EUROPEAN PARTNERSHIP


                OF AIR FORCE ASSOCIATIONS

   We wrześniu u.b. roku, w słowackiej miejscowości  KRAKOVANY odbyła
  się jesienna sesja EPAA, na której prezes ZG naszego Stowarzyszenia,
  gen. dyw. pil. Franciszek Macioła zgłosił wolę przystąpienia naszego  Stowarzyszenia
  do tej europejskiej, lotniczej rodziny.

     W marcu b. r. złożyliśmy formalny, pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków
   tej organizacji.   
 
 
 
 
 
 
 
STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 PEŁNOPRAWNYM CZŁONKIEM EPAA
 
 
    W dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r. w Lubljanie (Słowenia) odbyła się  wiosenna sesja EPAA, w czasie której nasze Stowarzyszenie
  zostało przyjęte w poczet stałych członków tej organizacji.   
    Na obradach, Stowarzyszenie nasze reprezentowali: gen. dyw. pil. Franciszek Macioła (prezes ZG SSLW RP)
  i gen. bryg. pil Roman Harmoza (prezes Oddziału Warszawsko - Mazowieckiegi i członek ZG Stowarzyszenia).
  Sesję prowadzili przedstawiciele władz Stowarzyszenia Pilotów Sił Powietrznych Słowenii - Cpt. /r/ Adolf Kuźnik (prezydent Stowarzyszenia) i Brig. /r/ Joże Konda - przewodniczący obecnej prezydentury EPAA.
    Zasadnicze problemy przedstawiane na sesji w pierwszym dniu obrad:
  - sprawozdanie z działalności poszczególnych stowarzyszeń - członków organizacji za okres od poprzedniej jesiennej sesji
    na Slowacji;
  - sprawozdanie Stowarzyszenia Słowenii z zaawansowania prac nad stroną internetową EPAA;
  - dyskusja nad dalszymi pracami w tym temacie oraz nad tematami i przedsięwzięciami w najbliższej przyszłości EPAA;

  - dyskusja nad wnioskiem naszego Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet stałych członków EPAA.

    Poza obradami Col. Bojan Brecel, dowódca 15 Skrzydła Sił Powietrznych Słowenii, przedstawił informację na temat
  zadań i wyposażenia podległego mu skrzydła ( skrzydło stanowi praktycznie Siły Powietrzne Słowenii), gen. dyw. /r/ Alojz
  Steiner, przestawił stukturę organizacyjną i zadania kierowanego przez niego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Słowenii.

     W drugim dniu /20.04/, w godzinach popołudniowych rozpoczęła się dyskusja nad naszym wnioskiem o przyjęcie w poczet
  stałych członków EPAA, poprzedzona wystąpieniem prezesa ZG gen.dyw.pil./r/ Franciszka Macioły, wspartego multimedialną
  prezentacją, autorstwa płk. Jerzego Sochy (ZG SSLW RP, Oddz. Poznański), przedstawiającą zasadnicze informacje
  o Stowarzyszeniu, także przedsięwzięcia realizowane przez członków SSLW RP w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

  /fotograficzna wersja prezentacji do obejrzenia  - tutaj, and english version - here/.
    Informacja została przyjęta bardzo ciepło, z dużym zainteresowaniem. W trakcie dyskusji podkreślano rolę naszego 
  Stowarzyszenia w szerokim propagowaniu historii i tradycji polskiego lotnictwa, szczególnie wśród młodzieży, we współpracy
  z władzami administracyjnymi, samorządowymi i jednostkami Sił Powietrznych.
     W wyniku głosowania, nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet stałych członków EPAA, jednogłośnie.
 
     W kolejnym dniu, 21.04, członkowie sesji wizytowali zakłady PIPISTREL produkujące znane w świecie ultralekkie samoloty oraz zapoznali
  się z wyposażeniem i zadaniami Wieży Kontroli Ruchem Lotniczym Cywilnym i Wojskowym w Lublianie, ze szczególnym uwzględnieniem
  dużych ćwiczeń sił NATO w ostatnim czasie.

      Na zakończenie sesji podsumowano wnioski i propozycje poszczególnych delegacji, a także przyjęto decyzję o przejęciu rotacyjnej 

  prezydencji w 2018 r od Słowenii przez Szwajcarię.      

     Poniżej mini fotorelacja z Lubljany.                
                                                                                                                                                                

 
 
                  Prezydium sesji (przedstawiciele Słowenii)                                     Uczestnicy obrad na sali plenarnej
 
 
 

 
                         Przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej                            Uczestniczy sesji na pamiątkowej fotografii
 

  W załączniku wystąpienie Prezesa ZG Stowarzyszenia w dyskusji plenarnej -  Przyszłość EPAA - głos w dyskusji.pdf