';
 
    
 
Odznaka przedwojennej Szkoły Pilotów Lotnictwa; odznaki absolwentów powojennej OSL.
 
 
 
19.06.1949 r. OSL otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego sztandar.