ZMARŁ PODPUŁKOWNIK JAN NOWAK

       W dniu 13.03.2019 na cmentarzu Miłostowo odprowadziliśmy na  wieczna służbę w  ,,Niebieskiej Eskadrze” naszego kolegę,
   członka Oddziału Poznańskiego SSLW ,pana ppłk. Jana NOWAKA, ur. 03.04.1930 r.
      
Służbę wojskową pełnił od 25.09.1950 do 12.12.1989 r. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej, na stanowisku 
   szefa zaopatrzenia żywnościowego w OSL Radom, następnie kwatermistrza w pułku lotniczym w  Nowym Mieście, a o
d 1980 r.
  
kwatermistrza w pułku na Ławicy. W latach 1980 – 1989 był zastępcą dyrektora WCH.
       Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla
   Obronności Kraju oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi.
       Naszego kolegę  pożegnała wojskowa asysta honorowa, poczet sztandarowy SSLW RP, rodzina, znajomi oraz koledzy
   członkowie Oddziału Poznańskiego SSLW RP. Podczas uroczystości pogrzebowej pożegnał naszego kolegę płk Zygmunt
   Tomaszewski.


     Cześć Jego pamięci!


_______________________________________________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PODPUŁKOWNIK MGR INŻ. PAWEŁ KONIKOWSKI

W wieku 71 lat, po krótkiej chorobie zmarł ppłk mgr inż. Paweł Konikowski, członek Poznańskiego Oddziału 
              oraz nowo wybrany członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, bieżącej kadencji.

         Część Jego pamięci !
       ________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PŁK PIL. MGR ZDZISŁAW SKOMOROWSKI

     W dniu 4 lutego 2019 roku, zmarł w Warszawie, w wieku 90 lat, płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski, zasłużony oficer Lotnictwa
   Polskiego,członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prezes Klubu
   Dębliniaków. Ś.p. płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski urodził się 1 stycznia 1929 r. w Warszawie. Służył w Szkole Orląt Dęblinie,
   pracował również w PLL Lot w Warszawie. Był odznaczony Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz innymi odznaczeniami
   państwowymi i resortowymi.
Pochowany  na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie,.
  
 . Cześć Jego pamięci!

_______________________________________________________________________________________________________________

ZMARŁ PŁK DYPL. PIL. JÓZEF CAPUTA

  

      Z głębokim żalem odprowadziliśmy w styczniu na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze naszego kolegę, członka Oddziału
   Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. Józefa CAPUTĘ. Miał 89 lat.

      Absolwent OSL Dęblin w 1950 roku, następnie służył w pułkach myśliwskich 13 i 28. W 1956 r. ukończył roczny kurs w ZSRR. 
   Od 1957 służy w 25 plm w Pruszczu Gdańskim, od 1963 r. jest starszym inspektorem w Dowództwie 3 KOPK, Studiował
   w ASG w l. 1966-1969, po czym powrócił do 3KOPK, poczatkowo na szefa wydziału, a następnie objął obowiązki szefa
   oddziału. Odbył studia wojskowe w Moskwie (1972 - 1974). Od 1974 r. szef  Zarządu Szkolenia Lotniczego Wojsk Lotniczych,
   a następnie pomocnik d-cy POW ds. lotnictwa (1978-1990).  Służył do 1990.
     Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasług oraz innymi odznaczeniami i medalami
   resortowymi.    W zmarłym straciliśmy wzorowego  i doświadczonego oficera oraz wspaniałego kolegę.


   Cześć Jego pamięci !

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    ZMARŁ PPŁK MARIAN ŁBIK  


     W styczniu 2019r pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk. mgr. inż. Mariana
  Łbika- ur.01.01.1937. Służbę wojskową pełnił od 30.09.1955 do 05.01.1993 roku.   
       Ppłk mgr inż. Marian Łbik rozpoczął służbę wojskową w OSL jako pilot podchorąży, następnie w latach 1960 -1963 w 7plb
  na IŁ28 jako strzelec pokładowy - radiotelegrafista.  Od 1963 do 1968 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej,
  Od 1968 do 1969  służy w Dowództwie Wojsk Lotniczych. Następnie, po ukończeniu KDO w ZSRR, pracuje w Zespole
  Informatyki Wojsk Lotniczych. W latach 1989 - 1993 z-ca szefa Zespołu Informatyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
     Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżami Zasługi oraz innymi
  odznaczeniami i medalami resortowymi.
     W zmarłym straciliśmy uczynnego kolegę i wzorowego oficera Wojsk Lotniczych.

    Cześć Jego pamięci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ZMARŁ PPŁK LUDWIK MISIEK
     
 

       W dniu 4.01.2019r.  na cmentarzu Junikowo  pożegnaliśmy legendę polskiego sportu szybowcowego pana ppłk pil. Ludwika
   MISIEK, urodzonego 12.08.1926, zmarłego 24.12.2018r.
       Pan ppłk Ludwik MISIEK był żołnierzem ARMII KRAJOWEJ, uczestnikiem akcji ,,BURZA”. W lotnictwie sportowym
   od 1945 do 2007, pilot samolotowy i szybowcowy. Członek szybowcowej kadry Narodowej, wielokrotny rekordzista Polski
   w szybownictwie, rekordzista świata w sporcie szybowcowym. Budowniczy i projektant wiaduktów i budowli wielofunkcyjnych,
   hoteli, osiedli mieszkaniowych, układów komunikacyjnych. Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu oraz Politechniki
   Poznańskiej. Magister inżynier budownictwa lądowego - urbanista. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OP,   Krzyżem

  Partyzanckim, Krzyżem AK, medalem mistrza sportu, diamentową Odznaką szybowcową.

 

   Cześć Jego pamięci!!

 
 
    _______________________________________________________________________________________________________
 
ZMARŁ PŁK HENRYK MODZELEWSKI 
           
 

      W dniu 3.01.2019 na cmentarzu przy ul. Nowina, z żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Poznańskiego Oddziału
   SSLWRP pana płk Henryka MODZELEWSKIEGO (15.06.1930 r.)  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
   Polski oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi. Służył w latach od 24.04.1951r. do 30.11.1990. Po ukończeniu
   TSWL w Zamościu skierowany do jednostki zabezpieczenia lotów. Od 1967 r. w Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego. Służbę
   wojskową po 40 latach zakończył w Dowództwie Wojsk Lotniczych na stanowisku szefa wydziału zaopatrzenia.
   Uczynny kolega i wzorowy oficer.
     W mowie pożegnalnej wiceprezes Oddziału płk E. Sitkowski podkreślił zasługi naszego kolegi w umacnianiu gotowości
   bojowej lotnictwa polskiego, jego niezwykłe zaangażowanie  oraz pracowitość.
     W zmarłym straciliśmy wspaniałego człowieka i aktywnego członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP.
 

    Cześć Jego pamięci.