Foto albumy
           
 
 
 
Od lewej: Z. Mickiewicz, T. Góra, S. Radziejowski, H. Dańko, S Chreptowicz // S. Chreptowicz w kabinie Mig 21.
 
 
Modlin 1957 r. " Zespół Dopalaczy".
od lewej: por. pil. T. Mikuła, mjr. pil. A. Buczyński, kpt. pil. S. Wdowczyk, por.  pil. S. Steczek, por. pil. K. Ciapała.
 
    
 
Nocne loty
 
               od lewej: M. Ozyra, S. Radziejowski, R.Operacz.                         M.Ozyra w kabinie                                                          S. Madej dyż. nawig. lotów.
 
 
Uczestnicy spotkania w 40. rocznicę powstania WSPil. ( później CSL ).
 
Z ASG
 
  
 
Immatrykulacja 1966 r.                                                                         Na sali aerofotowywiadu
                                      Komendant Akademii Sztabu Generalnego gen. J. Kuropieska      
                              odlewej: S. Kląbka, M. Chodorowski, A.  Salikow,            
                                wręcza indeksy; od lewej: J. Archita, M. Chodorowski, T. Filipowicz.  
                                           J.  ArchitaT. Trzebiatowski, B. Halerz, Ś. Iwanowski.
 
 
 
Na okręcie ORP WODNIK                                                                                     W lesie koło Płocka                             
                          Od lewej: Cz. Gulbiński, Z. Jankowski, H.Kącik,                                            od lewej: J. Archita, B. Halerz, ~, S. Pabis, J. Hałas, Cz. Gulbiński,
                            J. Archita,M. Chodorowski. T. Kamaszewski                                         E.Grysiewicz,T. Smoliński,   S. Kląbka, T. Kamaszewski,  ~,T. Filipowicz,  
          .                                                                                                                                               I.Hejda, Z. Jankowski , M.Chodorowski   siedzą: J. Zych, R. Waliczek.

 
 
Na cwiczeniach.                                                                                    Po promocji. 
                                   od lewej:  B. Halerz, A. Czernów, Świerczek, M. Chodorowski, ~,                od lewej:  R. Waliczek, S. Iwanowski , S. Pabis, B. Halerz,        
                                                                           Cz. Gulbiński, J. Zych.                                                                                M. Chodorowski.
 
Z PUŁKU
 
 
 
 
Piloci spec pułku.
 
 
"Wyjazd na skoki" 39 plm Mierzęcice 1955 r. Tak się kiedyś jeździło na lotnisko.
od lewej:  ppor. M. Gołąbek, chor. J. Płacheta, por. pil.T. Mikuła, ppor. pil. S. Chętkowski, ppor. pil. S. Steczek, ppor. pil.S.Sadowski, por. pil. M. Niaj, por. pil. K. Cieślak; stoją: por. pil. Z.Baran, por.  pil. K. Ciapała, por. pil. Z. Czech
 
 
Przysięga wojskowa 6 plsz Wrocław 1950 r. 
 
 
 
 Piła1952 r. piloci i strzelcy pokładowi                                                   Słupsk 1952 r. przy Mig 15 na murawie siedzi płk W.Buliński.
 
 
Gen T. Krawczyc wśród pilotów z Białej Podlaskiej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 porucznicy Bronisława Kamińska i Zofia Andrychowska oraz mjr Irena Sosnowska.
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
płk pil. Z. Andrychowska
 
 
 
 
Poćwiczeniach na poligonie                                                                                    Mi-6 podczas montażu słupa trakcyjnego.
 
 
 
                                                             Święto lotnictwa                                                                                            Dowództwo 36 pś odbiera defiladę pułku.
 
 
 
  Pożegnanie płk pil. Zofii Andrychowskiej                                                                              ppłk pil. Jan Kostkowsk
 
 
                                                   płk pil. Zofia Andrychowska i ppłk pil. Jan Kostkowski.                  od lewej: płk pil. Andrychowscy, ppłk Z. Jedynak, gen. ~,                                                                                                                                                                 ppłk pil. J. Kostkowski.