Z A R Z Ą D   G Ł Ó W N Y SSLW RP
 
61-716 Poznań skr. poczt. 129, ul. Kościuszki 92/98; tel.618 572 149; fax  618 572 463.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,