NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA:


_____________________________________________________________________________________________

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA NOWY ROK.

  Wszystkie przedsięwzięcia do realizacji w nowym, 2019 roku, ujęto w planie działania, a plan działania przejrzeć możesz poniżej.


__________________________________________________________________________________________________________

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA.

       Po czteroletniej kadencji ustąpił dotychczasowy Zarząd Główny, główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.
       W dniach 26 i 27 września 2018 roku, w obiektach Wy
ższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie, odbyło się Walne,
    Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów.
W pierwszym dniu obrad, sprawozdanie z działalności w minionej kadencji przedstawili
    prezes
ZG gen. Macioła, przewodniczący Głównego Sądu Kole
żeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci jednogłośnie udzielili
    ustępującemu zarządowi absolutorium.
 
       W drugim dniu obrad wybrano prezesa ZG i władze stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrany został gen. F. Macioła.
     Kandydaci do władz Stowarzyszenia, zaproponowani przez Komisję Wyborczą, zostali wybrani przez Delegatów jednogłośnie.
    Nowo wybrany Zarząd Główny, na swym pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się w następującym kształcie:
   - Wiceprezesi - gen. Lech MAJEWSKI (Oddz. Warszawsko - Mazowiecki);
                          - gen. Czesław MIKRUT (Oddz. Poznański);
   - Skarbnik ZG - płk Kazimierz SZKOŁUT (Oddz. Poznański);
   - Sekretariat ZG - Sekretarz - płk Zenon ZGOŁA  (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Jerzy SOCHA (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Kazimierz DUDZIC (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Henryk CZYŻYK (Oddz. Warszawsko - Mazowieck);
   - Czlonkowie ZG - płk Barełkowski Jerzy, gen. Czaban Anatol, płk Dendzik Józef,płk Górczyński Andrzej, płk Kossowski Marian,
                                 płk Sadło Janusz (wszyscy z Oddz. Poznańskiego), płk Ficerman Jan (Oddz. Pilski).

.       Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano: ppłk. Adamczyka Wiesława, ppłk. Konikowskiego Pawła, gen. Łukasika Edwarda,
   płk. Radwańskiego Jerzego, płk. Rychlika Stanisława. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego.
     Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: płk Brzozowskiego Czesława, płk. Ciupaka Tadeusza, płk. Czerwińskiego Wojciecha,
   płk. Ćwikowskiego Leszka, płk. Owczarka Huberta. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego.

         ________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 100 - LECIA
POWSTANIA LOTNICTWA WOJSKOWEGO


      Uroczystości odbyły się w dniach 23 - 25 i 28 sierpnia b.r. i obejmowały konferencję naukową nt. "100 lat polskiego lotnictwa
   wojskowego" i uroczysty apel przed Pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" (w Dęblinie), pokazy lotnicze
   Air Show 2018 (w Radomiu) oraz odsłonięcie Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, 
   obchody Święta Lotnictwa Polskiego na Polu Mokotowskim i spotkanie pokoleń w ogrodach Dowództwa Generalnego RZ.

     

     W uroczystościach organizowanych przez Dowództwo Generalne RSZ licznie wzięli udział zaproszeni honorowi goście
   w osobach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy, ministra ON p. Mariusza Błaszczaka, szefa Biura
   Bezpieczeństwa Narodowego p. Pawła Solocha i ministrów Michała Dworczyka i Wojciecha Skurkiewicza. Obecne były także
   najwyższe władze wojskowe: I zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni. Michał Sikora, Dowódca Generalny RZS
   gen. broni  Jarosław Mika i jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka,  zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil.
   Tadeusz Mikutel, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniaki inni.


     W uroczystościach uczestniczyła liczna delegacja naszego Stowarzyszenia, zaproszeni goście zagraniczni reprezentujący
   European Partnership of Air Force Associations oraz społeczeństwo Dęblina, Radomia i Warszawy.


     Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości, kolejno na Powązkach, na Polu Mokotowskim i w ogrodach DGRSZ.

  

 


 


Autorem wszystkich fotografii jest p. mgr Zbigniew Garsztka.__________________________________________________________________________________________________________________________________
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
nad uroczystością odsłonięcia Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim".           Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że Prezydent RP p. Andrzej Duda objął naszą uroczystość Patronatem Narodowym
     w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
          "Patronat ten został ustanowiony przez p.Prezydenta nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia
     Odzyskania Niepodległości i słu
żą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu  patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków" - cyt. z pisma Kancelarii Prezydenta.
          Patronat został przyznany na wniosek Komitetu Budowy Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", skierowany do Kancelarii
     Prezydenta RP, 
przez Przewodniczącego Komitetu, Prezesa ZG SSLW RP gen. dyw. pil.Franciszka Maciołę.
     

  ____________________________________________________________________________________________________ 


                                                              LUBUSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

        W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyło się Walne Zebranie Członków
   nowo powstałego Lubuskiego Oddziału SSLW RP. Podczas zebrania  wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji.
   Prezesem oddziału został ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła. Po wyborach odczytana została uchwała Zarządu Głównego
   o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków i włączeniu ich do Oddziału Lubuskiego oraz o uhonorowaniu odznaką

   Stowarzyszenia wybranego prezesa Oddziału – ppłk. Hajduły.
       Oddział Lubuski jest piętnastym oddziałem terenowym Stowarzyszenia. Powołany został w listopadzie 2017 roku
  
na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego i uchwały Zebrania
   Założycielskiego Oddziału Lubuskiego.


_______________________________________________________________________________________________________________________


POMNIK "CHWAŁA LOTNIKOM POLSKIM"

     Minęły dwa miesiące od oficjalnego rozpoczęcia budowy pomnika, a zarys konstrukcji naziemnej jest juz widoczny.


____________________________________________________________________________________________________________________
   

ROZPOCZĘCIE BUDOWY POMNIKA "CHWAŁA LOTNIKOM POLSKIM"


       W dniu 31 stycznia b. r. oficjalnie rozpoczęto budowę pomnika "Chwała Lotnikom Polskim". Pierwszą łopatę pod fundamenty pomnika,
   pod fachowym nadzorem kierownika i wykonawcy robót p. Tadeusza Kamińskiego, wbili koledzy Jerzy Ochoński, Henryk Czy
żyk i Jan Urbaniak.
  
__________________________________________________________________________________________________________________________


KPT. JOHN BENETT - KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

  Na fotografiach, od lewej: John Benett w mundurze pilota RAF i dekoracja kpt. pil. Johna Benetta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

      Z inicjatywy Zarządu Głównego SSLW RP Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał
   kpt. pil. Johnowi Benettowi /Janowi Książczykowi/ Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – za zasługi
   w obronie suwerenności i niepodległości Polski, za działalność kombatancką i społeczną oraz zasługi
   w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Wręczenie odznaczenia odbyło się we wtorek
   24 października 2017 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta
   Rzeczypospolitej Polskiej dokonał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
   Kpt. pil. Benetowi w uroczystości towarzyszyły żona Anna i córka Angela.
     Kpt. pil. John Benett  podczas II wojny światowej walczył w składzie 609 Dywizjonu Myśliwskiego RAF.
     Kpt. pil. John Bebett jest Honorowym Członkiem SSLW RP. Z inicjatywy ZG SSLW RP został mianowany
   na stopień wojskowy porucznika i kapitana, a także został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
85 ROCZNICA ŚMIERCI KPT. PIL. FR. ŻWIRKI I ST. WIGURY

     W dniu 10 września b.r. w czeskim Cierlicku, miejscu tragicznej śmierci obu lotników, odbyła się podniosła uroczystość  upamiętniająca to dramatyczne wydarzenie.
     W uroczystości,  zorganizowanej we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz samorządowych, lokalnej społeczności
     i uczniowie miejscowych szkół. 
 

               
     Obszerna relacja z uroczystości, autorstwa ich uczestnika, Sekretarza ZG SSLW RP płk. pil. Z. Zgoły,  do przeczytania tutaj

_________________________________________________________________________________________________________________________________________II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LOTNICTWIE

I PRZEMYŚLE LOTNICZYM
 
 
      
                                                                                                           
                         

     
      Olimpiada skierowana jest do młodzieży szkół średnich, studentów,
   pracowników instytucji związanych z lotnictwem i przemysłem obronnym,
   żołnierzy i oficerów wszystkich rodzajów wojsk oraz pasjonatów lotnictwa.
 
     Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
 
     Zgłoszenia przesyłać do 17 września b.r.
     mail: interwizja@interwizja.edu.pl
 
 
 
 
     Więcej szczegółów o olimpiadzie na stronie organizatora:
     https://www.interwizja.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=7405&Itemid=342
 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 APEL KOMITETU BUDOWY POMNIKA
 

___________________________________________________________________________________________

      
 


INFORMACJA – Krakovany/ Słowacja /- Jesienna sesja EPAA

     W dniach 22-23.09.2016r w miejscowości  KRAKOVANY /Słowacja/odbyła się jesienna sesja EPAA / European  
   Partnership Air Force Association/, w której uczestniczyła delegacja SSLW RP w składzie: gen.dyw.pil. Franciszek
   Macioła i gen.bryg.pil. Roman Harmoza. W trakcie sesji podsumowano 2-letni okres prezydencji /rotacyjnej / Słowacji
   oraz zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne organizacje a także plany na najbliższy okres.
   Prezes ZG SSLW RP gen.dyw.pil. Franciszek Macioła przedstawił informację o naszym Stowarzyszeniu oraz zgłosił
   wniosek o woli przystąpienia do tej europejskiej organizacji przez Stowarzyszenie, co zostało wstępnie zaakceptowane
   przez uczestników sesji – formalne dokumenty zostaną złożone w najbliższym czasie. W ciągu dwóch dni obrad
   przyjęto zasadnicze ustalenia:

   1.      Przyjęto w poczet członków EPAA węgierską organizację, z którą od lat współpracujemy w ramach tzw. Grupy
    Wyszehradzkiej;

   2.      Przyjęto poprawki do jednolitego tekstu statutu EPAA;

   3.      Podjęto decyzję o podjęciu prac nad oficjalną internetową stroną EPAA;

   4.      W sposób uroczysty podpisano protokół o przekazaniu rotacyjnej prezydentury EPAA na okres dwóch lat
    pomiędzy Słowacją i Słowenią.

     Wieczorem 22 września delegacje uczestniczyły w degustacji lokalnych win, zorganizowanej w przyjemnej scenerii
   i atmosferze przez lokalnych producentów.

  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Pożegnanie i powitanie Asa Myśliwskiego
 
25 sierpnia o godz. 6.15 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach wystartował
samolot CASA C-295 do bazy RAF Northolt. Na uroczystości pożegnania prochów Asa
Myśliwskiego kpt. pil. Kazimierza Spornego polecieli m.in. poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski,
wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Poznania, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia                      Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP gen. dyw. pil. Czesław Mikrut oraz bratanek Kazimierza
Spornego - Zygmunt Sporny z rodziną. W bazie RAF witali ich przedstawiciele Ambasady
RP w Londynie: charge’affaires Dariusz Łaska i zastępca Attache Obrony
ppłk Dorota Kawecka. Była też delegacja Związku Lotników Polskich i Związku Harcerstwa
Polskiego Poza Garanicami Kraju.
Ceremonię pożegnania prochów kpt. Kazimierza Spornego rozpoczął charge’affaires Dariusz Łaska. Prowadził ją przedstawiciel
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii Ksiądz Prałat Stefan Wylężek w formule błogosławieństwa i modlitwy. Za pomoc
w sprowadzeniu prochów do Polski podziękował pan Zygmunt Sporny. Urnę z prochami wyprowadzono na płytę lotniska.
Oficerowie lotnictwa wnieśli ją na pokład samolotu.
O godzinie 15.15 samolot wylądował na Krzesinach. Kilkanaście minut później rozpoczęła się uroczystość przywitania urny
z prochami Asa Myśliwskiego na polskiej ziemi z udziałem dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania oraz prezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Po jej zakończeniu urna przewieziono na cmentarz Miłostowo, gdzie
w Kwaterze Lotników była ceremonia pochówku kpt.pil. Kazimierza Spornego.
Przypomnijmy, że po kapitulacji Polski w 1939 r.  Kazimierz Sporny – urodzony w Poznaniu - przedostał się do Anglii,
aby jako pilot walczyć z najeźdźcą. Wcielony był do dywizjonu 303, a następnie 302. Wykonywał też zadania w składzie
dywizjonów angielskich. W 1943 r. walczył pod niebem Afryki jako pilot elitarnej jednostki zwanej Cyrkiem Skalskiego.
Kapitan pilot Kazimierz Sporny otrzymał podczas wojny tytuł Asa Myśliwskiego z pięcioma pewnymi, jednym prawdopodobnym
i jednym uszkodzonym samolotem na koncie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych
oraz Polową Odznakę Pilota i brytyjskim Distinguished Flying Cross przyznanym za czyny męstwa i odwagi. Kapitan pilot
Kazimierz Sporny zmarł 17 maja 1949 roku w Londynie w wieku 33 lat.
Teraz spełniła się jego ostatnia wola i marzenie bratanka Zygmunta Spornego. Został pochowany na polskiej ziemi,
w swoim rodzinnym mieście - Poznaniu. Stało się to dzięki intensywnym działaniom Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz innych ludzi dobrej woli.

   
                                 
    
   
 
 


Tekst i zdjęcia
ppłk w st. spocz. Andrzej Górczyński
Fragment głównego wydania Teleskopu TVP 3 Poznań przedstawiający reportaż z uroczystości powitania i pochowania
kpt. pil. Kazimierz Spornego - tutaj do obejrzenia.   
Galeria fotografii Piotra Łysakowskiego z uroczystości -tutaj.
 

___________________________________________________________________________________
 
  
WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI
 
                                  
   100 rocznicę bitwy o Ławicę, aby nadać godną oprawę, która uświadomi społeczeństwu polskiemu czyny 
 Wielkopolan, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe wychodząc z ideą latających replik samolotów pod
 nazwa WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI, zwraca się do wszystkich środowisk Wielkopolan,
 Poznaniaków i nie tylko, o wsparcie tej inicjatywy. Inicjatywa zyskała poparcie Marszałka Województwa
 Wielkopolskiego p. Marka Wożniaka. 
   Zarząd Główny wystosował pismo do Marszałka, w którym zaoferował pomoc Stowarzyszenia w realizacji
 tego przedsięwzięcia. Jednocześnie swoje zgłoszenie przesłał drogą elektroniczną organizatorom tego
 zamierzenia. 
  Zarząd  Główny zaleca wszystkim oddziałom terenowym zgłoszenie swojego wsparcia na stronie internetowej:
 http://www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl/dotacja.php .
___________________________________________________________________________________________                                                                               
 
     FEDERACJA LOTNICZA
    Kontynuowane są nadal działania mające na celu utworzenie federacji stowarzyszeń
  i organizacji lotniczych. Podjęto odpowiednią uchwałę w tej sprawie i zwrócono się z apelem
  do stowarzyszeń i organizacji lotniczych działających w Polsce i organizacji lotniczych działających

 
w Polsce z propozycją przystąpienia do federacji. Wraz z apelem wysłano propozycję Statutu Federacji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (czytaj więcej) 
________________________________________________________________________________________________________________________
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,