DANE KONTAKTOWE ZARZĄDU

 
 

                        ADRES POCZTOWY
 
                        61-716 Poznań,
 
                        ul. Kościuszki 92/98
 
       
                          TELEFON
 
                        261 572 149
/tylko we wtorki od 10.00 do 12.00/
         Sekretarz ZG 665 304 090
 
 
           
 
 ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ
 
     
     sslw.zg@wp.pl                 - zarząd 
     zarzad@sslwrp.pl          

     admin@sslwrp.pl            - administrator strony internetowej