WYDARZENIA
 
W ramach Zjazdu odbyło się Walne Webranie Delegatów
Prezydium: przewodniczący Leszek Czarnyszewicz, sekretarz Ryszard Jakulewicz, członek Ryszard Grundman.

 
Na początku Walnego Zebrania wprowadzono sztandar SSLW RP.
Chorąży: płk Zenon Borowiec, asysta: płk Józef Brodowski i płk Mieczysław Kowala..
 
 
 
Grupa Delegatów przy pomniku "Zasłużonym Lotnikom Ziemi Radomskiej.
Stoją od lewej: kol. kol. Czesław Brzozowski, Paweł Tyrała, Stanisław Rychlik, Ludwik Pawlik,
Wojciech Ochocki, Marian Kajtowski, Bolesław Halerz, Jerzy Machura, Kazimierz Pogorzelski, Albin Kossek.
 
 
Prezes ZG płk pil. dr Bolesław Halerz wręcza " Ikara " płk dypl. pil. Ryszardowi Grundmanowi.
 
 
Uczestnicy XV Zlotu w Radomiu. 
 

 
Delegaci z Krakowa, Poznania, Piły Goleniowa mieli okazję przybyć i odlecieć samolotem C 295 z 13 elt Kraków.