W latach 1998 - 1999

 

 1998 r. płk Gotówko Kazimierz; 
1998 r.  płk Gronowski Marian; 
 
 01.1998r. płk dypl Bułka Kazimierz;
 
21.01. 1998 r. ppłk pil Mazurczak Stanisław;
 
31.01.1998 r. płk mgr Kulesza Jan;
 
marzec 1998 r. płk mgr inż. Podgórski Aleksander;
 
06.03.1998 r. ppor. Waniek Jan;
 
07.05.1998 r. ppłk mgr Wilkoński Julian;
 
czerwiec 1998 r. ppłk pil. Węgrzynowicz Ryszard;
 
07.05.1998 r. ppłk mgr Wilkoński Julian;
 
01.06.98. ppłk mgr Cisak Władysław;
 
25.06.1998 r. płk Lech Stanisław;
 
15.08.1998 r. gen. broni pil. Paszkowski Roman - Dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1967 - 1976). Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.
 
25.08.1998 r. płk Szafko Konstanty;
 
13.09. 1998 r. płk nawig. mgr inż.Hilczer Władysław;
 
02.11.1998 r. mjr pil. Suszczewicz Stanisław;  
 
14.12.1998 r. mjr Lewandowski Arkadiusz;
 

1999 r. płk pil. Szumski Stanisław;  płk nawig. Okoń Wiesław - długoletni Główny Nawigator Wojsk Lotniczych OPK.

 
04.01.199 r. ppłk Mowius Janusz;
 
19.02.1999 r. ppłk pil. Staderski Stanisław; 
 
22.02.1999 r. ppłk Trybus Stanisław; 
 
19.04.1999 r Kolankiewicz Andrzej; płk pil Paduch Zygmunt;
 
18.05.1999 r. płk nawig. inż. Popek Stefan;
 
19.05.1999 r. płk dypl. pil. Filonowicz Czesław - Zginął potrącony na przyjściu dla pieszych potrącony przez samochód w Warszawie.
 
05.07.1999 r. gen. bryg. pil. Polech Michał - zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu.
 
23.07.99 ppłk pil Chomczyk Henryk ;
 
27.07.1999 r. płk mgr Miłek Bolesław;
 
15.10.1999 r. ppłk pil. Wojtalski Grzegorz;  
 
11.11.1999 r.mjr mgr nawig. Nowak Antoni ;
 
16.11.1999 r. płk nawig. mgr Bartosiak Jerzy - jeden z członków założcieli Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Operacyjnego w Poznaniu i członek Zarządu Głównego SSLW RP. 
 
17.11.1999 r. płk lek. med. Borucki Jan; 
 

16.12.1999 r. płk Drenger Juliusz; 

 
 
CZEŚĆ ICH PAMIECI