ZMARŁ PPŁK PIL. CZESŁAW KUTA


 
      W ostatni dzień starego roku, 31.12.2018 r. na cmentarzu Miłostowa pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Poznańskiego Oddziału SSLW RP  

   pana ppłk. pil. Czesława KUTĘ ur.16.07.1931r – zmarłego 19.12. 2018r.

     Pan ppłk pil. Czesław Kuta brał udział w kilku defiladach lotniczych , a w tym w defiladzie Tysiąclecia w szyku  Orzeł. Absolwent OSL,
   ukończył szkolenie w zakresie pilotowania samolotów IŁ28. Od 1956 do1961 służył w 35 pułk lotnictwa bombowego w Modlinie,
   a w latach1961-1975 w 7. Brygadzie Lotnictwa Bombowego w Powidzu. Doskonały pilot o dużym nalocie na samolotach IŁ28.
  
W końcu służby latał na samolotach łącznikowych. Odszedł ze służby 12. 03.1985. Wspaniały kolega. Jego ,oprócz lotnictwa, było także
   myśliwstwo.  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi.


   Cześć Jego pamięci!


_______________________________________________________________________________________________________________________________________ZMARŁ GEN. DYW. PIL. KAZIMIERZ DZIOK

         Po długiej i ciężkiej chorobie 27 września 2018 zmarł gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok – jeden z dowódców polskiego lotnictwa wojskowego
 ostatnich dziesięcioleci.
        Gen. Dziok urodził się 14 sierpnia 1941 w Cieszynie.  W 1960 rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu. Od początku kariery
   oficera-pilota związany był z lotnictwem uderzeniowym. Pierwszy przydział otrzymał do 5. Pomorskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego
   stacjonującego w Bydgoszczy, który w 1967 po przemianowaniu na 3. Pomorski Pułk został wyposażony w najnowocześniejsze wówczas samoloty
   uderzeniowe – Su-7, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Kazimierz Dziok przeszedł w jednostce cały cykl awansowy – od starszego pilota
   do dowódcy pułku. Został nim 24 sierpnia 1978. W latach 1973 -1976 był
słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie.

      W 1983 w randze pułkownika został zastępcą dowódcy 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie,
   a w 1985 jej dowódcą. Jednostka latała wówczas na najnowszych maszynach uderzeniowych – Su-22.
 

      W 1991 został dowódcą 3. Korpusu OPK we Wrocławiu i generałem brygady. 25 września 1995 prezydent Lech Wałęsa mianował
   go dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 11 listopada 1995 otrzymał drugą generalską gwiazdkę. W 1999 przeszedł
  do dyspozycji ministra obrony narodowej, a w 2001 przeszedł w stan spoczynku. Generał Dziok legitymował się ponad 2 tys. godzin w powietrzu,
  z czego ponad 1900 godzin spędził za sterami samolotów odrzutowych.


   Pogrzeb odbędzie się 2 października o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym przy ul Wiślanej w Bydgoszczy


___________________________________________________________________________________________________________________________________
Zmarł gen. bryg. Tadeusz Mikoś       W dniu 7 sierpnia 2018 roku, zmarł w Warszawie, gen. bryg. Tadeusz Mikoś, zasłużony generał Wojsk Radiotechnicznych Wojska Polskiego,
    członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i
członek Klubu Generałów WP.
    G
en. bryg. Tadeusz Mikoś
urodził się 7 lutego 1933 r. w Baryczy (rzeszowskie). W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu,
    a w 1955 r.
OSR w Beniaminowie koło Warszawy. Przeszedł wszystkie szczeble kariery wojskowej, od technika urządzeń radiolokacyjnych
    przez stanowiska sztabowe i dowódcze, a
ż do dowódcy 1 Korpusu OPK. Awans na stopień generalski trzymał w roku 1990.
       Uhonorowany szeregiem odznaczeń państwowych i resortowych: m. in. Krzy
żami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerski Orderu Odrodzenia
    Polski, 
Krzy
żem Zasługi, medalami "Za Zasługi dla Obronności Kraju", "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" i wieloma innymi.
       Uroczystość pożegnalna rozpocznie się o 12.00, 14 sierpnia b. r. żałobną Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w  Warszawie,
    po której nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa) w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa od godz. 14.00.

     Cześć Jego pamięci.

________________________________________________________________________________________________________________________________
PŁK PIL. DR STANISŁAW BAHŁAJ


Notka biograficzna - tutaj.
_______________________________________________________________________________________________________________________________PŁK DYPL. PIOTR MODZELEWSKI


    

W dniu 21 marca br. zmarł w Człuchowie płk dypl. Piotr Modzelewski, miał 74 lata.
Pochowany a cmentarzu komunalnym w Człuchowie po mszy żałobnej w kościele Najświętszej Marii Panny na Osiedlu Witosa.

                            Notka biograficzna - tutaj.
    .
                         CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

_______________________________________________________________________________________

PŁK MGR ZYGMUNT MUSZLER


                                            Płk Muszler zmarł w Poznaniu w wieku 79 lat. Był członkiem Poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia. Długoletni pracownik
 
                                 Dowództw Wojsk Lotniczych, na stanowiskach w służbach logistycznych. Pochowany w dniu 13 lutego w Poznaniu.


                                      CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.


.__________________________________________________________________________________________________________________    PŁK DYPL. PIL. STANISŁAW BLASZKA

                                                                                     W dniu 12 lutego b. r. zmarł w Poznaniu płk dypl. pil. Stanisław Blaszka, członek Poznańskiego
                                                                               Oddziału naszego stowarzyszenia i
długoletni przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
                                                                               Pochowany
na poznańskim Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, w Kwaterze Lotników.

                                                                              CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.   ___________________________________________________________________________________________________________________________________

GENERAŁ BRYGADY PIL. DR APOLONIUSZ CZERNÓW


                         


     
Lotnik od 1949 roku. Przeszedł wszystkie szczeble wojskowej kariery lotniczej, od instruktora, poprzez
   taktyczne szczeble dowodzenia, aż do stanowisk w dowództwach korpusu i WOPK.
     Był członkiem Warszawsko - Mazowieckiego Oddziału stowarzyszenia.  
       Generał Czernów zmarł 01 lutego w Warszawie. Pochowany na Woiskowym Cmentarzu Powązkowskim
   w Warszawie.

     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
  
Krótka notka biograficzna, tutaj:gen.Czernów.doc


_______________________________________________________________________________


PŁK DR PIL. BOLESŁAW HALERZ


 
 
Płk dr pil. Bolesław Halerz urodził się 13.05.1929 r. w m CZERMNA k. Jasła. Tam też rozpoczyna
 naukę szkolną. Mając 21 lat zostaje wcielony do odbycia służby wojskowej do 9 Łużyckiego  pułku czołgów
 w Słupsku. Marzy jednak o lotnictwie. Kiedy nadarza się okazja korzysta z niej i zostaje przeniesiony
 do OSL nr 5 w Radomiu. Ma to miejsce w dniu 04.04.1951. Szkołę radomską kończy 10.08.1952 r.
 Zostaje promowany na pierwszy stopień oficerski. Cały świat przed nim. Pierwszy przydział do pułku bojowego
 – do Ornety do 29 plm. W Ornecie przez 4 lata przechodzi wszystkie szczeble lotniczej i dowódczej
 kariery. Od szeregowego pilota do dowódcy eskadry włącznie. Trzeba przyznać, że błyskawiczna kariera.
 Zawdzięcza to jednak solidnej pracy, służbie, ale i własnym predyspozycjom.
 1 września 1956 zostaje przeniesiony do 38 plm w Powidzu na stanowisko pomocnika d-cy pułku.
 W Powidzu pozostaje do 18.06.1958 – kiedy to zostaje skierowany do Wyższej Szkoły Pilotów w Modlinie.
 W słynnej twierdzy pozostaje przez niemal 10 lat. Od 1 października 1966 do 27sierpnia 1969 studiuje
 w ASG. Po ukończeniu ASG zostaje skierowany  na stanowisko st. Pomocnika Szefa Oddziału Studiów
 Programowania w Dowództwie Wojsk Lotniczych, które pełni do 02 kwietnia 1973. Uzupełnia swoje wykształcenie
 na kursie metodycznym dla kadry operacyjno- taktycznej. W 1977 r. Doktorat na ASG z nauk wojskowych
 na temat pokonywania obrony plot przeciwnika .
Od 4 kwietnia 1978 roku obejmuje prestiżowe stanowisko Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjne
 na Klasy, które pełni do 30.06.1990. W okresie tym dał się poznać jako człowiek broniący lotników.
 Wiedział, że podczas egzaminu na klasę specjalisty wojskowego czy to pilota czy nawigatora trwający
 3 dni zawsze zdający przeżywa silny stres. W okresie 3 dni trzeba było zdać na ocenę co najmniej dobrą
 egzamin z 14 przedmiotów specjalistycznych. Zaś na klasę mistrzowską ocena średnia ocen musiała
  wynosić 4,8. Przewodniczący zawsze powtarzał na odprawie, że pilot zawsze ma wiedzę tylko nie zawsze umie ją sprzedać.
  Egzaminatorzy podczas egzaminu mają stwarzać warunki luźnej swobodnej rozmowy. Jeżeli komukolwiek powinie się noga prosił,
  aby przyjść do niego i wyjaśnić sprawę. Starał się pomóc zdawać ponownie i zasady udawało się sprawę doprowadzić do szczęśliwego
  zakończenia.
Od 14 grudnia 1978 obejmuje stanowisko docenta w WOSL w Dęblinie. Praca z podchorążymi przyszłymi pilotami sprawia mu wiele
  satysfakcji. Bogate doświadczenie lotnicze, dowódcze pozwala na swobodne i w ciekawy sposób prowadzenie wykładów w Dęblińskiej Alma Mater.
Służbę wojskową kończy 20 listopada 1990 roku. Latał na samolotach Po 2, Jak 18, Jak 23, TS 8 Bies, TS 11 Iskra, MiG 15, Lim 2.
  W powietrzu spędził prawie 2 500 godzin. Wyróżniany odznaczeniami resortowymi, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Za pracę doktorską w 1979 roku otrzymuje Państwową Nagrodę Literacką. Wyróżniony statuetką Ikara oraz w 2009 roku wyróżniony przez
  Krajową Radę Lotnictwa i Skrzydlatą Polskę „Błękitnymi skrzydłami. Po odejściu do rezerwy utrzymuje bliski kontakt z byłymi towarzyszami służby.
W SSLW RP od 26.04.1991 r. Od września 1992 roku wiceprzewodniczący ZG, od 7 czerwca 1995 roku prezes Zarządu Głównego.
  Od 8 czerwca 2009 roku Prezes Honorowy Zarządu Głównego. Funkcję prezesa w stowarzyszeniu pełniŁ przez 14 lat.
 
Zmarł 29 stycznia w Poznaniu, miał 88 lat. Pochowany w dniu 1 lutego b.r.o godz. 13.30 w Kwaterze Lotników na poznańskim
  Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, wejście od ul. Warszawskiej.
 
   CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.


__________________________________________________________________________________________________


PŁK DYPL. PIL. JERZY RYBICKI   


       

     Płk Jerzy Rybicki, pilot klasy mistrzowskiej z nalotem 3256 godzin, "Zasłużony Pilot Wojskowy", wychowawca wielu pokoleń
   pilotów lotnictwa myśliwskiego i rozpoznawczego. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
   w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Oddziału Poznańskiego naszego stowarzyszenia.
   Długoletni skarbnik w Zarządzie Oddziału.
     Zmarł 17 stycznia b.r. Pochowany w dniu 23 stycznia na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

     CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.


____________________________________________________________________________________________