----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ZMARŁ PŁK ARTUR SUSZKIEWICZ


  W dniu 12  października 2019 roku zmarł płk Artur Suszkiewicz, członek Oddziału Poznańskiego od1991 roku.
  Od roku 1996, bez przerwy, do ostatniej kadencji, we władzach naczelnych naszego Stowarzyszenia.
  W wojsku służył od 1951 do 1990 roku. Miał 89 lat.
  Pochowany 17 października, w Kwaterze Lotników  na poznańskim cmentarzu Miłostowo..
  Cześć Jego pamięci.___________________________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PŁK MARIAN JANUSZKIEWICZ     30.09.2019 na cmentarzu we Wrocławiu, delegacja SSLW RP Oddziału Poznańskiego, koledzy oraz rodzina pożegnali naszego kolegę
   pana płk. nawig. Mariana Januszkiewicza ur. 22.12.1028r. Służbę wojskową pełnił od  23.09.1949 do 30.02.1988 r. Swoją przygodę z lotnictwem
   rozpoczął w OSL Dęblin na kursie nawigatorów, który ukończył z III lokatą. Był nawigatorem klucza, następnie eskadry i starszym nawigatorem 
   7 BLRB. Ogólny nalot 2567 godz. Od 1972 szef Wydziału Bojowego 3 Korpusu OPK. Uczestnik defilady Tysiąclecia w szyku ,,Orzeł’’.
   Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami resortowymi. Straciliśmy zaangażowanego kolegę
   i oficera lotnictwa, który odszedł na wieczną służbą do ,,Niebieskiej Eskadry’’. Część Jego pamięci. 

____________________________________________________________________


ZMARŁ PPŁK JAN ŻUKOWSKI
  

     30.09.2019 na cmentarzu Junikowskim pożegnaliśmy  naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana ppłk mgr Jana Józefa
   Żukowskiego ur.15.01. 1934. Służbę wojskową pełnił w latach 1952-1990 podczas której zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk
   służbowych. W ostatnich latach służby wojskowej na stanowisku kierownika działu kultury ,,Wiraży’’. Podczas ceremonii pogrzebowej naszego
   kolegę pożegnał płk mgr Andrzej Górczyński, podkreślając zaangażowanie, koleżeństwo w zespole współpracowników.
     Naszego kolegę, który odszedł o ,,Niebieskiej Eskadry", pożegnała rodzina, koledzy, delegacja Oddziału z pocztem sztandarowym "
   oraz wojskowa asysta honorowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym i srebrnym Krzyżami Zasługi oraz innymi odznaczeniami
   resortowymi. Cześć Jego pamięci.

____________________________________________________________________


ZMARŁ PŁK PIL. JÓZEF BRODOWSKI

          17.05.2019 na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP
     pana płk pil. Józefa BRODOWSKIEGO, który odszedł na wieczną służbę do Niebieskiej Eskadry w wieku 85 lat.
     Służbę wojskową pełnił od 16.10.1953 do 27.12.1990 roku. Karierę lotniczą rozpoczął  w OSL-nr5 Radom, następnie
     w 1956 r. przydzielony do OSL -nr 5 jako instruktor, później jako pilot w 60 lpszb Radom. W latach 1964-1965 odbył kurs
     w CSL  Modlin. W 1966 r. przeniesiony do 66 lpsz w  Tomaszowie  Mazowieckim na stanowisko szefa strzelania powietrznego
     eskadry, a później z-cy d-cy eskadry d/s liniowych. W 1974 skierowany do 38 lpszb Modlin. W 1977r przeniesiony do sztabu
     Dowództwa Wojak Lotniczych, do Oddziału Szkolenia Podstawowego i Kursów Zarządu Szkolenia Lotniczego na stanowisko
     starszego inspektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami
     i medalami resortowymi.
         W mowie pożegnalnej prezes Oddziału płk dypl.pil Kazimierz Grzybowski podkreślił szczególne zaangażowanie
     i duży wkład w zwiększeniu bezpieczeństwa lotów  płk pil Józefa Brodowskiego. Naszego kolegę pożegnała najbliższa
     rodzina, przyjaciele, koledzy i poczet sztandarowy Oddziału Poznańskiego SSLW RP.

         CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

_________________________________________________________________________________________________________

ZMARŁ PŁK DYPL. PIL. CZESŁAW BIL

 
     W dniu 28 kwietnia 2019 roku, zmarł w Bydgoszczy, płk dypl. pil. Czesław Bil, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek
   Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Ś.p. płk dypl. pil. Czesław Bil 
   urodził się 21 stycznia 1928 r. w Czarnożyłach.
W latach 1949-1951 studiował w OSL
 w Dęblinie, po której ukończeniu został
   promowany do stopnia chorążego
. Służył kolejno w następujących jednostkach: w 3. plm we Wrocławiu, w 11. plm OPL 
   w Poznaniu
 (1951-1954), gdzie był kolejno pilotem, starszym pilotem, dowódcą klucza i dowódcą eskadry, oraz jako dowódca
   eskadry 62. pułku szkolno-bojowym
 w Poznaniu-Krzesinach (1954-1957). W latach 1957-1958 był zastępcą dowódcy 63 Pułku
   Szkolno - Bojowego w Tomaszowie Mazowieckim,
a  w latach 1958-1962 sprawował tę samą funkcję w 61 Lotniczym Pułku
   Szkolno - Bojowym w Nowym mieście nad Pilicą.
W okresie od stycznia 1962 do marca 1963 r. przebywał na Kursie
   Doskonalenia Oficerów w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie
. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy 11 Pułku
  
Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Debrznie. Od listopada 1964 do września 1971 r. był dowódcą 26 Pułku Lotnictwa
   Myśliwskiego OPK w Zegrzu Pomorskim
,. Po ukończeniu studiów stacjonarnych w ASG WP w Rembertowie (1971-1974)
   objął w sierpniu 1974 r. funkcję starszego inspektora bezpieczeństwa lotów w Dowództwie 2. KOPK
. Był pilotem pierwszej
   klasy. Spędził w
powietrzu ponad 4500 godzin. W 1987 r. przeszedł w stan spoczynku. Był odznaczony m.in. KKOOP,
   ZKZ,
tytułem honorowym i odznaką „Zasłużony Pilot Wojskowy” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
   Pochowany na cmentarzu katolickim NMP z Góry Karmel, przy ul. Tańskich w Bydgoszczy.
.
Cześć
Jego Pamięci
!

________________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PŁK BONIFACY SKORUPIŃSKI


  

           4.04.2019 na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana
   płk. mgr. inż. Bonifacego Skorupińskiego ur. 3.06.1930 , który odszedł na wieczną służbę do ,,Niebieskiej Eskadry”.
   Służył w wojsku od 18.11.1950 do 19.11.1990 początkowo w szkolnej kompanii oficerów rezerwy łączności, następnie odbył
   studia w WAT na kierunku radiolokacji. Po ukończeniu WAT pracuje na różnych stanowiskach na urządzeniach
   radiolokacyjnych. Był wykładowcą w WOSR Jelenia Góra. Następnie w Oddziale Radiotechnicznym DLO i WL.
   Zasłużony oficer Wojsk Lotniczych. Odznaczony KKOP , złotym krzyżem zasługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.
   Naszego kolegę pożegnała wojskowa asysta honorowa, poczet sztandarowy SSLW RP, rodzina oraz koledzy.

   Cześć Jego pamięci!


______________________________________________________________________________________________________________________________ZMARŁ PPŁK MIECZYSŁAW HAŁASA
     Ppłk Hałasa, członek zarządu Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia, urodził sie 1 stycznia 1936 roku w m. Rachanie
   k. Tomaszowa Mazowieckiego.  Absolwent TOS WL w Oleśnicy z 1956 roku. Służył na rożnych stanowiskach technicznych
   w 40 plm w Świdwinie, a  następnie w 32 plrt w Sochaczewie. Po ukończeniu kursów WKDO o specjalnosci rozpoznawczej,
   od 1979 r. jest szefem rozpoznania 61 lpszb, a następnie szefem sztabu eskadry.
   Aktywny członek Oddziału Bialskopodlaskiego stowarzyszenia.

   Cześć Jego pamięci!

___________________________________________________________________________________ZMARŁ PODPUŁKOWNIK JAN NOWAK

       W dniu 13.03.2019 na cmentarzu Miłostowo odprowadziliśmy na  wieczna służbę w  ,,Niebieskiej Eskadrze” naszego kolegę,
   członka Oddziału Poznańskiego SSLW ,pana ppłk. Jana NOWAKA, ur. 03.04.1930 r.
      
Służbę wojskową pełnił od 25.09.1950 do 12.12.1989 r. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej, na stanowisku 
   szefa zaopatrzenia żywnościowego w OSL Radom, następnie kwatermistrza w pułku lotniczym w  Nowym Mieście, a o
d 1980 r.
  
kwatermistrza w pułku na Ławicy. W latach 1980 – 1989 był zastępcą dyrektora WCH.
       Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla
   Obronności Kraju oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi.
       Naszego kolegę  pożegnała wojskowa asysta honorowa, poczet sztandarowy SSLW RP, rodzina, znajomi oraz koledzy
   członkowie Oddziału Poznańskiego SSLW RP. Podczas uroczystości pogrzebowej pożegnał naszego kolegę płk Zygmunt
   Tomaszewski.


     Cześć Jego pamięci!


_______________________________________________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PODPUŁKOWNIK MGR INŻ. PAWEŁ KONIKOWSKI

Dnia 14 lutego b.r., wieku 71 lat, po krótkiej chorobie zmarł ppłk mgr inż. Paweł Konikowski, członek Poznańskiego Oddziału
         Stowarzyszenia oraz nowo wybrany członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, bieżącej kadencji.

         Część Jego pamięci !
       ________________________________________________________________________________________


ZMARŁ PŁK PIL. MGR ZDZISŁAW SKOMOROWSKI

     W dniu 4 lutego 2019 roku, zmarł w Warszawie, w wieku 90 lat, płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski, zasłużony oficer Lotnictwa
   Polskiego,członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prezes Klubu
   Dębliniaków. Ś.p. płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski urodził się 1 stycznia 1929 r. w Warszawie. Służył w Szkole Orląt Dęblinie,
   pracował również w PLL Lot w Warszawie. Był odznaczony Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz innymi odznaczeniami
   państwowymi i resortowymi.
Pochowany  na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie,.
  
 . Cześć Jego pamięci!

_______________________________________________________________________________________________________________

ZMARŁ PŁK DYPL. PIL. JÓZEF CAPUTA

  

      Z głębokim żalem odprowadziliśmy w styczniu na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze naszego kolegę, członka Oddziału
   Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. Józefa CAPUTĘ. Miał 89 lat.

      Absolwent OSL Dęblin w 1950 roku, następnie służył w pułkach myśliwskich 13 i 28. W 1956 r. ukończył roczny kurs w ZSRR. 
   Od 1957 służy w 25 plm w Pruszczu Gdańskim, od 1963 r. jest starszym inspektorem w Dowództwie 3 KOPK, Studiował
   w ASG w l. 1966-1969, po czym powrócił do 3KOPK, poczatkowo na szefa wydziału, a następnie objął obowiązki szefa
   oddziału. Odbył studia wojskowe w Moskwie (1972 - 1974). Od 1974 r. szef  Zarządu Szkolenia Lotniczego Wojsk Lotniczych,
   a następnie pomocnik d-cy POW ds. lotnictwa (1978-1990).  Służył do 1990.
     Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasług oraz innymi odznaczeniami i medalami
   resortowymi.    W zmarłym straciliśmy wzorowego  i doświadczonego oficera oraz wspaniałego kolegę.


   Cześć Jego pamięci !

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                    ZMARŁ PPŁK MARIAN ŁBIK  


     W styczniu 2019r pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk. mgr. inż. Mariana
  Łbika- ur.01.01.1937. Służbę wojskową pełnił od 30.09.1955 do 05.01.1993 roku.   
       Ppłk mgr inż. Marian Łbik rozpoczął służbę wojskową w OSL jako pilot podchorąży, następnie w latach 1960 -1963 w 7plb
  na IŁ28 jako strzelec pokładowy - radiotelegrafista.  Od 1963 do 1968 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej,
  Od 1968 do 1969  służy w Dowództwie Wojsk Lotniczych. Następnie, po ukończeniu KDO w ZSRR, pracuje w Zespole
  Informatyki Wojsk Lotniczych. W latach 1989 - 1993 z-ca szefa Zespołu Informatyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
     Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżami Zasługi oraz innymi
  odznaczeniami i medalami resortowymi.
     W zmarłym straciliśmy uczynnego kolegę i wzorowego oficera Wojsk Lotniczych.

    Cześć Jego pamięci.

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
ZMARŁ PPŁK LUDWIK MISIEK
     
 

       W dniu 4.01.2019r.  na cmentarzu Junikowo  pożegnaliśmy legendę polskiego sportu szybowcowego pana ppłk pil. Ludwika
   MISIEK, urodzonego 12.08.1926, zmarłego 24.12.2018r.
       Pan ppłk Ludwik MISIEK był żołnierzem ARMII KRAJOWEJ, uczestnikiem akcji ,,BURZA”. W lotnictwie sportowym
   od 1945 do 2007, pilot samolotowy i szybowcowy. Członek szybowcowej kadry Narodowej, wielokrotny rekordzista Polski
   w szybownictwie, rekordzista świata w sporcie szybowcowym. Budowniczy i projektant wiaduktów i budowli wielofunkcyjnych,
   hoteli, osiedli mieszkaniowych, układów komunikacyjnych. Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu oraz Politechniki
   Poznańskiej. Magister inżynier budownictwa lądowego - urbanista. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OP,   Krzyżem

  Partyzanckim, Krzyżem AK, medalem mistrza sportu, diamentową Odznaką szybowcową.

 

   Cześć Jego pamięci!!

 
 
    _______________________________________________________________________________________________________
 
ZMARŁ PŁK HENRYK MODZELEWSKI 
           
 

      W dniu 3.01.2019 na cmentarzu przy ul. Nowina, z żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Poznańskiego Oddziału
   SSLWRP pana płk Henryka MODZELEWSKIEGO (15.06.1930 r.)  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
   Polski oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi. Służył w latach od 24.04.1951r. do 30.11.1990. Po ukończeniu
   TSWL w Zamościu skierowany do jednostki zabezpieczenia lotów. Od 1967 r. w Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego. Służbę
   wojskową po 40 latach zakończył w Dowództwie Wojsk Lotniczych na stanowisku szefa wydziału zaopatrzenia.
   Uczynny kolega i wzorowy oficer.
     W mowie pożegnalnej wiceprezes Oddziału płk E. Sitkowski podkreślił zasługi naszego kolegi w umacnianiu gotowości
   bojowej lotnictwa polskiego, jego niezwykłe zaangażowanie  oraz pracowitość.
     W zmarłym straciliśmy wspaniałego człowieka i aktywnego członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP.
 

    Cześć Jego pamięci.