W latach 1993 - 1997

 

09.11.1993 r.  ppłk Wasiluk Józef
 
31.03.1994 r. ppłk Szczepanik Stanisław
 
10.06.1994 r. mjr Bożkiewicz Jerzy
 
 02.07.1993 r. płk mgr Jankowiak Mikołaj
 
 31.03.1994 r. mjr Okrągły Czesław
 

28.06.1994 r.  gen dyw. pil. Frey-Bielecki Jan - Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK (1956 - 1962). Generalny inspektor Lotnictwa  (1962 - 1963).Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki  w Warszawie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

05.08.1994 r.  kpt. Lazar Jan
 
08.09.1994   ppłk mgr Gołąb Ryszard
 
24.10.1994 r. ppłk Dziuda Władysław
 
09.12..1994 r. mjr Kowalski Mieczysław
 
01.06.1995 r. płk dypl. pil. Bogusz Edmund.
 
09.07.1995 r. mjr Jóźwiak Karol
                    ppłk mgr Cisak Władysław,  
 
19.07.1995 r. mjr Dubiel Stanisław
 
30.07.1995 r. ppłk mgr Magała Stanisław 
 
05.10.1995 r. ppłk mgr Gofron Stanisław
 
01.12.1995 r. płk pil. Daniłowicz Albin 
 
20.02.1995 r.ppłk Skorecki Józef
 
21.08.95 r. płk dypl. nawig. Porzuczek Bronisław. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu
 
09.12.1995 r. mjr Rogala Stanisław
 
1996 r. Semków Konstanty; płk dypl. pil. Smolik Bolesław
 
01.01.1996 r. ppłk mgr Bujnik Jan 
 

 1996 r. mjr pil Franczyk Kazimierz

              płk dypl. Jędruczek Stanisław

              płk lek. Pasieczny Józef                

              płk pil. Ryłow Mikołaj

              płk mgr Zając Jan
 
01.02.1996 r. płk dypl. Pawlak Zygmunt
14.2.1996 r. mjr Brzeziński
 
04.1996 r. płk Siniecki Czesław
 
18.06.1996 płk Kukliński Walerian
 
07.1996 r. Luziński Czesław
 
09.08.96. płk pil. Bażanow Jerzy
 
25.09.1996 r płk pil. Kapciuch Mirosław
 
26.09.1996 r. por. pil. mgr inż. Hołdowski Ludomir
 
16.12.1996 r. płk nawig dr Trzebiatowski Tadeusz
 
21.12.1996 r. gen. bryg. inż. Pietrucha Zdzisław - Szef Zarządu Technicznego DWLot.
 
1997 r. mjr pil. Mikocki Bronisław
 
01.01.97 r. pk Borowański Teodor.
 
13.02.1997 r.  płk pil. Karłowicz Władysław
 
01.04.1997 r. mjr Lasota Ryszard
 
23.04.1997 kpt Tkacz Wacław
 
22.07.1997 r. płk pil. Tanana Stanisław
 
25.07.1997 r. płk dypl. pil. Knyszewski Jerzy
 
01.10.1997 r. kmdr dr pil. Kulesza Stanisław.
 

02.12.97 r.  ppłk Anioła Seweryn;

                            ppłk Kuzior Henryk 
 
20.12.1997 r. płk dypl. pil. Warzecha Stanisław
 

30.12.1997 r. mjr pil.Karczewski Jan