WYDARZENIA
 
Uczestnicy uroczystości ochodu X lecia Oddziału Bialsko-Podlaskiego SSLW RP przed Kościołem Garnizonowym w Białej Podlaskiej. Obok znajduje się willa probostwa prawosławnego, w której Oddział znalazł schronienie.
 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Garnizonowym, w której wzięli udział: gen. dyw. pil. Tytus Krawczyc - były dowódca Wojsk Lotniczych w Poznaniu  i  61 lotniczego pułku szkolno bojowego w Białej Podlaskiej, gen. bryg. pil. Ryszard Hać - Szef Lotnictwa Polskich Sił Powietrznych, P. Andrzej Czapski - Prezydent Miasta Biała Podlaska wraz z dyrektorem gabinetu płk. dypl. Rudolfem Somerlikiem, byłym Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białej Podlaskiej, p. Tadeusz Łazowski - Starosta Bialski, prof.dr hab. Józef Berger - Senator RP, płk dypl. pil. Marek Bylinka - Z-ca Komendanta WSO SP w Dęblinie, płk dypl. pil. Wiesław Sokołowski - Dowódca 21 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, ks. płk Aleksy Andrejuk z Ordynariatu Prawosławnego WP, ppłk Jarosław Kuszneruk - Komendant Miejskiej PSP, ppłk Bogusław Woźnica - Naczelnik Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, insp. Zbigniew Soćko - Z-ca K-ta Miejskiej Policji, mjr Janusz Lojko - Z-ca K-ta WKU w Białej Podlaskiej, ppłk SG Dariusz Karmasz - Naczelnik Ośrodka Dla Zatrzymanych i Osadzonych w Białej Podlaskiej, mjr rez. Aleksander Kamiński - Prezes ZBZZ i OR, insp. rez. Janusz  Śliwiński - Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów MSM i A, płk dypl. pil. Jan Smolarek - Prezes Oddziału Bialsko Podlaskiego SSLW RPwraz z czlonkami Oddziału, a także przedstawiciele oddziałów SSLW RP z Warszawy, Dęblina, Modlina, Lublina       i Radomia.

 
Uczestników Jubileuszu powitał Prezes płk dypl. pil. Jan Smolarek / Mszę celebrował Dziekan Straży Granicznej ks. płk Kazimierz Tuszyński w asyście księży prawosławnego ordynariatu WP ks. płk Aleksy Andrejuk, ks. por. Adam Weremijkewicz, ks. Mirosław Kuczyński.
 
Za aktywną działalność wyróżnieni zostali:
 

mjr pil. rez. Andrzej Banaszak, mjr. rez Mieczysław Hałasa, mjr rez. Władysław Doroszuk, ppłk pil. rez. Mikołaj Efimow, mjr pil. rez. Marian Kiryk, mjr pil. rez Andrzej Lawnik, mjr pil. rez. Franciszek Ostrowski, mjr pil. rez Jerzy Trudzik.


 
 
Wieńce pod pomnikiem.                                                                      Uczestnicy Jubileuszu w izbie tradycji.
 
  
 
Przy stole: gen. A. Błasik, ppłk. F. Sokołowski                                                                             gen.. z  żoną,    ppłk F. Sokołowski, 
 
CZAS NA PRZYSMAKI
 
 
Dzik w cieście chlebowym -  smakuje " że palce lizać".