W roku 2012

 

09.01. ppłk mgr inż. pil. Kloc Zbigniew. Pochowany na cmentarzu na Bielanach (Wólka Węglowa).
 
10.02. płk dypl. nawig. Smoliński Tadeusz. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.
 
02.05.  płk Lancmański Henryk - w wojsku od marca 1945 r. pełnił funkcje w służbie meteorologicznej w 2 plm Kraków i 6 plmsz, wieloletni wykładowca i kierowwnik Cyklu Meteorologii w Dęblinie, szef służby meteo 9 DLM w Malborku i st. specjalista Oddziału Służby Meteo Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.
 
27.05.  płk dypl. Maciejewski Stanisław. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

17.06. w wieku 97 lat zmarł w Pułtusku płk pil. Gedymin Włodzimierz - jeden z ostatnich pilotów walczących w Kampanii Wrześniowej 1939 r.- Honorowy obywatel Miasta Poznania. Pochowany na Cmentarzu Zasałużonych Wielkopolan w Poznaniu.

19.06.  płk dypl. pil. Waliczek Roman - b. dowódca 38 lpsz w Modlinie. Pochowany na cmentarzu parafialnym Modlin Górka.

05.07.  kpt. pil. Sosnowski Franciszek - represjonowany przez władze PRL za ucieczkę pilota z jego jednostki na wyspę Bornholm.
 
25.07.  ppłk pil. Halicki Cezariusz. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.

04.10.  płk dypl. pil. Krawczyk Jan. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie

09.10.  płk dypl. pil. Molak Zbigniew. Pochowany w Szczecinie na cmentarzu "Ku Słońcu".

11.12.  płk dypl. nawig. Radłowski Janusz - kombatant, wykładowca i oficer sztabu w OSL Dęblin i Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Zasłużony, długoletni działacz ZG i ZO Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prochy złożono w grobowcu rodzionnym w Nysie.