PISZĄ DO NAS

Korespondencja od Pana mjr mgr inż. pil.  Aleksandra Kuźmicza z USA

Mjr mgr inz. pil. Aleksander Kuźmicz promocja 1967 r.  Następnie instruktor w 61 lpszb w Białej Podlaskiej. W 1984 r. 
odszedł do rezerwy.

    Pan mjr Aleksander Kuźmicz, przesłał utwory muzyczne własnej kompozycji, które powstały do słów wierszy Pani Anny Łęckiej, poetki sympatyzującej z lotnictwem. Utwór "GAPA” opiewa symbolikę, porywający romantyzm i nieodłączne ryzyko lotnictwa. "Epitafium" poświęcony jest kolegom z promocji 1967 r.

Pani Anna Łęcka – biogram


Byłam nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu. Od przeszło 20 lat koordynuje pracę wolontariatu. Założyłam Sekcję Bliżej Dziecka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tym pochodzącym z ubogich rodzin. Współpracowała również Z Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

  Udzielałam się także w harcerstwie, pełniłam tam funkcję z-cy komendanta Chorągwi Radomskiej ZHP im Jana Kochanowskiego.    Za swoją działalność otrzymałam liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty oraz Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Kuratora Oświaty. W oświacie pełniłam różne funkcje,byłam dyrektorem szkół,wizytatorem metodykiem Kuratorium Oświaty,Wychowania.

  W 2015 roku,zostałam Człowiekiem Roku. Znalazłam się też w Gronie 5 Polek w Plebiscycie Kobieta z charakterem. Takie miłe wyróżnienie.

  Obecnie jestem na emeryturze. Pracuję w małej szkole,prywatnej. Ponadto należę do grupy poetyckiej “Eliksir”. Swoje wiersze mam wydane w publikacjach zbiorowych za granicą.

  O swojej twórczości: “Piszę wiersze, których tematyka obejmuje różne kolory życia, w tym i świat dziecka oraz dorosłych, opisuję piękno natury i ludzkiej myśli. Wiersze, to obszar, który w swojej treści obejmuje życie, zdarzenia, miłość. Jest tu samotność, której ciężar czasem staje się nie do zniesienia, szczególnie nocą. Jest też dawka uśmiechu serdecznego.” Lubię pisać wiersze lotnicze, związane z przestrzenią nieba.”


Materiały gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, opracowanie ppłk Wiesław Adamczyk.

======================================================================================================


 
 


 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,