Zmarł płk dypl. Andrzej Kowalczyk

   
 
  


       Z wielki smutkiem informujemy, ze 8 grudnia 2020 r . zmarł w wieku 77 lat, płk dypl. Andrzej KOWALCZYK - zasłuzony oficer Wojsk Lotniczych, absolwent Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych w Oleśnicy, pełniący służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach w 40 plm i 8 plm, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Dowództwie 4 Korpusu Lotniczego, ceniony przez przełozonych i podwładnych, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi (KKOOP, ZKZ) i wojskowymi.
      Od 2001 roku bardzo aktywny członek SSLW RP a w latach 2007 - 2009 sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP. 

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 15 grudnia 2020 r w Poznaniu, cmentarz na Miłostowie, kwatera Lotnicza

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !
ZARZĄD GŁÓWNY SSLW RP
----------------------------------------------------------------------------------------
Zmarł st. chor. szt. rez. Tomasz SMOROWSKI

  
     
         9 grudnia 2020 r. w wieku 53 lat zmarł na COVID-19, członek Dolnośląskiego  Oddziału SSLW RP, st. chor. szt. rez. Tomasz SMOROWSKI - technik pokładowy. 
    Pełnił służbę wojskową w 44 Eskadrze Lotniczej, 3. Eskadrze Lotniczej oraz 3. Eskadrze Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego. Służbę wojskową zakończył 30 listopada 2010 r. 

Spoczywaj w pokoju - koledzy z Dolnośląskiego Oddziału SSLRP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł ppłk mgr inż. Mieczysław Dymiński 


  

    24.10.2020 r. pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana ppłk mgr inż. Mieczysława Dymińskiego, który odszedł do ,,Niebieskiej Eskadry’’- ur. 08.09.1939.

   Służba wojskowa 05.11.1959 - 30.08.1991. Powołany do zasadniczej służby wojskowej w 1959, skierowany do TOSWL na kurs mechaników lotniczych i rozpoczyna służbę w CSL .

   Następnym etapem służby wojskowej są studia w WAT na wydziale mechanicznym. Po ukończeniu studiów w WAT skierowany do 60 60 Lpsz w Radomiu, a następnie przeniesiony do DWL Oddział BL w którym pełni służbę do 08.07.1988, następnie pracuje w Inspektoriacie MON ds. BL na stanowisku oficera do spraw analizy wypadków lotniczych.

   Odznaczony KKOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami resortowymi. Uczynny oficer i serdeczny kolega.


Cześć Jego pamięci!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmarł płk nawig. Henryk Droździk 


  

   

      Zmarł - odszedł do Niebieskiej Eskadry, nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pan płk nawig. Henryk Droździk ur.  21.01.1927.

   Służba wojskowa 25.09.1948 - 1986 r.. Po ukończeniu OSL w Dęblinie skierowany do 7plb na stanowisko nawigatora samolotu Pe-2, następnie od 24.09.1952 nawigator klucza, a od 14.11.1952 nawigator eskadry w 35plb. Od 10.08.1953 nawigator pułku.

    Od 10.07.1955 pomocnik nawigatora 15 DLB. Od 31.08.1957 pomocnik nawigatora w DLO .Po ukończeniu WKDO pomocnik nawigatora w DLO. Następnie do  czasu zwolnienia ze służby wojskowej w 1986 r pracuje w służbie nawigatorskiej. 

    Odznaczony Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Kawalerskim a także Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi i innymi medalami resortowymi. Zasłużony oficer Wojsk Lotniczych.


Cześć Jego pamięci!



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł płk dypl. nawig. Marian Chodorowski  



     

       W dniu 25 marca 2020 r - odszedł na wieczną  wartę do ,,Niebieskiej Eskadry”, nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pan płk dypl. nawig. Marian Chodorowski ur. 18.11.1930. 

       Służba wojskowa 25.09.1950-30.06.1984. W czasie swojej służby wojskowej – wykładowca nawigacji w OSL Dęblin, następnie w CSL w Modlinie również wykładowca nawigacji. Po ukończeniu studiów w ASG – starszy       wykładowca w CSL. W latach 1972-1973 starszy nawigator w 7 BLBR IŁ-28 w Powidzu. 

    W latach 1973-1981 starszy inspektor Oddziału Nawigacji DWL. W latach 1981-1983 nawigator skrzydła śmigłowców Akademii Lotniczej w Libii.

       Uhonorowany KKOP, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami resortowymi.


Pan płk Marian Chodorowski był aktywnym członkiem SSLW RP.


Cześć Jego pamięci!

    

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Zmarł mjr mgr pil. Eugeniusz ŁAWRESZUK

 
                                                                                               
                                                                                                                                          
                                                                                                              
  
                                                                           
    

      W dniu 24.10.2020 r. zmarł – odszedł do ,,Niebieskiej Eskadry” na wieczną wartę nasz kolega członek Poznańskiego Oddziału SSLW RP, pan mjr mgr pil. Eugeniusz ŁAWRESZUK  ur. 01.06.1947.

    Służba wojskowa 3.01.1966 – 20.10. 1986. Po ukończeniu OSL w Dęblinie 4.12.1968 , służba wojskowa w 23 plm Łęczyca , następnie 62 plm Krzesiny. Wykonywał loty na TS-8 BIES, Junak-3, Lim-2, Lim -5 oraz na MiG-21. 

    Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem złotym i srebrnym Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny oraz innymi medalami resortowymi. W zmarłym utraciliśmy uczynnego kolegę.


Cześć Jego pamięci!!!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak
  


   W dniu 1 października 2020 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Warszawie Henryk PIETRZAK, zasłużony generał Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko– Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Klubu Generałów WP.
   Ś.p. gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak urodził się 13 października 1935 r. w Strzeszkowicach, w województwie lubelskim. W 1953 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Lublinie, kurs szybowcowy w Fordonie (1954) oraz pilotażu samolotów lekkich. Jesienią 1955 r. wstąpił do WP i został podchorążym Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamościu. W 1957 r. ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie i został skierowany do 38. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Powidzu na stanowisko pilota. 28 maja 1958 r. został przeniesiony do 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, gdzie kolejno awansował na wyższe stanowiska: dowódcy klucza lotniczego, nawigatora eskadry, zastępcy dowódcy eskadry ds. liniowych, a od lipca 1968 r. był dowódcą eskadry pościgowej.  
   W latach 1968-1971 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie, po czym został oficerem dyplomowanym i zastępcą dowódcy 1. plm ds. liniowych. Od 28 marca 1972 r. był dowódcą 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Słupsku. Od 30 listopada 1977 r. do 19 sierpnia 1982 r. był szefem Wojsk Lotniczych w 2. Korpusie Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy, następnie był szefem sztabu i zastępcą dowódcy, a od 18 maja 1985 r. dowódcą tego Korpusu. 
    Jesienią 1985r. został mianowany generałem brygady. Od stycznia do września 1988 r. był dowódcą 1. Korpusu Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie, później szefem sztabu i zastępcą dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Od 1990 r. był szefem sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 8 maja 1995 r. został mianowany generałem dywizji - nominację wręczył mu prezydent RP Lech Wałęsa.
   W lutym 1996 r. zakończył służbę wojskową. Później był wykładowcą Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i doradcą w Ministerstwie Obrony Narodowej. Był także pełnomocnikiem MON ds. budowy i wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych ASOC.
  Pilot wojskowy 1 klasy z nalotem ogólnym 2600 godzin. Odznaczony: Krzyżem Komandorskim (1987) i Kawalerskim (1980) Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką i tytułem honorowym „Zasłużony Pilot Wojskowy” (1982), Złotym (1975) i Srebrnym (1963) Krzyżem Zasługi.

         Ceremonia żałobna, odbyła się w dniu 12 października 2020 r. w Katedrze Polowej WP, w Warszawie,
              po czym nastąpiło odprowadzenie na Cmentarz, na Starych Powązkach w Warszawie.

                                                   
   
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
ZARZĄD GŁÓWNY SSLW RP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                               

                                           Zmarł mjr Leszek Łukaszewicz
 
                                                                      

           
W dniu 
11.09.2020 na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę pana mjr Leszka  Łukasiewicza ur.17.04.1943, który odszedł na wieczna wartę do ,,Niebieskiej Eskadry”.
                Służba wojskowa od 28.09.1962 w Technicznej Szkole WL, następnie d-ca klucza w 13 pl Łęczyca, a od 1972 inżynier eksploatacji eskadry  w 37 plt. 1983 inżynier eksploatacji w 37 plt  – Łęczyca, 1985 d-ca eskadry technicznej – Łęczyca, następnie od 1987 inżynier eksploatacji w 17 eskadrze DWL w Poznaniu. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem ,,Zasłużony dla Lotnictwa”. 
                Naszego kolegę pożegnała najbliższa rodzina, koledzy, poczet sztandarowy SSLW RP,  z udziałem wojskowej asysty honorowej.

                                                                                   Cześć Jego pamięci!

Płk Marian Jach.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zmarł płk dr Jerzy Barełkowski


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w dniu 1.08 2020 r. zmarł nasz Kolega Senior, członek Zarządu Głównego SSLW RP, płk dr Jerzy Barełkowski



  

           


Pan płk dr Jerzy Barełkowski urodzony 15.06.1944 r. w Rybnie pow. Gniezno.

Po odbyciu w okresie 1964 r. - 1965 r. zasadniczej służby wojskowej, był od 1965 r. słuchaczem Wydziału Chemicznego Wojskowej Akademii Technicznej, którą ukończył w 1970 r.

Dalsza Jego służba wojskowa, związana była z Wojskami Lotniczymi, gdzie pełnił obowiązki na następujących stanowiskach :

  • 1970 -1972 - 8 plmb – Szef Służby Chemicznej, 1972 - 1975 – 3 DLMB – Pomocnik Szefa Służby Chemicznej, 1975 -1990 – DWL – Starszy Specjalista,1990 - 1995 – 4 KL – Szef Wydziału Obrony Pchem. W 1984 r. obronił dysertację w Akademii Sztabu Generalnego  i uzyskał doktorat w dziedzinie nauk wojskowych,

Po zwolnieniu do rezerwy, Jego wiedzę i doświadczenie z okresu służby wojskowej, wykorzystano w latach 1995 - 2001 w Obronie Cywilnej RP, gdzie był Szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a następnie Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Członek Poznańskiego Oddziału SSLW RP od 2007 r., wybierany wielokrotnie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, gdzie angażował się w kontakty zewnętrzne, głównie z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatu Poznańskiego, Urzędem Stołecznego Miasta Poznania.

Reprezentował wielokrotnie Stowarzyszenie, w uroczystościach na terenie kraju i po za granicami, bedąc niejednokrotnie członkiem pocztu sztandarowego Zarządu Głównego.

Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i lokalnymi, w tym : Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Dla Województwa Wielkopolskiego, Odznaką Honorową Miasta Poznania.


Cześć  Jego Pamięci

Zarząd Główny SSLWRP


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 7 sierpnia 2020 r.na cmentarzu przy ul Nowina w Poznaniu, 

z wojskową asystą honorową, pocztami sztandarowymi : Zarządu Głównego SSLW RP, Poznańskiego Oddziału SSLW RP oraz licznym udziałem Rodziny, Przyjaciół i Kolegów.

Zmarłego pożegnał Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen dyw. pil Franciszek Macioła.



                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zmarł płk inz. Sylwester Walkowiak


                                                                                     
        

       W dniu 30.07.2020 na cmentarzu Miłostowo, w Kwaterze Lotników pożegnaliśmy naszego kolegę – członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana płk inż. Sylwestra WALKOWIAKA, który odszedł na wieczną słuzbe  do ,,Niebieskiej Eskadry”- ur. 19.11.1927.

       Służba wojskowa od 1948 – 1988 r. Od 1948 do 1950 służba zasadnicza, następnie kurs oficerski łączności. Po promocji na stopień oficerski pełni służbę w jednostkach łączności na różnych stanowiskach, od d-cy plutonu do d-cy batalionu. Następnie w ośrodku szkolenia łączności jako wykładowca. Od 1970 pracuje w sztabie Wojsk Lotniczych jako st. oficer , a następnie szef Oddziału w SWŁiRUL.

       Wzorowy oficer i uczynny kolega, wychowawca wielu specjalistów łączności. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim, oraz innymi  odznaczeniami i medalami resortowymi. W zmarłym tracimy uczynnego kolegę i wzorowego oficera. Naszego kolegę pożegnała najbliższa rodzina, koledzy oraz poczet sztandarowy  SSLW RP..

Cześć Jego pamięci!

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Zmarł płk mgr Wacław Borucki

  

        W dniu 14.05.2020 odszedł na wieczną słuzbę  do ,,Niebieskie Eskadry’’ nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk mgr Wacław BORUCKI – ur. 23.11.1930 r. 

         Służba wojskowa  18.09.1950 – 3.03.1990. Po ukończeniu szkoły oficerskiej  w 1952 r. skierowany został do Wojsk Lotniczych OPL OK. Służba wojskowa w 25 plm , 28 plm , następnie w latach 1958-1971 w WOSL Dęblin. 

         W latach 1971 -1976  z-ca  szefa Wydziału 3DLM Świdwin, a w latach 1976-1990 w Zarządzie WL. Uczynny i zaangażowany oficer WL. Odznaczony KKOP , złotym  i srebrnym krzyżem zasługi oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu w Radomiu. 


Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału Poznańskiego SSLW RP


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł płk pil. Marek Zapiór


Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 16 maja 2020 roku

inicjatora i założyciela oraz Pierwszego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Seniorów

Lotnictwa Wojskowego RP Oddziału Śląskiego płk. pil. Marka ZAPIÓRA




     Urodził się 24 kwietnia 1937 roku w Jędrzejowie. W dniu 1 października 1955 roku zostaje przyjęty do OSL nr 4 w Dęblinie. Latanie rozpoczyna w 1957 roku. Po ukończeniu szkolenia podstawowego przechodzi do 58 pułku szkolno-bojowego w Dęblinie.

    Promocję na pierwszy stopień oficerski i tytuł pilota otrzymuje 26 marca 1959 roku. Po promocji dostaje przydział do 13 pułku lotnictwa myśliwskiego w Łęczycy. W 1961 roku jako st. pilot uzyskuje 2 i 1 klasę pilota lotnictwa myśliwskiego i awansuje na dowódcę klucz lotniczego. W 1962 roku wyznaczony zostaje na stanowisko nawigatora eskadry lotniczej, a w roku 1964 wytypowany na przeszkolenie na samoloty Mig-21 i rozpoczyna latanie na samolotach naddźwiękowych.

    W 1967 roku zostaje zastępcą dowódcy eskadry lotniczej. Funkcję tę pełni do 1970 roku, a po reorganizacji trafia do 39 plm w Mierzęcicach na stanowisko dowódcy eskadry lotniczej samolotów naddźwiękowych. W latach 1974 - 1975 przebywa na kursie nawigatorów w Akademii Lotniczej w Monino. Po jej ukończeniu zostaje wyznaczony na stanowisko starszego nawigatora 39 plm. W 1977 roku zostaje awansowany na stopień podpułkownika.

    W 1979 roku oddelegowany do pracy w aeroklubie na stanowisko Kierownika Aeroklubu Śląskiego w Katowicach. W grudniu 1985 roku odchodzi do rezerwy. W latach 1955 - 1985 latał na samolotach Jak-18, Jak-11, Junak-3, PZL-104 WILGA, Zlin-45, Zlin-526, Jak-12, Jak-12A, PZL-101 Gawron, AN-2, TS-8 Bies, UTMiG-15, MiG-15, SBLim-2, Lim-2, Lim-5, Lim5p, Mig-21 f-13 , UTMiG- 21, Mig-21U, Mig-21p, Mig-21pf, Mig-21 pfm, Mig-21 Sps , TS-11 ISKRA, uzyskując ogólny nalot 3000 godzin.

    W 2009 roku tworzy z wraz z grupą założycielską Śląski Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Przez dwie kolejne kadencje pozostaje Prezesem Zarządu.

    Za swoją pracę i zaangażowanie został odznaczony KKOOP, Zł. KZ, Zł, Sr, Br. Medalem za zasługi dla obronności. Uhonorowany Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Zasłużony Pilot Wojskowy oraz wieloma innymi w tym LOK. Awansowany do stopnia pułkownika.

   Reprezentował wszystkie cechy lotnika: przyjaciel, nauczyciel, kolega i oddany sprawie - za co wszyscy mu dziękujemy!


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Katowicach w dniu 22 maja 2020 roku na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

ZARZĄD GŁÓWNY SSLW RP

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł ppłk pil. Leopold Paul


       W dniu 30.04.2020 na cmentarzu Głuszyna pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk pil. Leopolda PAULA ,który odszedł na wieczną służbę do ,,Niebieskiej Eskadry’ – ur. 16.11.1937. Służba wojskowa od 25.09.1956 – 28.08.1991.

      Po ukończeniu OSL w Radomiu służba wojskowa w 13 plm Łęczyca, następnie 39 plm Mierzęcice ,oraz 62 plm Poznań na stanowisku służbowym od pilota do  starszego inspektora BL pułku. Ogólny nalot 3360 z tego na samolotach naddźwiękowych 2000 godz.  

      Wiceprezes Oddziału Poznańskiego płk mgr inż. Stanisław Opiekulski  pożegnał naszego kolegę , podkreślając wielki wkład ppłk pil. Leopolda Paula w umacnianiu Polskich Skrzydeł. Wojskowa asysta honorowa oraz poczet sztandarowy SSLW RP oddały honory wojskowe. Naszego kolegę pożegnała rodzina , koledzy oraz delegacja SSLW RP.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !



--------------------------------------------------------------------------------------------


ZMARŁ CZŁONEK ODDZIAŁU LUBELSKIEGO  PPŁK PIL JAN CIECHOŃSKI.
POGRZEB ODBYŁ SIĘ- ŚRODA 11.03.2020r. GODZ.15.OO CMENTARZ  W LUBLINIE NA MAJDANKU UL DROGA  MĘCZENNIKÓW MAJDANKA.




Ppłk. pil.   JAN CIECHOŃSKI


  Urodził się 26.12.1929r. w m. Mełgiew.  Szkołę podstawową ukończył w 1945r., Gimnazjum Spółdzielcze w 1949r. w Bydgoszczy i  powrócił o Lublina. W 1959r. został powołany do wojska, służył w  1 Praskim Pułku im Tadeusza Kościuszki.

Od  marca 1951 r. szkoli się w OSL Dęblin.  Po krótkotrwałym przeszkoleniu teoretycznym  w Dęblinie skierowany na szkolenie praktyczne na samolotach PO-2 w Białej  Podlaskiej. Następnie powrót do Dęblina szkolenie tetoretyczne i przygotowanie do lotów na samolotach IŁ-2 i IŁ-10 .

W 1952r .szkolenie praktyczne na samolotach bojowych IŁ-2 na lotnisku  polowym w m. Kroczewo. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów rozpoczyna szkolenie na samolotach IŁ-10. Program szkolenia nie został dokończony ze względu na trudne warunki zimowe. Od wiosny 1953r. dalej szkoli się na IŁ-10 na lotnisku w Radzyniu Podlaskim.

W maju 1953r. został promowany na stopień ppor. pilota i skierowany do 10 eskadry szkolnej w Radzyniu Podlaskim na stanowisko instruktora. Szkolił podchorążych na samolotach IŁ-2, IŁ-10,TS-8 Bies, i Jak -11do 1963r. kiedy jednostka została rozwiązana.

Następnie został skierowany do 28 Eskadry Ratowniczej  w Darłówku i przeszkolony na śmigłowce SM-2 i Mi-2. Po roku przeszkolił się na śmigłowce Mi-4m. Wykonywał loty treningowe i współdziałał z  Marynarką Wojenną.

W roku 1974 ze względów zdrowotnych został na badaniach lekarskich w WIML spisany z latania. W 1976r. wychodzi do cywila i osiada w Lublinie.

Tekst Oddział Lubelski SSLW RP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc


  

                                              W dniu 24 stycznia 2020 r. zmarł w Poznaniu                                                                     Wychowawca wielu lotniczych pokoleń. Były dowódca Wojsk LotniczychZasłużony Lotnik                                        wojskowy a także  attaché  wojskowy i lotniczy RP w Budapeszcie.
Cześć Jego pamięci !
 Zarząd Główny SSLW RP.


Gen. Krawczyc spoczywa  na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu, w Kwaterze Lotniczej

       Gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc pochodzi z Sielewicz w woj, Nowogrodzkim, gdzie urodził się 5 października 1930 r.     Szkołę  powszechną ukończył w Nowym Sączu w 1943 r., potem miejskie gimnazjum w Warszawie (1948).

     Starając się zrealizować młodzieńcze zainteresowania, zgłosił się do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. 3 września 1950 r. promowany na chorążego pilota. Świetne wyniki szkolenia, ogłada i dostrzeżone przez przełożonych  walory dydaktyczne zdecydowały o pozostawieniu go na uczelni na stanowisku instruktora-pilota. Za osiągnięcia w bezwypadkowym szkoleniu i wychowaniu młodych pilotów awansowany kolejno na starszego instruktora, dowódcę klucza i dowódcę eskadry szkolnej.

         Po studiach w latach 1960-1964 w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie, został zastępcą dowódcy do spraw liniowych 58 pułku szkolno-bojowego w Nowym Mieście nad Pilicą. W prośbach do Dowództwa Wojsk Lotniczych usilnie zabiegał o skierowanie do pułku bojowego. 28 października 1968 r. został dowódcą 2 pułku lotnictwa myśliwskiego "Kraków" w Goleniowie, gdzie wprowadził nowe, innowacyjne metody szkolenia taktyczno-bojowego oraz współzawodnictwa między lotniczymi eskadrami. Przekroczył wówczas osobisty nalot 1000 godzin. 

        Od 18 lutego 1970 roku dowodził 2 Brandenburską Dywizją Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Pile. W uznaniu doskonałych wyników doskonalenia bojowego dowodzonej przez Niego dywizji, skierowany na studia w wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im K. Woroszyłowa w Moskwie, którą ukończył w 1975 r. W latach 1972-1976 był jednocześnie posłem na Sejm PRL.

         3 sierpnia 1975 r. został zastępcą Szefa Sztabu Wosk lotniczych, a 7 listopada zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych do spraw liniowych. 29 lipca 1977 r. otrzymał nominację na stanowisko dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego w Malborku oraz został awansowany do stopnia generała brygady. Jego osobisty nalot wzrósł do 1670 godzin.

        12 maja 1983 r. mianowany Dowódcą Wojsk Lotniczych i awansowany do stopni generała dywizji. W trudnym okresie przechodzenia na samoloty SU22M4, słynne stało się jego powiedzenie:"Łatwo jest zdobyć lotnicze doświadczenie na "MIG-ach", trudno je rozsądnie w walce wykorzystać ale najtrudniej ... wraz nowym sprzętem, dotychczas obowiązujące reguły zapomnieć ...".

          4 września 1989 r. przekazał obowiązki dowódcy i do 21 marca 1993 r. był attache wojskowym i lotniczym przy ambasadzie RP w Budapeszcie.

      Pilot wojskowy klasy mistrzowskiej, legitymujący się nalotem osobistym 3520 godzin, w tym 1712 na samolotach  odrzutowych.  Odznaczenia : Krzyż Komandorski (1981), Oficerski (1971) Orderu Odrodzenia Polski, Zasłużony Pilot Wojskowy PRL (1978), Order Sztandaru Pracy I Klasy (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1965).


     tekst ppłk Wiesław Adamczyk na podstawie " Księga Lotników Polskich 1918 - 2018" Jerzy Gotowała, Józef Zieliński, Henryk Czyżyk. zdjęcie archiwum