JUBILEUSZ 10-CIO LECIA ODDZIAŁU KUJAWSKIEGO STOWARZYSZENIA
   16 października w siedzibie Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, odbyła się uroczystość z okazji 10- tej 
 rocznicy działalności Oddziału.
   Szersza informacja o przebiegu uroczystości oraz parę fotografii - w Aktualnościach i Wydarzeniach na stronie 
 Oddziału Kujawskiego.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
83. ROCZNICA ŚMIERCI ŻWIRKI I WIGURY
   W dniu 11 września b.r.,dokładnie w 83. rocznicę katastrofy polskiego samolotu i w miejscu, w którym zginęli kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura,
 w czeskim Cierlicku, członkowie naszego stowarzyszenia uroczyście oddali hołd bohaterskim lotnikom. W uroczystościach uczestniczyła również zaproszona młodzież 
 z dziewięciu szkół podstawowych noszących imiona związane z lotnictwem. W uroczystościach, jak corocznie uczestniczył Konsul Generalny RP z Ostrawy, 
 w tym roku p. Janusz Bilski. Gospodarzem obchodów był  inż. Tadeusz Smugała, prezes miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice
 Czeskie i Dom Polski - opiekun pomnika i miejsca pamięci.
   W przeddzień, młodzież uczestniczyła w finale konkursu wiedzy o Żwirce i Wigurze, który to finał przygotowali i przeprowadzili uczniowie Liceum Lotniczego
 z Dęblina. Zwycięzcą konkursu został Wiktor Oczkowski, uczeń SP nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia z Białej Podlaskiej, drugie miejsce uzyskała
 Magdalena, Daria Olkusz ze SP im. Lotników Września 1939 z Dłutowa, a trzecie Krystian Stanek ze SP nr 9 im. ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego z Olkusza.
 Zwycięzcom Gratulujemy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
UROCZYSTOŚCI W NORTHOLT
 
   W dniu 5. września, przed Pomnikiem Lotników Polskich (Polish War Memorial) w Londyńskim Northolt, w 75-tą rocznicę Bitwy o Anglię, odbyła się doniosła uroczystość 
 poświęcona uczczeniu pamięci lotników polskich uczestniczących w walkach powietrznych II wojny światowej.W uroczystości udział wzięli władze administracyjne Londynu,
 przedstawiciele RAF i wojska, żyjący uczestnicy walk z tego okresu, rodziny lotników, młodzież i społeczeństwo. Ze strony polskiej w uroczystości uczestniczył Ambasador
 RP w Anglii p. Witold Sobków, Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, podchorążowie  dęblińskiej WSOSP, poczty sztandarowe  Stowarzyszenia i Oddziałów
 i 40-to osobowa delegacja naszego Stowarzyszenia z prezesem ZG gen. dyw. pil. Franciszkiem Maciołą.. 
 Wydarzeniem tym zamknęliśmy cykl przedsięwzięć związanych z obchodami 75-tej rocznicy Bitwy o Anglię.
   Po apelu poległych, zaproszeni goście złożyli pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów .
 
   
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
SZTANDAR DLA ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO
 
   W dniu 20.08.2015 roku, w czasie uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach, wręczono sztandar Śląskiem Oddziałowi SSLW RP.
   Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, a także Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen.dyw.pil. w st. spocz. Franciszek Macioła.
   Przewodniczący społecznego komitetu fundacyjnego sztandaru pan Stanisław Papierkiewicz odczytał akt fundacyjny, po czym nastąpiło wbicie symbolicznych gwoździ
   na drzewcu sztandaru i wpis do księgi fundacyjnej.
   Rodzicami chrzestnymi są Krystyna Siejna - Przewodnicząca Rady Miasta Katowice  i ppłk pil. Henryk Sawka - Prezes Agencji Rozwoju Małopolski Południowo-Zachodniej.
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI OTRZYMAŁ SZTANDAR 
   
        Pierwszego dnia obchodów jubileuszu 90 - cio lecia Dęblińskiej Szkoły Orląt, Dębliński Oddział Stowarzyszenia otrzymał sztandar organizacyjny.
   Sztandar ufundował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, którego 
dyrektor p. płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, odczytał akt ufundowania.
   Rodzicami chrzestnymi sztandaru są p. Anna Sawińska i p.gen.broni pil. dr hab. Ryszard Olszewski. Prezesowi Dęblińskiego Oddziału p. płk Głodkowi
   sztandar wręczył  zastępca Inspektora Sił Powietrznych p. gen. bryg. pil. Drewniak. 
 
   
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
KONKURS WIEDZY DLA GIMNAZJALISTÓW
 
   W rocznicowych obchodach 90 - cio lecia Dęblińskiej Szkoły Orląt, udział wzięli zaproszeni uczniowie kilku gimnazjów z terenu kraju. Uczestniczyli oni w finale konkursu wiedzy
 o
 historii i teraźniejszości Dęblińskiej Szkoły Orląt. Konkurs przygotowali  i  przeprowadzili uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z Dęblina.
 Ceremonia  uhonorowania zwycięzców, a także uczestników konkursu miała miejsce w sali ekspozycyjnej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.
 
 
   W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zdobyła Izabela Malinowska z Gimnazjum w Dłutowie, II miejsce Dawid Kaźmierczak z Gimnazjum nr 11 w z Koszalina,
 a III miejsce - 
Piotr Szymczak z Gimnazjum w Dłutowie.
 
           
 
  W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła drużyna uczniowska z Gimnazjum w Dłutowie w składzie  Piotr Szymczak, Izabela Katarzyna Malinowska i  Agata Kinga Malinowska.
 Drugie miejsce zdobyli uczniowie
z Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie w składzie Konrad Nowakowski,Dawid Kaźmierczak  Maciej Sławiński.
 Trzecie miejsce dla uczniów zZespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile w składzie Weronika Jarczak, Kacper Michalski i Konrad Kliber.
   Wszystkie zespoły wyróżnione zostały pamiątkowymi dyplomami i upominkami, które wręczyli prezes ZG SSLW RP gen. Macioła i dyrektor Muzeum Sił Powietrznych
  gen. bryg. dr Ryszard Hać.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 WYSTAWA I KONFERENCJA NAUKOWA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 
 
     01. czerwca, w ramach odchodów 75 rocznicy bitwy o Anglię, w budynku Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowano wystawę p.t. "Bitwa o Anglię" oraz przeprowadzono
  konferencje naukową na temat "Udział Polaków w Bitwie o Anglię".W przedsięwzięciach uczestniczyli Marszałek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak,
  Wojewoda Wielkopolski p. Piotr Florek, zaproszeni goście, organizatorzy i społeczność miasta.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________