103. rocznica zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich 

                                            Stacji Lotniczej Ławica.
      Samorządowcy, kombatanci oraz inni poznaniacy spotkali się 6 stycznia w południe przy Pomniku Powstańców, tuż obok lotniska Ławica. Wielu z uczestników uroczystości to członkowie Poznańskiego Oddziału SSLW RP.

- Podczas kilku dni powstańcy wyzwolili Poznań, ale zagrażała im niemiecka jednostka stacjonująca na lotnisku - mówiła Barbara Grześkowiak-Bocian, prezes klubu Seniora Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego, jednego z organizatorów uroczystości. - Polacy pogodzili odwagę z rozsądkiem, a wiara w odzyskanie niepodległości po 123 latach dodawała im wielkiej energii w działaniu - przypomniała Barbara Grześkowiak-Bocian.

      Przy pomniku stanęły poczty sztandarowe – także SSLW RP z sztandarowym, którym był płk inż. Marian Jach. Delegacje złożyły kwiaty przed Pomnikiem Powstańców. 

      W imieniu seniorów lotnictwa wojskowego wiązanki kwiatów złożyli sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP płk dypl. pil. Zenon Zgoła i p.o. prezesa Poznańskiego Oddziału stowarzyszenia płk mgr Eugeniusz Sitkowski.

Fotografował płk mgr Andrzej Górczyński.                                                     
                                            
                       
                  
                                          


       
                         
                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Koledzy Seniorzy 

     Dowództwo 2SLT uruchomiło telefon "pomocy psychologicznej" nr 519 038 206, pod którym można uzyskać poradę. Jest to telefon Sekcji Wychowawczej – mjr Rafał Felcenloben.
Płk Jerzy Socha, ppłk Wiesław Adamczyk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------APEL Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego 

  Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż od kilku miesięcy trwają w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu prace nad opracowaniem dokumentacji oraz wdrożeniem procedur, które umożliwiłyby nadanie 3. Skrzydłu Lotnictwa Transportowego imienia Patrona. 
  Decyzją żołnierzy kandydatem na Patrona 3. SLTr został płk pil. Bolesław ORLIŃSKI. W naszym środowisku lotniczym jesteśmy pod ogromnym wrażeniem postaci płk. ORLIŃSKIEGO. Jest to lotnik niezwykły, osoba znamienita dla historii i dziejów polskiego oręża i lotnictwa. 
 Chcielibyśmy, aby 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego mogło dumnie nosić imię płk. ORLIŃSKIEGO. Pełni podziwu dla Jego kariery lotniczej, służby wojskowej oraz wszystkich zasług i osiągnięć, chcielibyśmy cały proces nadania Jednostce Wojskowej imienia Patrona doprowadzić do szczęśliwego końca.
  W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych, o ile to możliwe, do osób bezpośrednio związanych z płk. ORLIŃSKIM, w szczególności do Jego krewnych, osób od lat zaangażowanych w pielęgnowanie o Nim pamięci, uczestniczących w corocznych uroczystościach Jemu poświęconych, a współpracujących i związanych ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Jednocześnie, jeśli taka byłaby wola Zarządu SSLW RP, pragnęlibyśmy zwrócić się do Państwa z oficjalnym pismem od Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z prośbą o poparcie naszej inicjatywy. Miałoby to dla naszego Skrzydła ogromne znaczenie.
  Proszę o odpowiedź i przychylne rozpatrzenie przedmiotowej prośby. Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę.
  Z poważaniem dr Jakub FISCHER Sekcja Wychowawcza - Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
tel. 261 544 644; 261 544 548 tel. kom. 604 256 279
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Zarządu Głównego SSLWRP

  W dniu 14 stycznia 2020 r. w salach recepcyjnych hotelu „IKAR” w Poznaniu, odbyło się kolejne, cykliczne posiedzenie Zarządu Głównego SSLW RP. poszerzone o jubileusz urodzinowy oraz imieniny prezesa gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, który przewodniczył obradom.
 Głównym tematem posiedzenia, było omówienie wniosków awansowych dla członków Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Głównego wobec formalnej rezygnacji dwóch jego członków (obydwaj z Oddziału Poznańskiego), gen. dyw. pil. dr. Anatola Czabana i płk dypl. nawig. Kazimierza Dudzica oraz przygotowań do Walnego Zebrania, które planowane jest w marcu br.       Zarząd Główny uchwałą nr 2/2020, powołał nowych członków, gen. bryg. dr. Stefana Czmura z Oddziału Powidzkiego oraz płk Leszka Czarnyszewicza z Oddziału Poznańskiego. [zdjęcie DSC00513-0012.jpg] – podpis: Zdjęcie płk Andrzej Górczyński [zdjęcie Sczmur.jpg] – podpis: gen. bryg. dr Stefan Czmur [zdjęcie Mysko111.jpg] – podpis: płk dr Leszek Czarnyszewicz.
Tekst i opracowanie ppłk Wiesław Adamczyk, zdjęcia archiwum.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


30 LAT LOTNICZYCH SENIORÓW - JUBILEUSZOWE ZEBRANIE DELEGATÓW

„Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy” powiedział 30 lat temu założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik Tadeusz Myśko. Dzisiaj jest w Polsce siedemnaście oddziałów stowarzyszenia liczącego ponad tysiąc dwustu członków, którzy onegdaj pełnili służbę w wojskowym lotnictwie. 120 z nich spotkało się 27 września w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia poświęconym jego jubileuszowi 30-lecia.
  Spotkanie zaszczycili swą obecnością dostojni goście: dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego p. gen, bryg. pil. Ireneusz Nowak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego p. płk Grzegorz Konopko,Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego p. Wojciech Jankowiak, dyr. gabinetu Wojewody Wielkopolskiego p. Michał Dembiński, Przewodniczący Rady Miasta Poznania p. Grzegorz Ganowicz, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego p. Antoni Kalisz, były dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych p. płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Honorowi Członkowie Stowarzyszenia p. Kazimierz Bałęczny i Jerzy Domicz.
  Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, w oparciu o audio – wizualną prezentację, przypomniał sztandarowe przedsięwzięcia stowarzyszenia.
  Były nimi obchody – z udziałem młodzieży szkolnej - rocznic katastrofy pod Cierlickiem, w której zginęli kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura. Wiąże się z tym fakt, że w 80. rocznicę ich śmierci, Stowarzyszenie ufundowało „Dzwon Bohaterskich Lotników”.
  Zbudowano też pomniki „Polskim Lotnikom” na poznańskim cmentarzu w Miłostowie i „Chwała Lotnikom Polskim” na wojskowych Powązkach w Warszawie. To materialne fakty. Ale równie ważne są takie, jak organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursów z wiedzy lotniczej. Patronatem objęto wiele szkół dla których organizowano wycieczki historycznego muzeum czy na lotniska.     Stowarzyszenie ufundowało sztandar dla poznańskiego Gimnazjum im. Lotnictwa Polskiego. Inna forma działania to współorganizowanie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Poznania i 2. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego seminariów i konferencji naukowo - historycznych na temat lotnictwa. 
 Generał Macioła zaprezentował też wiele przykładów współpracy Zarządu Głównego i terenowych oddziałów z oganizacjami pozarządowymi, administracyjnymi i samorządowymi. Efektywne są też kontakty z organizacjami kombatanckimi oraz lotniczymi w kraju i za jego granicami.
 Jubileuszowym uroczystościom, prezentacjom dokonań, wyróżnieniom członków Stowarzyszenia towarzyszyła konferencja naukowo – historyczna pod nazwą „Zaczęło się w Poznaniu”. Ciekawy referat z prezentacją multimedialną na temat wpływu zdobycia Ławicy w roku 1919 na rozwój lotnictwa polskiego wygłosił prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.
  Wieczorne spotkanie lotniczych pokoleń było sympatycznym, sentymentalnym wspomnieniowym zakończeniem jubileuszu 30-lecia stowarzyszenia. Refleksjom z jubileuszu służyć też będzie wydana z tej okazji monografia „30 lat Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 1989-2019”. [zdjęcie DSC_4092-001.jpg] [zdjęcie DSC_4082-001.jpg] – podpis: Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wita zaproszonych gości i uczestnikow Zebrania. [zdjęcie DSC_4132-001.jpg] – podpis: Gen. Macioła wręcza okolicznościowe upominki zaproszonym gościom: (od lewej): gen. Nowakowi, płk. Konopko, p. Jankowiakowi, p. Dembińskiemu, p. Kaliszowi i p. Bałęcznemu. [zdjęcie DSC_4133.jpg] [zdjęcie FranekDSC_4142-001.jpg] – podpis: Wicemarszałek p. Jankowiak dekoruje Prezesa ZG gen. Maciołę, przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Wielkoplskiego. [zdjęcie DSC_4144-001.jpg] – podpis: Medale honorowe Witolda Celichowskiego przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego wręcza dyr. jego gabinetu p. Dembiński. Medale odbierają płk Zenon Zgoła, płk Jerzy Socha i płk Jan Ficerman. Prezentacja dokonań Stowarzyszenia w minionym 30 - leciu. przedstawiona przez Prezesa ZG gen. Maciołę podczas wystąpienia na zebraniu jubileuszowym, do pobrania po tym adresem [link do pliku PrezentacjaXXX lat.ppsx].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 LAT NASZEGO STOWARZYSZENIA 

  W maju 2019 roku minęło 30 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Potrzeba stworzenia organizacji skupiającej ciągle żywotnych i pełnych aktywności byłych żołnierzy jednostek lotniczych, zaowocowała w 1989 roku powołaniem komitetu założycielskiego, opracowaniem statutu i przyjęciem nazwy Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych. W 1990 roku formalnie zarejestrowano Stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu, a w 1991 roku zmieniono nazwę organizacji na obecnie obowiązującą: Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Historię działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 30 lat przedstawiliśmy w opracowaniu " 30 LAT STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1989 - 2019". Oficjalnym partnerem publikacji jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dla uczczenia tego jubileuszu wybiliśmy również pamiątkowy medal. [zdjęcie Monoggr.jpg] [zdjęcie awersemalia.jpg]
  Uroczystości jubileuszowe połączone są z konferencją naukowo - historyczną pt. "Zaczęło się w Poznaniu" i odbyły się 27 września 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w podpoznańskim Kiekrzu. Partnerami wydarzenia są Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański, a patronat medialny objął Głos Wielkopolski. [zdjecie samorząd-województwa-wielkopolskiego-1.jpg] [zdjecie logo-powiat-poznański.jpg] [zdjecie GW.jpg]  
  Słowa wstępne Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka i Prezesa ZG SSLWRP gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, zawarte w publikacji, ponizej. [link do pliku slowo_wstepne_Pana_Marszalka.pdf] [link do pliku slowo_wstepne_Pana_Gen_Macioly.pdf]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWSTAŁ KOLEJNY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA 

  W dniu 14 maja 2019 roku w Witkowie odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Powidzu. Uczestnicy Zebrania, po zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia jednomyślnie podjęli uchwałę o utworzeniu Oddziału Powidzkiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą w Witkowie. 
  Zarząd Główny Stowarzyszenia, przychylając się do wniosku Zebrania Założycielskiego, na mocy uchwały nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 roku powołał Oddział Powidzki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 19 września 2019 r. w Witkowie odbyło się zabranie inauguracyjne Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
  Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – prezes oraz członkowie, płk dypl. Kazimierz Szkołut i ppłk inż. Wiesław Adamczyk. Zebranie prowadził mjr pil. Andrzej Oszkodar, który został wybrany przez aklamację, pierwszym prezesem nowego Oddziału a wiceprezesami zostali wybrani : gen. bryg. dr Stefan Czmur oraz chorąży sztab. Józef Synoradzki.   Gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił statutową działalność Stowarzyszenia, historię, osiągnięcia, współczesne uwarunkowania oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego, powołującą nowy Oddział, po czym uhonorował prezesa Oddziału pismem gratulacyjnym i ”Księgą Lotników Polskich” a także wręczył obecnym legitymacje członka Stowarzyszenia. Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem. Zdjęcia znajdują się na stronie Oddziału Powidzkiego - zakładka Oddziały. 
Tekst JOTES i ppłk Wiesław Adamczyk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

  W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Założycielskie oddziału SSLWRP. Zebranie, które prowadził ppłk. pil. Jerzy Trzak, podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP. Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP z siedzibą we Wrocławiu. 
  W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, sekretarz – ppłk Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny – ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie – mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica.
  Na zebraniu określono kierunki działania w kadencji, w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków stowarzyszenia, społeczności cywilnej, a w szczególności młodzieży, historii, tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W NORMANDII ODSŁONIĘTO POMNIK POLSKICH LOTNIKÓW.

  W dniu 9 czerwca 2019 roku we francuskiej miejscowości Plumetot odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia Pomnika Polskich Sił Powietrznych, upamiętniającego działania trzech Dywizjonów Myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie: 302. "Poznańskiego", 308. "Krakowskiego" i 317. „Wileńskiego” z kontynentalnego lotniska w początkowej fazie walk o Normandię w 1944 roku.   W uroczystości, wpisującej się w obchody 75. rocznicy „D-Day” - lądowania Aliantów w Normandii, uczestniczyli przedstawiciele państwowych i wojskowych władz francuskich i polskich, przedstawiciele Polonii Francuskiej i Brytyjskiej, rodziny lotników z dywizjonów polskich, społeczeństwo Plumetot, w tym młodzież.  
  W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia w składzie: płk dypl. pil. Zenon Zgoła, płk dypl. pil. Józef Dendzik płk dypl. pil. Jan Urbaniak, która złożyła pod Pomnikiem wiązankę kwiatów. [zdjęcie 1-290869.jpg] [zdjęcie PrzemawiaKornickiRyszard.jpg] – podpis: przemawia inicjator projektu, przewodniczący Polish Air Force Memorial Committee z Northolt, p. Ryszard Kornicki [zdjęcie DelegacjaSSLWRP.jpg] – podpis: delegaci Stowarzyszenia płk Urbaniak, płk Dendzik i płk Zgoła prezentują się przed pomnikiem
Fot. A. Siwek/ ipn.gov.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTWARCIE SALI TRADYCJI ORĘŻA ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO

  W dniu 23 maja 2019 roku, w Starym Luboszu k. Kościana, członek naszego Stowarzyszenia (Oddział Poznański) Tadeusz Myler, dokonał uroczystego otwarcia Sali Tradycji Sławy i Chwały Orężna Polskiego. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. 
 Uczestniczyły w niej lokalne władze samorządowe i delegacje współpracujących organizacji i instytucji. Na zaproszenie organizatora, w uroczystości uczestniczyły delegacje naszego Stowarzyszenia: Zarządu Głównego, Oddziałów Poznańskiego i Pilskiego. Więcej informacji na stronie Oddziału Poznańskiego. (link do http://poznan.sslwrp.pl/AKTUALNO%C5%9ACI-I-WYDARZENIA.php)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA.
  Po czteroletniej kadencji ustąpił dotychczasowy Zarząd Główny, główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. W dniach 26 i 27 września 2018 roku, w obiektach Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie, odbyło się Walne, Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów. W pierwszym dniu obrad, sprawozdanie z działalności w minionej kadencji przedstawili prezes ZG gen. Macioła, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
  Delegaci jednogłośnie udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium. W drugim dniu obrad wybrano prezesa ZG i władze stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrany został gen. F. Macioła. Kandydaci do władz Stowarzyszenia, zaproponowani przez Komisję Wyborczą, zostali wybrani przez Delegatów jednogłośnie.
  Nowo wybrany Zarząd Główny, na swym pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się w następującym kształcie: - Wiceprezesi - gen. Lech MAJEWSKI (Oddz. Warszawsko - Mazowiecki); - gen. Czesław MIKRUT (Oddz. Poznański); - Skarbnik ZG - płk Kazimierz SZKOŁUT (Oddz. Poznański); - Sekretariat ZG - Sekretarz - płk Zenon ZGOŁA (Oddz. Poznański); - czł. Sekretariatu - płk Jerzy SOCHA (Oddz. Poznański); - czł. Sekretariatu - płk Kazimierz DUDZIC (Oddz. Poznański); - czł. Sekretariatu - płk Henryk CZYŻYK (Oddz. Warszawsko - Mazowieck); - Czlonkowie ZG - płk Barełkowski Jerzy, gen. Czaban Anatol, płk Dendzik Józef, płk Górczyński Andrzej, płk Kossowski Marian, płk Sadło Janusz (wszyscy z Oddz. Poznańskiego), płk Ficerman Jan (Oddz. Pilski).
  Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano: ppłk. Adamczyka Wiesława, ppłk. Konikowskiego Pawła, gen. Łukasika Edwarda, płk. Radwańskiego Jerzego, płk. Rychlika Stanisława. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego. 
  Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: płk Brzozowskiego Czesława, płk. Ciupaka Tadeusza, płk. Czerwińskiego Wojciecha, płk. Ćwikowskiego Leszka, płk. Owczarka Huberta. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 100 – LECIA POWSTANIA LOTNICTWA WOJSKOWEGO

  Uroczystości odbyły się w dniach 23 - 25 i 28 sierpnia 2018 r. i obejmowały konferencję naukową nt. "100 lat polskiego lotnictwa wojskowego" i uroczysty apel przed Pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" (w Dęblinie), pokazy lotnicze Air Show 2018 (w Radomiu) oraz odsłonięcie Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim, obchody Święta Lotnictwa Polskiego na Polu Mokotowskim i spotkanie pokoleń w ogrodach Dowództwa Generalnego RZ. W uroczystościach organizowanych przez Dowództwo Generalne RSZ licznie wzięli udział zaproszeni honorowi goście w osobach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy, ministra ON p. Mariusza Błaszczaka, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego p. Pawła Solocha i ministrów Michała Dworczyka i Wojciecha Skurkiewicza.
  Obecne były także najwyższe władze wojskowe: I zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni. Michał Sikora, Dowódca Generalny RZS gen. broni Jarosław Mika i jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka, zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil. Tadeusz Mikutel, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniaki inni.
 W uroczystościach uczestniczyła liczna delegacja naszego Stowarzyszenia, zaproszeni goście zagraniczni reprezentujący European Partnership of Air Force Associations oraz społeczeństwo Dęblina, Radomia i Warszawy. Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości, kolejno na Powązkach, na Polu Mokotowskim i w ogrodach DGRSZ. [zdjęcie DSC_7198Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7206Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7223Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7225Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7234Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7240Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7261Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7262Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7266Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7270Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7294Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7322Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7331Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7327Copy.jpg] [zdjęcie DSC_7338Copy.jpg] Autorem wszystkich fotografii jest p. mgr Zbigniew Garsztka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
nad uroczystością odsłonięcia Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim".

 Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że Prezydent RP p. Andrzej Duda objął naszą uroczystość Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości. "Patronat ten został ustanowiony przez p.Prezydenta nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków" - cyt. z pisma Kancelarii Prezydenta.
  Patronat został przyznany na wniosek Komitetu Budowy Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", skierowany do Kancelarii Prezydenta RP, przez Przewodniczącego Komitetu, Prezesa ZG SSLW RP gen. dyw. pil.Franciszka Maciołę. [zdjęcie LogoA50_1.jpg] [zdjęcie 20180807_103813.jpg] [zdjęcie OficjalnastronaPrezydenta.jpg]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUBUSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

  W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyło się Walne Zebranie Członkównowo powstałego Lubuskiego Oddziału SSLW RP. Podczas zebrania wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji. Prezesem oddziału został ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła.
  Po wyborach odczytana została uchwała Zarządu Głównego o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków i włączeniu ich do Oddziału Lubuskiego oraz o uhonorowaniu odznaką Stowarzyszenia wybranego prezesa Oddziału – ppłk. Hajduły.
  Oddział Lubuski jest piętnastym oddziałem terenowym Stowarzyszenia. Powołany został w listopadzie 2017 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego i uchwały Zebrania Założycielskiego Oddziału Lubuskiego. [zdjęcie LubuskiOddzoał.jpg]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KPT. JOHN BENETT – KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

  Z inicjatywy Zarządu Głównego SSLW RP Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał kpt. pil. Johnowi Benettowi /Janowi Książczykowi/ Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – za zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Polski, za działalność kombatancką i społeczną oraz zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.
  Wręczenie odznaczenia odbyło się we wtorek 24 października 2017 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Kpt. pil. Benetowi w uroczystości towarzyszyły żona Anna i córka Angela.
  Kpt. pil. John Benett podczas II wojny światowej walczył w składzie 609 Dywizjonu Myśliwskiego RAF. Kpt. pil. John Benett jest Honorowym Członkiem SSLW RP. Z inicjatywy ZG SSLW RP został mianowany na stopień wojskowy porucznika i kapitana, a także został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. 
[zdjęcie pobrane.jpg] – podpis: John Benett w mundurze pilota RAF [zdjęcie zoom_3e81229327f084a4b3fbe91daa9292e3.jpg] – podpis: dekoracja kpt. pil. Johna Benetta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


85 ROCZNICA ŚMIERCI KPT. PIL. FR. ŻWIRKI I ST. WIGURY
 
  W dniu 10 września 2017 r. w czeskim Cierlicku, miejscu tragicznej śmierci obu lotników, odbyła się podniosła uroczystość upamiętniająca to dramatyczne wydarzenie. W uroczystości, zorganizowanej we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz samorządowych, lokalnej społeczności i uczniowie miejscowych szkół. [zdjęcie DSC02199.jpg] [zdjęcie DSC02202.jpg] [zdjęcie DSC02211.jpg] [zdjęcie IMG_7711.jpg] [zdjęcie DSC02244.jpg] [zdjęcie IMG_7864.jpg]
  Obszerna relacja z uroczystości, autorstwa ich uczestnika, Sekretarza ZG SSLW RP płk. pil. Z. Zgoły, do pobrania i przeczytania tutaj. (link do pliku Cierlicko2017.doc)
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,