Foto Albumy
 
Federacja Seniorów, Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.
 
       
 
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP; Oddz. Goleniowski; Krakowski; Poznański
 
 
 
Liga Obrony Kraju; Towarzystwo Wiedzy Obronnej; Związek Byłych Zołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy; Związek Zołnierzy LWP. Stow.Lotn Polski południowej
 
 
Związek Polskich Spadochroniarzy.
 
 
EMBLEMATY ODDZIAŁÓW
 
 
 
Kombatanci dziękują za dofinansowanie Sztandaru.
 
 
Sztandar