WYDARZENIA
 
 
23 lutego 2011 r. 66 - ta rocznica wyzwolenia Poznania.
Zdjęcia wykonał płk w st. spocz. nawig. Henryk Droździk