TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA ODSŁONIĘCIE POMNIKA PRZEZ PREZYDENTA RP


     W dniu 5 listopada 2018 roku, w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Budowy Pomnika, na którym 
   wstępnie podsumowano prace Komitetu do chwili odsłonięcia Pomnika. W trakcie posiedzenia uczestniczono w akcie
   wmurowania tablicy upamiętniającej odsłonięcie Pomnika przez Prezydenta RP.

___________
_______________________________________________________________________________________________________
      

ODSŁONIĘCIE POMNIKA "CHWAŁA LOTNIKOM POLSKIM"

       W dniu 28 sierpnia b.r. o godzinie 12.00, na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej   Polskiej p. Andrzej Duda odsłonił pomnik "Chwała Lotnikom Polskim".
 
 
Moment odsłaniania pomnika. (foto Wł. Borek)
Oddanie honorów po odsłonięciu pomnika.Modlitwa ekumeniczna i poświęcenia pomnika. (foto Wł. Borek)
Składanie wieńców na płycie pomnika.


Ponik "Chwała Lotnikom Polskim" na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim.

    Foto p. mgr Zbigniew Garsztka
 

_______________________________________________________________________________________________      Na miesiąc przed uroczystością odsłonięcia Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
   p. Andrzej Duda, objął tę uroczystość patronatem narodowym w stulecie odzyskania niepodległości.
      Fakt ten znalazł odzwierciedlenia w treści zaproszenia, jakie Stowarzyszenie przygotowało i roześle do zapraszanych 
   na tę uroczystość gości.

 
Kolejne strony zaproszenia
      Zaproszenie.pdf

_________________________________________________________________________________________________      W dniu 5 listopada 2017 r. o godzinie 12.00 w pierwszą rocznicą wmurowania Aktu Erekcyjnego i Kamienia Węgielnego
   pod  budowę pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", odbyło się spotkanie sympatyków lotnictwa, członków SSLWRP, SLP,
   WKSL i Komitetu Budowy Pomnika na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach, w Warszawie.    H. Czyżyk

___________________________________________________________________________________________________________
                    Wizualizacja pomnika "Chwała Lotnikom".              Płyta upamiętniająca miejsce wmurowania kamienia węgielnego
                                                                                                                             i aktu erekcyjnego
 
     Z inicjatywy, i według koncepcji  Warszawsko -  Mazowi
eckiego Oddziału naszego stowarzyszenia, Zarząd Główny
  zaakceptował i przyjął do realizacji przedstawiony projekt pomnika "Chwała Lotnikom Polskim". 
  Autorem pomnika jest mgr inż. architekt Piotr Kudelski.
 
 
    OPIS ARCHITEKTONICZNY
   Symboliczna kwatera bez pochówku - pomnik ma upamiętniać wszystkich polskich lotników, którzy poświęcili swoje życie
  w służbie Ojczyzny, nie tylko poległych na podniebnych polach bitew w czasie działań bojowych, ale również tych, którzy zginęli 
  pełniąc żołnierską służbę w czasie pokoju w kraju i za granicą. Także wszystkich innych, którzy w poczuciu dobrze spełnionego
  obowiązku wobec Ojczyzny i społeczeństwa, zostali powołani do „Niebieskiej Eskadry”. Bez względu  na okres, wydarzenia
  historyczne, miejsce na świecie czy indywidualne zasługi.
     Symboliczna kwatera bez pochówku - pomnik jest interpretacją dziecięcej zabawki – „samolociku z papieru”. Główny element
  pomnika zachowuje jego proporcje wywodzące się z pierwotnego materiału, z którego został wykonany -format papieru A4. 
  Główny element wykonany jest z 2,5 cm grubości blachy stalowej malowanej na kolor srebrny i posiada wysokość 790 cm.
  Umieszczony jest na pasie startowym, który dla zwiększenia ekspresji obiektu podrywa się do góry, tworząc cokół pomnika.

 

     W dniu 5 listopada b.r. w miejscu planowanej budowy pomnika, na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym, odbyła się
 uroczystość wmurowana aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod jego budowę.Ceremoniał prowadził wiceprzewodniczący
 Komitetu Budowy Pomnika gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
     Poświęcenia wmurowywanych elementów i miejsca budowy pomnika dokonali wojskowi kapelani trzech obrządków: rzymsko -
 katolickiego, prawosławnego i protestanckiego.
     W uroczystości udział wzięli zaproszeni, dostojni goście: podsekretarz stanu w MON p. Fałkowski, z-ca Dowódcy Generalnego
 RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka, Prezes ZG SSLW RP - przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika gen dyw. pil. Franciszek
 Macioła, byli dowódcy WL, WLOP i SP oraz przedstawiciele instytucji wojskowych i miejscowych władz samorządowych.
 Licznie zaprezentowały się poczty sztandarowe jednostek wojskowych, ZG i oddziałów SSLW RP oraz innych organizacji
 lotniczych. Nie zwiodła również młodzież i społeczność warszawska.
    Uroczystości towarzyszyła kompania reprezentacyjna SP i orkiestra wojskowa.
    

  

    

          

     Fot. A. Górczyński

 
 
 
 
   W dniu 13 grudnia odbyło się plenarne posiedzenie Budowy Pomnika.
   Członkowie Komitetu wysłuchali
informacji wiceprzewodniczącego Komitetu gen. Harmozy o dotychczas zrealizowanych zamierzeniach, sprawozdania finansowego relacjonowanego przez skarbnika
płk. Rybińskiego oraz zamierzeniach przyszłego roku przedstawionych przez sekretarza Komitetu
płk. Czyżyka.
   Ustalono też listę kandydatów
do Komitetu Honorowego Pomnika,
do których zwrócimy się
z zaproszeniem o honorowe uczestnictw.
   Obradom przewodniczył przewodniczący Komitetu,
prezes ZG Stowarzyszenia
gen. F. Maciola.