły i Warszawy.
 
 
 
W oczekiwaniu na obrady
kol. kol. J. Radwański, T. Gałęski, L.Szargut, K. Walkowiak, St. Łaszkiewicz, R. Drozd.
 
II dzień. 31 Baza Lotnicza Krzesiny  
 
 
O 90 latach Lotnictwa Polskiego mówil plk pil. dr S.Bahaj.
 
 
 
 Gen.pil. C.Bielewicz wręczył ryngraf Sił Powietrznych dla SSLW RP.
 
 
Na tle F16 pozują: Z. Borowiec; J.Podonowski; M. Harmaj.
 
 
Uczestnicy przed kasynem 31 BL.