GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
 
 
 
                                                          
 
                                          gen. bryg. Edward ŁUKASIK                                                            ppłk inż. Wiesław ADAMCZYK
                                          Przewodniczący Sądu
                             
 

 
                                                
 
                  ppłk mgr inż. Paweł KONIKOWSKI        płk dypl. pil. Jerzy RADWAŃSKI                 ppłk pil. Stanisław RYCHLIK