GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
 
 
 
                                                          
 
                                          gen. bryg. Edward ŁUKASIK                                                            ppłk inż. Wiesław ADAMCZYK
                                          Przewodniczący Sądu
                             
 

                                                   
 
                  ppłk mgr inż. Paweł KONIKOWSKI        płk dypl. pil. Jerzy RADWAŃSKI                 ppłk pil. Stanisław RYCHLIK
                   Zmarł 27 lutego 2019 r. Miał 71 lat.