W kraju od wielu lat działa wiele różnych organizacji, stowarzyszeń i kół mających związek z lotnictwem. Mimo różnych nazw, różnorodnych struktur i określonych w statutach zakresów działania, zasadniczym celem istnienia wszystkich, jest integrowanie środowisk lotniczych, aktywny udział w procesie popularyzowania wiedzy
o lotnictwie oraz kultywowanie jego tradycji.

O celowości koordynacji działań i zespolenia wysiłków poszczególnych organizacji i stowarzyszeń, funkcjonujących często lokalnie i w rozdrobnieniu, mówi się w środowiskach lotniczych coraz częściej.

        
Podejmując dążenia do zespolenia wysiłków na rzecz skoordynowania działań zmierzających do powołania takiej organizacji, Zarząd Główny Stowarzyszenia podjął działania zmierzające do przygotowania i powołania „Federacji Stowarzyszeń i Organizacji Lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
 
Więcej w załącznikach:
- Uchwała o powołaniu Federacji .................................................................. plik PDF [Plik Acrobat PDF - 761,08 KB]
- List intencyjny o powołaniu Federacji ......................................................... plik PDF [Plik Acrobat PDF - 1,09 MB] 
- Projekt Statutu Federacji Stowarzyszeń i Organizacji Lotniczych RP ............ plik PDF [Plik Acrobat PDF - 250,83 KB]
                                                                                                           oraz plik .doc [Dokument Word - 72 KB]
 
 
 
 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,