PPŁK PIL. FRANCISZEK KORNICKI

 


       Ppłk pil. Franciszek Kornicki zmarł 16 listopada b.r. w Worhing (Anglia). Był ostatnim, żyjącym do niedawna, dowódcą polskiego dywizjonu  
   lotniczego w Anglii, w okresie II wojny. Miał 101 lat.

      Pochowany 30 listopada na cmentarzu Northwood Cementary w Londynie.


      Urodził się 18 grudnia 1916 roku, w Wereszynie, wsi w powiecie hrubieszowskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie
   i w sierpniu 1939 roku skierowany został do 162 Eskadry Myśliwskiej w III/6 Dywizjonie Myśliwskim WP.

 
        W kampanii wrześniowej wykonał dwa loty bojowe z lotniska Widzew Łódź, w składzie eskadry lotnictwa armii "Łódź".
   W połowie września ewakuowany do Rumunii. Następnie przez Marsylię i bazę lotniczą Lyon Bron, gdzie przeszkolił się na samoloty francuskie,
   odpłynął do Anglii w czerwcu 1940 r. We wrześniu włączony do 307 Dywizjonu Myśliwskiego, a w październiku do
Dywizjonu 303.
       W lutym1943 r. objął dowództwo Dywizjonu 308, a w maju Dywizjonu 317. Obowiązki pełnił do grudnia, w styczniu 1944 r. przeniesiony
   na stanowiska nie związane z wykonywaniem lotów, był m.in. oficerem łącznikowym w 11 i 9 Grupie Myśliwskiej RAF, a następnie służył
   w Dowództwie 84 Grupy Drugiej Floty Lotnictwa Taktycznego RAF w Holandii i Belgii.
      
       Za zasługi
wojenne odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie krzyżem Walecznym na Polu Chwały.

      
Po wojnie pozostał na emigracji w Anglii. Był aktywnym działaczem brytyjskiej Polonii. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej  
   odznaczony w 2011 roku Krzy
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

       We wrześni b.r. w ramach przygotowań do obchodów 100-lecja RAF, wygrał internetowy plebiscyt gazety "The Telegraph" i Muzeum RAF
   na "twarz" tych obchodów.

       Cześć jego pamięci.

(Wikipedia - Franciszek Kornicki)

______________________________________________________________________________________________________________________
       Dnia 7.11.2017r na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka
   – ur. 31.08. 1930r. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP/29.09.1982, Krzyżem KKOP -12.12.1969/ Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi
   odznaczeniami i medalami resortowymi. Płk dypl. pil. Henryk Urbaniak po ukończeniu OSL jako instruktor szkolił młodych pilotów ,następnie
   studia ASG, po ukończeniu ASG pełnił obowiązki szefa strzelania powietrznego w DLO , a następnie w DWL. Służba wojskowa 24.09.1949 –
   20.05.1987. Podczas ceremonii pogrzebowej pożegnał przemówieniem prezes Oddziału Poznańskiego płk Kazimierz Grzybowski, podkreślając
   duży wkład pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka w wyszkoleniu personelu latającego,  zwrócił także uwagę na szczególne cechy charakteru
   pana Pułkownika. Rodzina, koledzy, członkowie SSLW RP pożegnali Pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka. Wojskowa asysta honorowa oddała
   salut honorowy w momencie składania trumny do grobu, poczet sztandarowy SSLW RP Oddziału w tym momencie pochylił sztandar.


    Cześć Jego pamięci!


_____________________________________________________________________________________________________________________

     
        Z głębokim żalem pożegnaliśmy członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk inż. Leona Glinkę– ur. 14.05.1933. Służba wojskowa
   1953 – 1991. Pochowany na cmentarzu przy ul. Nowina. Pana płk inż. Leona Glinkę pożegnała rodzina, koledzy SSLW RP Oddziału Poznańskiego
   w obecności pocztu sztandarowego SSLW RP. Płk mgr inż. Stanisław Opiekulski przemówieniem pożegnał zmarłego kolegę, zwracając
   w przemówieniu pożegnalnym na oddanie służbie w WP na różnych stanowiskach służbowych- był wzorem oficera Wojska Polskiego.


    Cześć Jego pamięci!_______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
   W dniu 7 lipca b.r. zmarł ppłk pil. Jan Kudelski, członek Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału SSLW RP.
 
   Cześć Jego Pamięci.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 
 
  
 
          W dniu 4 lipca b.r. zmarł plut. strz. rtg. Tadeusz Pabis. Strzelec na Ił- 10.
 
      Cześć Jego pamięci
 
______________________________________________________________________________________________________________      W dniu 25 marca 2017 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w Swoim mieszkaniu, w Warszawie płk dypl. Kazimierz Lizakowski,  zasłużony oficer Wojsk Radiotechnicznych, Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów  Lotnictwa Wojskowego RP.

    Uroczystość żałobna, pożegnalna odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Domu Pogrzebowym, na Cmentarzu 

 Wojskowym, na Powązkach w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie urny z prochami do  kolumbarium.  
 
                                                                                                                 Cześć Jego Pamięci!
 
       ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

                         

      
     Dnia 7.03.2017 r na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego
   SSLW RP pana ppłk. pil. Jana Kostkowskiego – ur.23.01. 1937. Służbę wojskową pełnił w latach 1956 – 1990.
   Absolwent OSL Dęblin. Służył na stanowiskach:  pilot-instruktor w Przasnyszu, z-ca d-cy eskadry  56 pśb
   w Inowrocławiu, d-ca eskadry  37 pśt w Leźnicy Wielkiej, szef strzelania powietrznego i z-ca d-cy 37pśt.
   Od 1981 inspektor szefostwa Lotnictwa Wojsk Lądowych. W latach 1983 – 1984 szef pilotów w Akademii Lotniczej
   w Libii. Od 1985 starszy inspektor DWL. Odznaczony  KKOP, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi
   medalami i odznaczeniami resortowymi. Wyróżniony tytułem i odznaką "Zasłużony Pilot Wojskowy’’.

                                                                                                                 Cześć Jego Pamięci!

 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
     
 
W dniu 20 lutego b.r. zmarł, w wieku 89 lat, płk prof. dr hab. nawig. Jerzy Machura.

   Zmarły w czasie swej 42 letniej służby wojskowej pracował głównie jako nauczyciel akademicki
   i pracownik naukowy. Zajmował kolejne stanowiska od asystenta do komendanta Wydziału Wojsk
   Lotniczych i Obrony Powietrznej ówczesnej Akademii Sztabu Generalnego, później Akademii Obrony
   Narodowej.
 
     Pochowany 27 lutego b.r. na cmentarzu w m. Radość k. Warszawy.
 
                                                  Cześć Jego pamięci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
     W dniu 06. 02. b.r. zmarł nagle nasz Kolega ppłk Andrzej Jaroszuk- Różycki , członek Bialsko - Podlaskiego Oddziału naszego stowarzyszenia.
 
   Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek): od godz. 11.30 wystawienie  w DP Hades, o godzinie 12.00 wyprowadzenie,
 
   ok. godz.12.30 msza święta w kościele przy ul. Dokudowskiej w Białej Podlaskiej.
 
   Świętej Pamięci ppłk Andrzej Jaroszuk-Różycki zostanie pochowany na cmentarzu Komunalnym na Holi w Białej Podlaskiej.
         
                                                                                              Cześć Jego pamięci.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
     Dnia 27 .01. 2017 r. , w wieku  75 lat, odszedł na wieczną służbę nasz kolega, członek Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału SSLW RP,
 
   ppłk mgr pil. Janusz Smajdor. W lotnictwie od 1961 roku. Promowany 06. 12. 1964 roku. Służył w jednostkach WOPK. Po odejściu z zawodowej
 
   służby wojskowej, w roku 1975, pracował jako pilot samolotów komunikacyjnych PLL LOT w Warszawie. Po przejściu na emeryturę podjął pracę
 
   w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, prowadził także zajęcia ze studentami w Szkole Łazarskiego. Aktywny członek Zarządu W-M Oddziału.
  
 
   Pochowany 02. 02. b.r. na powązkowskim cmentarzu wojskowym.
  
                                                                                              Cześć Jego pamięci.  
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
      W nocy z 8/9 stycznia b.r., w wieku 90 lat zmarł po ciężkiej chorobie, zasłużony   dla lotnictwa pilot i dowódca,
 
   generał dywizji Henryk Michałowski.    Służbę w lotnictwie rozpoczął we wrześniu 1949 roku jako podchorąży Oficerskiej
 
   Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Od 1951 roku, po promocji na oficera, pełni służbę    w 1. plm Warszawa od stanowiska pilota
 
   do pomocnika dowódcy pułku ds. pilotażu.    Po stosownym przeszkoleniu objął obowiązki dowódcy 31. plm (później pszb)
 
   w Łasku. Od 1961 do 1963 roku kierował OSL - 5 w Radomiu, najpierw jako zastępca, później jako jej komendant.
 
   Po ukończeniu ASG SZ ZSRR skierowany do WOPK jako szef lotnictwa    2 KOPK, następnie jako zastępca dowódcy 3 KOPK,
 
   a później jego dowódca. Od października 1972 roku do sierpnia 1976 jest Dowódcą Wojsk Lotniczych.    
 
   W latach 1977 do 1984 pełni obowiązki attache wojskowego i lotniczego Ambasady Polskiej w Pradze. W stan spoczynku
 
   przeniesiony w grudniu 1986 roku.    Pilot I klasy z nalotem ok. 4000 godzin. Odznaczony m. in. Krzyżami Oficerskim
 
   i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi. Zasłużony Pilot Wojskowy.
 
                                                      Cześć Jego pamięci.
 
__________________________________________________________________________________________________________________
 
 
      W dniu 03 stycznia b. r. zmarł w Krakowie gen. bryg. pil. Ludwik Krempa, w czasie II wojny pilot Polskich Sił
 
   Zbrojnych na Zachodzie latający w 304 dywizjonie bombowym operującym na Atlantyku w misjach wykrywania
 
   i zwalczania okrętów podwodnych. Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari.
 
   Członek honorowy naszego Stowarzyszenia.  W listopadzie ub. r. odebrał, z rąk Prezydenta RP, nominację na stopień
 
   generała brygady. Miał 101 lat. Pochowany w Sanoku.
 
                                                                                                                                        Cześć Jego pamięci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

  W dniu 2.01 2017 r na poznańskim cmentarzu Junikowo pożegnaliśmy naszego kolegę - członka Oddziału

  Poznańskiego SSLW RP pana płk. mgr. inż. Makowskiego Romualda, który odszedł na wieczną służbę w "Niebieskiej

   Eskadrze”, miał 81 lat.

 
  Ukończył studia w WAT, następnie pracował na stanowiskach służbowych od dowódcy klucza uzbrojenia do szefa
 
  Wydziału Eksploatacji Uzbrojenia DWL. Służbę wojskową rozpoczął 05.08.1951 r. zakończył  – 26. 11. 1990 r.
 
  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, oraz wieloma innymi
 
  odznaczeniami  resortowymi.

  W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział koledzy -członkowie Oddziału Poznańskiego oraz poczet sztandarowy.
 
Cześć Jego pamięci!