WYDARZENIA
 
Zjazd rozpoczęło Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które zapoczątkowało wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia.
 
 
 
Sztandar podczas grania Hymnu Lotników. Prezydium Zebrania.
 
 
 
Komisje: Wyborcza i Uchwał
 
 
Sala obrad
 
 
 
Wybory.                                                                                                   Wręczanie upominków: mjr. Gozdalikowi
 
UROCZYSTA KOLACJA
 
 
 
Sala z uczestnikami Zjazdu.
 
 
 
płk Chodorowski, płk Bazyluk, mjr Hałasa, mjr Banaszek. // mjr Hałasa, mjr Banaszek, mjr Kiryk, mjr Efimow.
 
   
 
  płk Ostrowski, mjr. Mikołajczuk, płk Gałęski, płk Opiekulski   //    z Tomaszowa: M. Wasiak, Z. Mackiewicz, K. Tuzikiewicz
 
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY 1 plm " WARSZAWA ".
 
W kościele garnizonowym w Poznaniu odsłonięto tablicę lotników 1 plm " Warszawa ", którzy poświęcili swe życie w obronie Ojczyzny.
 
 
 
Tablica przed i po odsłonięciu
 
 
 
 
 
Muzycy orkiestry Sił Powietrznych.                                                                            gen. Bielewicz i gen Usarek. panie Sitkowska i Dudek.
 
 
 
  Poczty sztandarowe szkół patronackich.                                                         Byli dowódcy 1 plm udają się na miejsce odsłonięcia.
 
 
 
Pożegnanie wygłosił prezes B. Halerz.
 
 
 
Wspólne zdjęcie uczestników.  
 
 
 
                                                                  mjr Hałasa, mjr Efimow, gen. Bielewicz                                                                 płk Pawlik, płk Bazyluk, płk Kowalski
 
 

Przed odlotem.