Płk dypl. nawig. Kazimierz Steć

Treść listu
 
 
Podczas 42 lat służby w lotnictwie zgromadziłem dużą liczbę zdjęć. Setki odbitek przekazałem do Archiwum Sił Powietrznych.
Pragnę aby również udostępnić niektóre na stronie internetowej SSLW RP.
 
 
Absolwenci rocznego kursu meteorologów  1949 - 1950 r. W środku wykładowca por Cwojdziński.
Po jego   prawej Kazimierz Steć, po lewej Leszek Hodorowicz,  siedzi  (w okularach) Edward Mularz.

 
 Dęblin rok 1951. Od lewej kpr. pchor. Kazimierz Steć i Ludwik Niemiec (521 grupa nawigatrorów)
 
 
Absolwenci pierwszego kursu Fakultetu Lotniczego Akademii Sztabu Generalnego WP 1953-1956 r.
Od lewej - góra: Edward Wilczyński, Leon Malinowski, Marian Świerczek, Eugeniusz Żurow, Zdzisław Kwiecień, Czesław Piekart, Konstanty Kałłaur, Henryk Kociołek, Leon Mazur, Zdzisław Wróbel; niżej: Marian Szpakowski, Jerzy Machura, Stanisław Górczyński, Zygmunt Karlicki, Franciszek Zyziak, Henryk Urbaniak, Bogumił Śliwa, Mieczysław Góral, Marian La Croix, Henryk Wasilewicz, Stanisław Bednarski,Czesław Kajkowski, Mieczysław Zając, Jan Stamieszkin; niżej: Bolesław Lewandowski, Kazimierz Nowak, Edmund Koźbiał, Henryk Majcherek, Edward Ber, Apoloniusz Czernow, Edmund Sikorski, Józef Burdek; dół: Leszek Mordzak, Zygmunt Maletka, Kazimierz Steć, Zbigniew Krawczak


Maj 1962 r. Podróż lotników do Cieśnin duńskich na okręcie "Gryf". Od prawej: W. Pleszczak, J. Bażanow,
J. Jacewicz, J. Raczkowski, M. La Croix, W. Czarnecki, D. Barszczewski, Z. Zaczeniuk, W. Biliński,
T. Wanat, K. Steć.
 
 
Wietnam Dong Dang 15.07.1964 r. Członkowie Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru.
Od lewej: mjr D.J. Morgan - Kanada, kpt Tranh - oficer łącznikowy DRW, mjr Kazimierz Steć - Polska,
mjr M.S. Pathania - India.

 
Wietnam Sajgon, członkowie MKKiN w mundurach galowych na przyjęciu w Ambasadzie Kanady.
Od lewej: ppłk R. Jordan - Kanada, mjr Kazimierz Steć - Polska, mjr S. Krzemień - Polska,
ppłk K. R. Dawid - India.

 
 
28 11.1972 r. Spotkanie członków Komitetu Redakcyjnego "Wojskowego Przeglądu Lotniczego
w Sali Tradycji Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
 
 

 
 Wrocław. Uczestnicy Ćwiczenia "Odra - Nysa 1969. Tak było wówczas. A dziś?
Rok 1972. gen. broni Fiodor Połynin - pierwszy dowódca Ludowego Lotnictwa Polskiego złożył wizytę
w Poznaniu. Przeprowadza z nim wywiad ppłk Kazimierz Steć. Z lewej siedzi gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński, z prawej stoi ppłk Józef Kopacz.
 
 
 
1985 r. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego PWL i WOPK. Od prawej: generałowie J. Zych, L. Łozowicki,
T. Gębicki; pułkownicy K. Steć, A. Milkiewicz, ~.
 
 
Rozmowa generałów. Od lewej: Jerzy Zych, Longin Łozowicki, Tytus Krawczyc, Mieczysław Sikorski.  
 
 
Rozmowa generałów - Jan Raczkowski i Wacław Żarski.
 

 
Poznań 1989 r. Gen Jerzy Gotowała - pilot, dowódca,pisarz, nauczyciel, profesor.
 

 
Dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, gen. Longin Łozowicki wręcza płk. Kazimierzowi Steciowi
medal "Zasłużonemu dla WOPK". 

 
Powitanie Kosmonautów przez kadrę oficerską Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
 

Rok 1981 Warszawa. Składanie hołdu przed Pomnikiem Lotnika przez weteranów walk powietrznych
- Wacława Króla i Edwarda Chromego.
 
 
  Pomnik w Warce.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomnik i tablica projektu gen. Henryka Michałowskiego na terenie sztabu Dowództwa Wojsk Lotniczych  w Poznaniu.
 
 
 
Statuetki "Ikara" jako najwyższe, honorowe uznanie zasług dla lotnictwa polskiego.