W roku 2010

 

04.01.  gen. bryg pil. Tadeusz Góra - uczestnik walk lotnictwa polskiego na zachodzie - szybownik, odznanaczony jako pierwszy na świecie Medalem Lilienthalla i medalem im. Czesława Tańskiego, służył w po wojnie w lotnictwie wojskowym. W Modlinie miał wypadek na somolocie MIG 19 gdy podczas startu zawiodły silniki. Lądował jak szybowcem na końcu lotniska. Pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym Świdnika k. Lublina.

27.01  ppłk pil. Fabryc Władysław. Członek Oddziału Modlińskiego SSLW RP. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego.
 
31.01. płk Mironiuk Józef - członek Oddziału KrakowskiegoSSLW RP. Pochowany w Janowie Podlaskim.

08.02.  mjr Kamiński Alfred. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego.
 
09.03.  płk dyplpil. Prejss Bogdan - promowany w Dęblinie 2. września 1949 r. Służył w 6.plsz, 53. pszl i 48 plmsz w Pile (1963 - 1969). Wykładowca w ASG (1969 - 1975), następnie w Inspekcji Sił Zbrojnych.

14.03.  mjr pil. mgr inż. Śmidowicz Bogdan - walczył w Anglii w 315 dywizjonie "Dęblińskim". Współzałożyciel Morskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i jegoaktywny członek. Pochowany w Gdyni - Witomino.

16.03.  ppól pil. Tryzna Józef - b. dca eskadry 38 plszb w Modlinie. Pochowany na miejscowym cmentarzu 

23.03.  kmdr ppor. Przybyłek Stanisław. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Gdyni Kąck.

25.03.  płk Tadeusz Ćwikła - członek założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Operacyjnego - aktywny członek Zarządu Głównego SSLW RP - dobry organizator - długoletni pracownik służby samochodowej w lotnictwie wojskowym

27.03. płk dypl. pil. Grzeszczyk Zenon - b. pilot 61 plszb w Białej Podlaskiej i wykładowca WOSL w Dęblinie. Pochowany w Puławach

09.04.  ppłk pil. Hołowacz Lech - członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.
 
09.04.  płk dypl. Jakulewicz Ryszard -zasłużony pracownik służby rozpoznawczej w Lotnictwie Wojskowym - wieloletni sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP.Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Łowmiańskiego na Piątkowie w Poznaniu.

09.04. płk mgr inż. Świątek Eugeniusz - członek założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Operacyjnego - członekZarządu Głównego SSLW RP. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

03.05.  ppłk pil. Stalicki Stanisław. Pochowanu na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9.

15.05.  ppłk pil. mgr inż. Ochocki Wojciech - prezes Oddziału Krakowskiego mSSLW RP - aktywny działacz społeczny, inicjator kontaktów z zagranicznymi klubami seniorów lotnictwa wojskowego, powszechnie lubiany i szanowany kolega i przyjaciel. Pochowanyna Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

22.05.  ppłk pil. Plichta Stanisław - członek Oddziału Krakowskiego SSLW RP. Pochowany na cmentarzu Batowice.

26.06.  mjr. pil.inż. Woźniak Ryszard. Pochowany na cmentarzu Modlin Górka.

29.06.  ppłk Maj Ryszard - członek Oddziału Modlińskiego SSLW RP.

05.10.  mjr Rachocki Stanisław. Pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu W Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Słowackiego.
 
08.08.  płk dypl. pil. Horbaczewski Zygmunt. Pochowany na Kwatere Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.
 
28.08.  ppłk inż. Szambelan Wojciech.Pochowany na cmentarzu w Goleniowie.

29.10.  płk mgr Nowicki Jan. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu

30.10.  ppłk Szlasa Antoni b. kierownik sekcji uzbrojenia pułku zaopatrzenia w Modlinie.