W roku 2013

31.01.  płk pil. Puczko Władysław  - wieloletni prezes Oddziału Goleniowskiego SSLW RP. Pochowany na cmentarzu komunalnym
w Goleniowie.
 
05.02.  płk pil. Wiączek Zdzisław. Pochowany na Cmentarzu Połódniowym w Warszawie.

14.02  mjr rez. Litwicki Wojciech. Pochowany na cmentarzu przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu.
 
27.02.  ppłk pil. Żurek Jan. Pochowany na cmentarzu parofialnym w Radzionkowie.
 
01.03.  płk pil. Radziejowski Stanisław - jeden z pierwszych pilotów latający na samolotach naddźwiękowych MiG 19. Pochowany
na Cmentarzu Miejskim w Sochaczewie
.
01.03.  kpt.mar. mgr inż. Olsztyński Jerzy - zasłużony członek Oddziału Warszawsko Mazowieckiego SSLW RP - przewodniczący Komisji Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.

07.03.  mjr Cichy Marian. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

13.03.  płk mgr Janowicz Mieczysław. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

20.03.  płk pil. mgr Wirbuł Walenty. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.
 
08.04.  płk dypl. pil Koźbiał Edmund - członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP. Ukończył OSL Dęblin w 1950 r. gdzie służył do roku 1953 jako instruktor. Absolwent pierwszej promocji Akademii Sztabu Generalnego w roku 1956. Odbywał służbę w WOPK, pełnił funkcje od nawigatora eskadru do Szefa Wojsk Lotniczych WOPK. Uzyskał klasę mistrzowską pilota lotnictwa myśliwskiego. Wyróżniony tytułem "Zasłużony Pilot Wojskowy RP", Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma odznaczeniami państwowymi
i wojskowymi. Pochowany na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.

27.04.  por. pil. Banasiuk Marian - zasłużony pilot lotnictwa wojskowego. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie

29.04.  mjr Szłapko Kazimierz. Pochowany na cmentarzu przy Twierdzy Modlin.
 
10.05.  płk dypl. Miłobędzki Stanisław. Pochowany naKwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.
 
07.06.  płk mgr Jarecki Bolesław Czesław. Pochowany na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

13.06.  płk nawig Biliński Włodzimierz. Pełnił odpowiedzialne funkcje w lotnictwie wojskowym, wieloletni Główny Nawigator Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych.Prochy Zmarłego spoczywają w kolumbarium "LOTNIKOM POLSKIM" na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

13.06.  ppłk Janasiak Zenon Ludwik -  członek wspierający Oddziału Poznańskiego SSLW RP, uczestnik II Wojny Światowej. W latach 1940 - 1948. Po wojnie zamieszkał w Australii. Był jednym z ofiarodawców na replikę "Dzwonu Żwirki i Wigury". Urnę z prochami sprowadzono z Australii i pochowano na cmentarzu w Jarocinie .
 
04.08. gen. broni Targosz Stanisław - Dowódca Sił Powietrznych w latach 2005 - 2007. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Odrano - Woli

15.08.  ppłk pil. Zaniewski Stanisław - kombatant, jako ochotnik wstąpił do walczył w batalione fizylierów z którym dotarł aż do Odry   - jeden z dowódców 13 plm w Łęczycy (1957- 1958 r.).  Pochowany na cmentarzu parafialnym w Legionowie k. Warszawy.
 
17.08. pplk pil. Pinkus Henryk. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Pile.
 
29.09.   ppłk pil. Bernhardt Włodzimierz - żołnierz września 1939 r. Latał w 300. dywizjonie bombowym na Halifaksie niosąc pomoc Powtaniu Warszawskiemu. Po strąceniu w locie powrotnym nad Małopolską przedostał się do Anglii do swojego dywizjonu. Po rozwiązaniu przeniósł sie do Kanady. Urna z prochami Zmarłego spoczęła na Kwaterze PSP Cmentarza Wojskowego na warszawskich Powązkach.

30.09.  kmdr ppor. pil. Lisiecki Józef pochowany na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu.
 
20.10.  płk prof. zw. dr hab. Tyrała Paweł. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu. 
 
21.10. płk inż. Miłek Henryk. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarz  Miłostowo w Poznaniu
 
23.10. płk dypl. Wrocławski Romuald. Pochowany na cmentarzu Górczyn w Poznaniu.
 
25.10. płk strz.rtg.  Kopaczyński Eugeniusz. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

02.11. płk dr Wyruch Władysław - Dyrektor Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Modlinie Twierdzy. 
 
 19.11. mjr pil. Tomiczek Antoni. Uczestnik walk II Wojny Światowej. Latał w załogach samolotów z pomocą dla powstańców warszawskich, partyzantów Greckich i Jugosłowiańskich. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pstrążni k. Rybnika.
 
08.12. płk pil. Stanisław Czak. Pochowanu na cmentarzu w Chorzowie przy ul. Janasa.
 

m.m.