Foto Albumy
 
Znaczek uczestnika zebrania Oddziału Poznańskiego z okazji X lecia działalności.
 
     
 
 
 Medal Lilienthaalla. ako pierwszy na świecie otrzymał go  Tadeusz  Góra.    Medal im. Czesława Tańskiego, również otrzymał Góra.
 
 
Medal wydany przez WIML z okazji wysłania pierwszego Polaka w kosmos.
 
      
 
Znaczek uczestnika zjazdu  w Friedrichsroda  // Medal: X lecia Oddziału Poznańskiego SSLW RP. //  Medal XV.lecia Oddziału Pilskiego
 
   
 
Medal X lecia Oddziału Krakowskiego SSLW RP Medal Ligi Obrony Kraju
 
    
 
Medal z okazji Światowego zjazdu lotników polskich.
 
    
 
Medal X lecia SSLW RP
 
 
 
 Medal  XV lecia SSLW RP.
 
 
 
Medal XX lecia SSLW RP
 
       
 
Medale: "Zasłużonemu dla Lotnictwa"     wraz z odznaką,                 XX lecia ZBZZiOR.
 
   
 
Emblemat zespołu "Orliki" i Medal X lecia Stowarzyszenia OR 34 plm i sympatyków lotnictwa.