--------------------------------------------------------------------------


Informacja Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Szanowni Państwo,

             W nawiązaniu do Naszej wcześniejszej korespondencji mailowej, pragnę poinformować o kolejnym etapie trwającego od kilku miesięcy w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu procesu nadania imienia Patrona. Komplet wymaganych dokumentów w tej sprawie został przekazany do dalszego procedowania do Ministra Obrony Narodowej. Tym samym, czekamy teraz na wydanie przez Ministra pozytywnej i oficjalnej decyzji o nadaniu Dowództwu 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego imienia płk. pil. Bolesława Orlińskiego.
               Korzystając z okazji pragnę również podziękować za wszelkie udzielone w tej kwestii wsparcie ze strony Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, w szczególności Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, całego środowiska lotniczego, miłośników lotnictwa, za przekazane Nam wszelkie potrzebne i cenne informacje. Cieszymy się, że możemy bezpośrednio zaangażować się w pielęgnowanie pamięci o płk. Orlińskim oraz bliżej współdziałać w tej kwestii z wieloma środowiskami lotniczymi w Polsce. Odczuwamy dumę i satysfakcję, że wszystkie nasze lotnicze działania i zadania będziemy mogli wkrótce wykonywać pod Patronatem Tego wielkiego i dzielnego Lotnika.
                 To jednocześnie jest wielki zaszczyt móc przy tej okazji nawiązać kontakt i nić porozumienia z osobami, które bliskie były Bolesławowi Orlińskiemu, z Jego najbliższymi krewnymi.
           Gdy tylko sytuacja i okoliczności będą sprzyjające, nadanie imienia Patrona 3. SLTr będzie obchodzone z pewnością uroczyście. Będziemy zaszczyceni, jeśli jak najszersze grono miłośników lotnictwa będzie mogło wziąć w tych uroczystościach udział. Oczywiście, przekażę informację, kiedy to nastąpi.     
                Pozostajemy w stałym kontakcie. Będę przekazywał również na bieżąco informacje odnośnie dalszych postępów i rozstrzygnięć w sprawie nadania imienia Patrona. Myślę, że mogą być one również dla Państwa cenne.

Z poważaniem, lotniczym pozdrowieniem oraz życzeniami zdrowia i pomyślności
dr Jakub FISCHER
Sekcja Wychowawcza - Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego
tel. 261 544 644; 261 544 548
tel. kom. 604 256 279
                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Szanowni  Koledzy Seniorzy

Dowództwo 2SLT uruchomiło telefon "pomocy psychologicznej" nr 519 038 206, pod którym można uzyskać poradę. Jest to telefon Sekcji Wychowawczej - mjr Rafał Felcenloben.

Płk Jerzy Socha, ppłk Wiesław Adamczyk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


75 rocznica zakończenie walk o Poznań


         W uroczystościach 75 rocznicy zakończenia walk o Poznań, organizowanych na Poznańskiej Cytadeli przez władze samorządowe, w dniu 23 lutego 2020 r., uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, której przewodniczył prezes Zarządu Głównego, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła.

          Stowarzyszenie reprezentowali takze : płk dr Jerzy Barełkowski,  płk dypl. pil. Józef Dendzik, obydwaj z Zarządu Głównego Stowarzyszenia,  prezes Poznańskiego Oddziału płk. dypl. pil. Kazimierz Grzybowski,  wiceprezesi Oddziału płk mgr Eugeniusz Sitkowski, płk mgr inż. Stanisław Opiekulski, członek Zarządu Oddziału płk dypl Zygmunt Tomaszewski.

          Delegacja złożyła wiązanki kwiatów u stóp monumentu upamiętniającego walki o Poznań, poległych żołnierzy .radzieckich i cytadelowców. Kwiaty złozono takze pod Pomnikiem Lotników oraz na Cmentarzu Zołnierzy Alianckich.


ppłk Wiesław Adamczyk.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APEL Dowództwa 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, iż od kilku miesięcy trwają w Dowództwie 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu prace nad opracowaniem dokumentacji oraz wdrożeniem procedur, które umożliwiłyby nadanie 3. Skrzydłu Lotnictwa Transportowego imienia Patrona. Decyzją żołnierzy kandydatem na Patrona 3. SLTr został płk pil. Bolesław ORLIŃSKI.

W naszym środowisku lotniczym jesteśmy pod ogromnym wrażeniem postaci płk. ORLIŃSKIEGO. Jest to lotnik niezwykły, osoba znamienita dla historii i dziejów polskiego oręża i lotnictwa. Chcielibyśmy, aby 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego mogło dumnie nosić imię płk. ORLIŃSKIEGO. Pełni podziwu dla Jego kariery lotniczej, służby wojskowej oraz wszystkich zasług i osiągnięć, chcielibyśmy cały proces nadania Jednostce Wojskowej imienia Patrona doprowadzić do szczęśliwego końca.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych kontaktowych, o ile to możliwe, do osób bezpośrednio związanych z płk. ORLIŃSKIM, w szczególności do Jego krewnych, osób od lat zaangażowanych w pielęgnowanie o Nim pamięci, uczestniczących w corocznych uroczystościach Jemu poświęconych, a współpracujących i związanych ze Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
Jednocześnie, jeśli taka byłaby wola Zarządu SSLW RP, pragnęlibyśmy zwrócić się do Państwa z oficjalnym pismem od Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z prośbą o poparcie naszej inicjatywy. Miałoby to dla naszego Skrzydła ogromne znaczenie.

Proszę o odpowiedź i przychylne rozpatrzenie przedmiotowej prośby. Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę.

Z poważaniem
dr Jakub FISCHER
Sekcja Wychowawcza - Dowództwo 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego 
tel. 261 544 644; 261 544 548
tel. kom. 604 256 279

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja Zarządu Głównego SSLWRP


      W dniu 14 stycznia 2020 r. w salach recepcyjnych hotelu „IKAR” w Poznaniu, odbyło się kolejne, cykliczne posiedzenie Zarządu Głównego SSLW RP. poszerzone  o jubileusz urodzinowy oraz imieniny prezesa gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, który przewodniczył obradom.

    Głównym tematem posiedzenia, było omówienie wniosków awansowych dla członków Stowarzyszenia, uzupełnienie składu Zarządu Głównego wobec formalnej rezygnacji dwóch jego członków (obydwaj z Oddziału Poznańskiego), gen. dyw. pil. dr. Anatola Czabana i płk dypl. nawig. Kazimierza Dudzica oraz przygotowań do Walnego Zebrania, które planowane jest w marcu br.

      Zarząd Główny uchwałą nr 2/2020, powołał  nowych członków, gen. bryg. dr. Stefana Czmura z Oddziału Powidzkiego oraz płk Leszka Czarnyszewicza z Oddziału Poznańskiego. Zdjęcie płk Andrzej Górczyński                                   

                        

                                                gen. bryg. dr Stefan Czmur               płk dr Leszek Czarnyszewicz

Tekst i opracowanie ppłk Wiesław Adamczyk, zdjęcia archiwum. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


101 rocznica Powstania Wielkopolskiego


W dniu 27 grudnia 2019 r., w poznańskich uroczystościach,

upamiętniających 101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  

pod pomnikiem wdzięczności Powstańcom Wielkopolskimwśród licznie reprezentowanych władz oraz społeczeństwa, tradycyjnie uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w składzie :

prezes gen. dyw. pil. Franciszek Macioła,

sekretarz Zarządu Głównego płk dypl. pil. Zenon Zgoła,

członek Zarządu Głównego płk dr Jerzy Barełkowski,

wiceprezes Oddziału Poznańskiego płk mgr Eugeniusz Sitkowski, 

członek Zarządu Oddziału Poznańskiego płk dypl. nawig. Kazimierz Dudzic.

Patriotyzm Powstańców, ofiarę życia i dokonania, uhonorowano składając pod pomnikiem wiązankę kwiatów. Cześć Ich Pamięci !                                      Tekst ppłk Wiesław Adamczyk, 

zdjęcie - Krzysztof Rzepa, Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, w: Kronika Miasta Poznania, nr 2/2001, Wydawnictwo Miejskie, Poznań, 2001, ss.152-165, ISSN 0137-3552

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 LAT LOTNICZYCH SENIORÓW - JUBILEUSZOWE ZEBRANIE DELEGATÓW


Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy” powiedział 
   30 lat temu założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik 
   Tadeusz Myśko. Dzisiaj jest w Polsce siedemnaście oddziałów stowarzyszenia liczącego ponad tysiąc dwustu
   członków, którzy onegdaj pełnili służbę w wojskowym lotnictwie. 120 z nich spotkało się 27 września w Ośrodku 
   Szkoleniowym Sił Powietrznych w Kiekrzu na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia poświęconym 
   jego jubileuszowi 30-lecia.
Spotkanie zaszczycili swą obecnością dostojni goście: dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego p. gen, bryg. pil. 
   Ireneusz Nowak, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego p. płk Grzegorz Konopko,Wicemarszałek Województwa 
   Wielkopolskiego p. Wojciech Jankowiak, dyr. gabinetu Wojewody Wielkopolskiego p. Michał Dembiński, Przewodniczący 
   Rady Miasta Poznania p. Grzegorz Ganowicz, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego p. Antoni Kalisz,  były dyrektor 
   Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych p. płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Honorowi Członkowie
                Stowarzyszenia p. Kazimierz Bałęczny i Jerzy Domicz.
         Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw.  pil. Franciszek Macioła, w oparciu o audio – wizualną prezentację, 
   przypomniał sztandarowe przedsięwzięcia stowarzyszenia. Były nimi obchody - z udziałem młodzieży szkolnej - rocznic 
   katastrofy pod Cierlickiem, w której zginęli kpt. pil. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura. Wiąże się z tym fakt, że w 80.  
   rocznicę ich śmierci, Stowarzyszenie ufundowało „Dzwon Bohaterskich Lotników”. Zbudowano też pomniki „Polskim Lotnikom” 
   na poznańskim cmentarzu w Miłostowie i „Chwała Lotnikom Polskim” na wojskowych Powązkach w Warszawie. To materialne 
   fakty. Ale równie ważne są takie, jak organizowanie dla młodzieży szkolnej konkursów z wiedzy lotniczej. Patronatem objęto 
   wiele szkół dla których organizowano wycieczki historycznego muzeum czy na lotniska. Stowarzyszenie ufundowało sztandar 
   dla poznańskiego Gimnazjum im. Lotnictwa Polskiego. Inna forma działania to współorganizowanie z Międzynarodowymi 
   Targami Poznańskimi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Poznania i 2. Skrzydłem
LotnictwaTaktycznego seminariów i konferencji naukowo - historycznych na temat lotnictwa.
      Generał Macioła zaprezentował też wiele przykładów współpracy Zarządu Głównego i terenowych oddziałów z oganizac-
   jami pozarządowymi, administracyjnymi i samorządowymi. Efektywne są też kontakty z organizacjami kombatanckimi
         oraz lotniczymi  w kraju  i za jego granicami.
      Jubileuszowym uroczystościom, prezentacjom dokonań, wyróżnieniom członków Stowarzyszenia towarzyszyła konferencja
   naukowo - historyczna pod nazwą „Zaczęło się w Poznaniu”. Ciekawy referat z prezentacją multimedialną na temat wpływu 
   zdobycia Ławicy w roku 1919 na rozwój lotnictwa polskiego wygłosił prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. 
Franciszek Macioła.
      Wieczorne spotkanie lotniczych pokoleń było sympatycznym, sentymentalnym wspomnieniowym zakończeniem jubileuszu 
   30-lecia stowarzyszenia. Refleksjom z jubileuszu służyć też będzie wydana z tej okazji monografia „30 lat Stowarzyszenia 
   Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP 1989-2019”.
    
                      
    Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wita zaproszonych gości i uczestnikow Zebrania.

                               Gen. Macioła wręcza okolicznościowe upominki zaproszonym gościom: (od lewej): gen. Nowakowi, płk. Konpko, 
                                                      p. Jankowiakowi, p. Dembińskiemu, p. Kaliszowi i p. Bałęcznemu.
               
      Wicemarszałek p. Jankowiak dekoruje Prezesa ZG gen. Maciołę, przyznaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
                            Honorową Odznaką  Za Zasługi dla Województwa Wielkoplskiego (fotka po lewej).
             Medale honorowe Witolda Celichowskiego  przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego wręcza dyr. jego gabinetu 
                     p. Dembiński. Medale odbierają płk Zenon Zgoła, płk Jerzy Socha i płk Jan Ficerman (fotka z prawej).Prezentacja dokonań Stowarzyszenia w minionym 30 - leciu. przedstawiona przez Prezesa ZG gen. Maciołę 
            podczas wystąpienia na zebraniu jubileuszowym, do pobrania po tym adresem:

  

    Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński_____________________________________________________________________________________________________

30 LAT NASZEGO STOWARZYSZENIA

   W maju 2019 roku minęło 30 lat  działalności naszego Stowarzyszenia. 
  Potrzeba stworzenia organizacji skupiającej ciągle żywotnych i pełnych aktywności byłych żołnierzy jednostek lotniczych, 
  zaowocowała w 1989 roku powołaniem komitetu założycielskiego, opracowaniem statutu i przyjęciem nazwy Stowarzyszenie 
  Seniorów Lotnictwa Operacyjnego i Wojsk Lotniczych. W  1990 roku formalnie zarejestrowano Stowarzyszenie w Sądzie 
  Wojewódzkim w Poznaniu, a w 1991 roku zmieniono nazwę organizacji na obecnie obowiązującą: Stowarzyszenia Seniorów 
  Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Historię działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 30 lat przedstawiliśmy w opracowaniu " 30 LAT STOWARZYSZENIA 
  SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1989 - 2019". Oficjalnym partnerem publikacji
  jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dla uczczenia tego jubileuszu wybiliśmy również pamiątkowy medal.


          

  Uroczystości jubileuszowe połączone są z konferencją naukowo - historyczną pt. "Zaczęło się w Poznaniu" i odbyły się 
  27 września 2019 roku w Ośrodku Szkoleniowym Sił Powietrznych w podpoznańskim Kiekrzu. Partnerami wydarzenia są 
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Powiat Poznański, a patronat medialny objął Głos Wielkopolski.
                    

    Słowa wstępne Marszałka Województwa Wielkopolskiego p. Marka Woźniaka 
   i Prezesa ZG SSLWRP gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, zawarte w publikacji, ponizej:

 

______________________________________________________________________________________

POWSTAŁ KOLEJNY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

                      W dniu 14 maja 2019 roku w Witkowie odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP w Powidzu. Uczestnicy Zebrania, po zapoznaniu się z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia jednomyślnie

podjęli uchwałę o utworzeniu Oddziału Powidzkiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z siedzibą  
  w Witkowie. Zarząd Główny Stowarzyszenia, przychylając się do wniosku Zebrania Założycielskiego, na mocy uchwały 
  nr 12/2019 z dnia 15.05.2019 roku powołał Oddział Powidzki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

19 września 2019 r. w Witkowie odbyło się zabranie inauguracyjne Powidzkiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentowali, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła – prezes oraz członkowie, płk dypl. Kazimierz Szkołut i ppłk inż. Wiesław Adamczyk. Zebranie prowadził mjr pil. Andrzej Oszkodar, który został wybrany przez aklamację, pierwszym prezesem nowego Oddziału a wiceprezesami zostali wybrani : gen. bryg. dr Stefan Czmur oraz chorąży sztab. Józef Synoradzki.

Gen. dyw. pil. Franciszek Macioła przedstawił statutową działalność Stowarzyszenia, historię, osiągnięcia, współczesne uwarunkowania oraz odczytał uchwałę Zarządu Głównego, powołującą nowy Oddział, po czym uhonorował prezesa Oddziału pismem gratulacyjnym i ”Księgą Lotników Polskich” a także wręczył obecnym legitymacje członka Stowarzyszenia.


Po dyskusji zebranie zakończono wspólnym zdjęciem.

Zdjęcia znajdują się na stronie Oddziału Powidzkiego - zakładka Oddziały.

Tekst JOTES i ppłk Wiesław Adamczyk_________________________________________________________


NOWY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

   W dniu 1 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyło się Zebranie Założycielskie oddziału SSLWRP.Zebranie prowadził 
   ppłk. pil. Jerzy Trzak. Zebranie podjęło uchwałę o utworzeniu we Wrocławiu Oddziału Dolnośląskiego SSLW RP.  
   Uchwałą Zarządu Głównego SSLW RP nr 7/2019 z dnia 7.04.2019 r. powołano Oddział Dolnośląski SSLWRP z siedzibą
   we Wrocławiu. 

     W dniu 11 maja 2019 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrano władze 
   Oddziału pierwszej kadencji: prezes – ppłk pil. mgr Jerzy Trzak, wiceprezes – ppłk dypl. pil. Zygmunt Przebierała, 
   sekretarz – ppłk Bogusław Jędrych, skarbnik – st. chor. szt. pil. Wiesław Winsztal, rzecznik dyscyplinarny – 
   ppłk pil. mgr Mirosław Gumny oraz Komisję Rewizyjną: przewodniczący – ppłk pil. Andrzej Mita i członkowie – 
   mł. chor. Zbigniew Krasnowski i mjr mgr Andrzej Kotwica. Na zebraniu określono kierunki działania w kadencji, 
   w tym m. in. kultywowanie w środowisku członków stowarzyszenia, społeczności cywilnej, a w szczególności młodzieży, 
   historii, tradycji i dorobku jednostek lotnictwa wojskowego RP, zwłaszcza stacjonujących na terenie Dolnego Śląska
   i Wrocławia oraz podtrzymywanie tradycji narodowych i lotniczych.


__________________________________________________________________________________________________________________________W NORMANDII ODSŁONIĘTO POMNIK POLSKICH LOTNIKÓW.

    

       W dniu 9 czerwca 2019 roku we francuskiej miejscowości Plumetot odbyła 
  się podniosła uroczystość odsłonięcia Pomnika Polskich Sił Powietrznych, 
  upamiętniającego działania trzech Dywizjonów Myśliwskich Polskich Sił Powietrznych
  na Zachodzie: 302. "Poznańskiego", 308. "Krakowskiego" i 317. „Wileńskiego” 
  z kontynentalnego lotniska w początkowej fazie walk o Normandię w 1944 roku. 
  W uroczystości, wpisującej się w obchody 75. rocznicy „D-Day” - lądowania  
  Aliantów w Normandii, uczestniczyli przedstawiciele państwowych 
  i wojskowych władz francuskich i polskich, przedstawiciele Polonii Francuskiej
  i Brytyjskiej, rodziny lotników z dywizjonów polskich, społeczeństwo Plumetot, 
  w tym młodzież. 
     W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia  w składzie: 
  płk dypl. pil. Zenon Zgoła, płk dypl. pil. Józef Dendzik płk dypl. pil. Jan 
  Urbaniak,  która złożyła  pod Pomnikiem wiązankę kwiatów.

                  


Fot. A. Siwek/ ipn.gov.pl/                   Na fotografiach od lewej: przemawia inicjator projektu, przewodniczący Polish Air Force Memorial Committee z Northolt, 
                   p. Ryszard Kornicki, a delegaci Stowarzyszenia płk Urbaniak, płk Dendzik i płk Zgoła prezentują się przed pomnikiem.

________________________________________________________________________________________________________

OTWARCIE SALI TRADYCJI  ORĘŻA ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO      

     W dniu 23 maja 2019 roku, w  Starym Luboszu k. Kościana, 
 członek naszego Stowarzyszenia (Oddział Poznański) Tadeusz Myler,  
 dokonał uroczystego otwarcia Sali Tradycji Sławy i Chwały Orężna
 Polskiego. 
     Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Uczestniczyły w niej 
 lokalne władze samorządowe i delegacje współpracujących organizacji
 i instytucji. 
     Na zaproszenie organizatora, w uroczystości uczestniczyły delegacje
 naszego Stowarzyszenia: Zarządu Głównego, Oddziałów Poznańskiego
 i Pilskiego.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 2020 r.

  Wszystkie przedsięwzięcia do realizacji w nowym, 2020 r. ujęto w planie działania, 
a plan działania będzie wkrótce zamieszczony tutaj.


__________________________________________________________________________________________________________

NOWE WŁADZE STOWARZYSZENIA.

       Po czteroletniej kadencji ustąpił dotychczasowy Zarząd Główny, główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński.
       W dniach 26 i 27 września 2018 roku, w obiektach Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie, odbyło się Walne, 
    Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów. W pierwszym dniu obrad, sprawozdanie z działalności w minionej kadencji przedstawili 
    prezes ZG gen. Macioła, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Delegaci jednogłośnie udzielili 
    ustępującemu zarządowi absolutorium.
 
       W drugim dniu obrad wybrano prezesa ZG i władze stowarzyszenia. Prezesem ponownie wybrany został gen. F. Macioła.
      Kandydaci do władz Stowarzyszenia, zaproponowani przez Komisję Wyborczą, zostali wybrani przez Delegatów jednogłośnie.
    Nowo wybrany Zarząd Główny, na swym pierwszym posiedzeniu, ukonstytuował się w następującym kształcie: 
   - Wiceprezesi - gen. Lech MAJEWSKI (Oddz. Warszawsko - Mazowiecki);
                          - gen. Czesław MIKRUT (Oddz. Poznański);
   - Skarbnik ZG - płk Kazimierz SZKOŁUT (Oddz. Poznański);
   - Sekretariat ZG - Sekretarz - płk Zenon ZGOŁA  (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Jerzy SOCHA (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Kazimierz DUDZIC (Oddz. Poznański);
                              - czł. Sekretariatu - płk Henryk CZYŻYK (Oddz. Warszawsko - Mazowieck);
   - Czlonkowie ZG - płk Barełkowski Jerzy, gen. Czaban Anatol, płk Dendzik Józef,płk Górczyński Andrzej, płk Kossowski Marian, 
                                 płk Sadło Janusz (wszyscy z Oddz. Poznańskiego), płk Ficerman Jan (Oddz. Pilski).

.       Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrano: ppłk. Adamczyka Wiesława, ppłk. Konikowskiego Pawła, gen. Łukasika Edwarda, 
   płk. Radwańskiego Jerzego, płk. Rychlika Stanisława. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego. 
     Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: płk Brzozowskiego Czesława, płk. Ciupaka Tadeusza, płk. Czerwińskiego Wojciecha, 
   płk. Ćwikowskiego Leszka, płk. Owczarka Huberta. Wszyscy z Oddziału Poznańskiego.

         ________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALNE UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 100 - LECIA
POWSTANIA LOTNICTWA WOJSKOWEGO


      Uroczystości odbyły się w dniach 23 - 25 i 28 sierpnia 2018 r. i obejmowały konferencję naukową nt. "100 lat polskiego lotnictwa
   wojskowego" i uroczysty apel przed Pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt" (w Dęblinie), pokazy lotnicze 
   Air Show 2018 (w Radomiu) oraz odsłonięcie Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim,  
   obchody Święta Lotnictwa Polskiego na Polu Mokotowskim i spotkanie pokoleń w ogrodach Dowództwa Generalnego RZ.

     

     W uroczystościach organizowanych przez Dowództwo Generalne RSZ licznie wzięli udział zaproszeni honorowi goście 
   w osobach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudy, ministra ON p. Mariusza Błaszczaka, szefa Biura 
   Bezpieczeństwa Narodowego p. Pawła Solocha i ministrów Michała Dworczyka i Wojciecha Skurkiewicza. Obecne były także
   najwyższe władze wojskowe: I zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. broni. Michał Sikora, Dowódca Generalny RZS 
   gen. broni  Jarosław Mika i jego zastępca gen. dyw. pil. Jan Śliwka,  zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen. dyw. pil.
   Tadeusz Mikutel, Inspektor Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniaki inni.


     W uroczystościach uczestniczyła liczna delegacja naszego Stowarzyszenia, zaproszeni goście zagraniczni reprezentujący 
   European Partnership of Air Force Associations oraz społeczeństwo Dęblina, Radomia i Warszawy. 


     Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości, kolejno na Powązkach, na Polu Mokotowskim i w ogrodach DGRSZ.

  

 


 


Autorem wszystkich fotografii jest p. mgr Zbigniew Garsztka.__________________________________________________________________________________________________________________________________
PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY
W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
nad uroczystością odsłonięcia Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim".           Z niekłamaną satysfakcją informujemy, że Prezydent RP p. Andrzej Duda objął naszą uroczystość Patronatem Narodowym
     w Stulecie Odzyskania Niepodległości. 
          "Patronat ten został ustanowiony przez p.Prezydenta nad projektami, które wpisują się w rocznicowe obchody Stulecia 
     Odzyskania Niepodległości i służą godnemu upamiętnieniu oraz upowszechnieniu  patriotycznych postaw, dokonań i aspiracji Polaków" - cyt. z pisma Kancelarii Prezydenta.
          Patronat został przyznany na wniosek Komitetu Budowy Pomnika "Chwała Lotnikom Polskim", skierowany do Kancelarii
     Prezydenta RP, przez Przewodniczącego Komitetu, Prezesa ZG SSLW RP gen. dyw. pil.Franciszka Maciołę.
     

  ____________________________________________________________________________________________________ 


                                                              LUBUSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA

        W dniu 5 kwietnia 2018 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście odbyło się Walne Zebranie Członków
   nowo powstałego Lubuskiego Oddziału SSLW RP. Podczas zebrania  wybrano władze Oddziału pierwszej kadencji. 
   Prezesem oddziału został ppłk dypl. pil. Alfred Hajduła. Po wyborach odczytana została uchwała Zarządu Głównego 
   o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków i włączeniu ich do Oddziału Lubuskiego oraz o uhonorowaniu odznaką
   Stowarzyszenia wybranego prezesa Oddziału – ppłk. Hajduły.
       Oddział Lubuski jest piętnastym oddziałem terenowym Stowarzyszenia. Powołany został w listopadzie 2017 roku 
   na mocy uchwały Zarządu Głównego SSLW RP, po rozpatrzeniu wniosku przewodniczącego i uchwały Zebrania 
   Założycielskiego Oddziału Lubuskiego.


____
____________________________________________________________________________________________________________________
   
 


                                                         __________________________________________________________________________________________________________________________


KPT. JOHN BENETT - KAWALEREM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

  Na fotografiach, od lewej: John Benett w mundurze pilota RAF i dekoracja kpt. pil. Johna Benetta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

      Z inicjatywy Zarządu Głównego SSLW RP Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał 
   kpt. pil. Johnowi Benettowi /Janowi Książczykowi/ Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – za zasługi 
   w obronie suwerenności i niepodległości Polski, za działalność kombatancką i społeczną oraz zasługi 
   w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Wręczenie odznaczenia odbyło się we wtorek 
   24 października 2017 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta 
   Rzeczypospolitej Polskiej dokonał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. 
   Kpt. pil. Benetowi w uroczystości towarzyszyły żona Anna i córka Angela.
     Kpt. pil. John Benett  podczas II wojny światowej walczył w składzie 609 Dywizjonu Myśliwskiego RAF.
     Kpt. pil. John Bebett jest Honorowym Członkiem SSLW RP. Z inicjatywy ZG SSLW RP został mianowany 
   na stopień wojskowy porucznika i kapitana, a także został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
85 ROCZNICA ŚMIERCI KPT. PIL. FR. ŻWIRKI I ST. WIGURY

     W dniu 10 września 2017 r. w czeskim Cierlicku, miejscu tragicznej śmierci obu lotników, odbyła się podniosła uroczystość  upamiętniająca to dramatyczne wydarzenie.
     W uroczystości,  zorganizowanej we współpracy z naszym Stowarzyszeniem, uczestniczyli przedstawiciele wojska, władz samorządowych, lokalnej społeczności
     i uczniowie miejscowych szkół.  
 

               
     Obszerna relacja z uroczystości, autorstwa ich uczestnika, Sekretarza ZG SSLW RP płk. pil. Z. Zgoły,  do przeczytania tutaj

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                           
         
         

         
     


INFORMACJA – Krakovany/ Słowacja /- Jesienna sesja EPAA

     W dniach 22-23.09.2016 r w miejscowości  KRAKOVANY /Słowacja/odbyła się jesienna sesja EPAA / European   
   Partnership Air Force Association/, w której uczestniczyła delegacja SSLW RP w składzie: gen.dyw.pil. Franciszek 
   Macioła i gen.bryg.pil. Roman Harmoza. W trakcie sesji podsumowano 2-letni okres prezydencji /rotacyjnej / Słowacji 
   oraz zasadnicze przedsięwzięcia realiej organizacji przez Stowarzyszenie, co zostało wstępnie zaakceptowane 
   przez uczestników sesji – formalne dokumentyizowane przez poszczególne organizacje a także plany na najbliższy okres. 

   Prezes ZG SSLW RP gen.dyw.pil. Franciszek Macioła przedstawił informację o naszym Stowarzyszeniu oraz zgłosił 

   wniosek o woli przystąpienia do tej europejsk zostaną złożone w najbliższym czasie. W ciągu dwóch dni obrad 
   przyjęto zasadnicze ustalenia:

   1.      Przyjęto w poczet członków EPAA węgierską organizację, z którą od lat współpracujemy w ramach tzw. Grupy
    Wyszehradzkiej;

   2.      Przyjęto poprawki do jednolitego tekstu statutu EPAA;

   3.      Podjęto decyzję o podjęciu prac nad oficjalną internetową stroną EPAA;

   4.      W sposób uroczysty podpisano protokół o przekazaniu rotacyjnej prezydentury EPAA na okres dwóch lat
    pomiędzy Słowacją i Słowenią.

     Wieczorem 22 września delegacje uczestniczyły w degustacji lokalnych win, zorganizowanej w przyjemnej scenerii
   i atmosferze przez lokalnych producentów.

  
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
 
Pożegnanie i powitanie Asa Myśliwskiego
 
25 sierpnia 2017 r. o godz. 6.15 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na Krzesinach wystartował
samolot CASA C-295 do bazy RAF Northolt. Na uroczystości pożegnania prochów Asa
Myśliwskiego kpt. pil. Kazimierza Spornego polecieli m.in. poseł na Sejm Bartłomiej Wróblewski, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Poznania, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia  Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP gen. dyw. pil. Czesław Mikrut oraz bratanek Kazimierza Spornego - Zygmunt Sporny z rodziną. W bazie RAF witali ich przedstawiciele Ambasady
RP w Londynie: charge’affaires Dariusz Łaska i zastępca Attache Obrony
ppłk Dorota Kawecka. Była też delegacja Związku Lotników Polskich i Związku Harcerstwa
Polskiego Poza Granicami Kraju.
Ceremonię pożegnania prochów kpt. Kazimierza Spornego rozpoczął charge’affaires Dariusz Łaska. Prowadził ją przedstawiciel
Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii Ksiądz Prałat Stefan Wylężek w formule błogosławieństwa i modlitwy. Za pomoc
w sprowadzeniu prochów do Polski podziękował pan Zygmunt Sporny. Urnę z prochami wyprowadzono na płytę lotniska.
Oficerowie lotnictwa wnieśli ją na pokład samolotu.
O godzinie 15.15 samolot wylądował na Krzesinach. Kilkanaście minut później rozpoczęła się uroczystość przywitania urny
z prochami Asa Myśliwskiego na polskiej ziemi z udziałem dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania oraz prezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego. Po jej zakończeniu urna przewieziono na cmentarz Miłostowo, gdzie
w Kwaterze Lotników była ceremonia pochówku kpt.pil. Kazimierza Spornego.
Przypomnijmy, że po kapitulacji Polski w 1939 r.  Kazimierz Sporny – urodzony w Poznaniu - przedostał się do Anglii,
aby jako pilot walczyć z najeźdźcą. Wcielony był do dywizjonu 303, a następnie 302. Wykonywał też zadania w składzie
dywizjonów angielskich. W 1943 r. walczył pod niebem Afryki jako pilot elitarnej jednostki zwanej Cyrkiem Skalskiego.
Kapitan pilot Kazimierz Sporny otrzymał podczas wojny tytuł Asa Myśliwskiego z pięcioma pewnymi, jednym prawdopodobnym
i jednym uszkodzonym samolotem na koncie. Odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych
oraz Polową Odznakę Pilota i brytyjskim Distinguished Flying Cross przyznanym za czyny męstwa i odwagi. Kapitan pilot
Kazimierz Sporny zmarł 17 maja 1949 roku w Londynie w wieku 33 lat.
Teraz spełniła się jego ostatnia wola i marzenie bratanka Zygmunta Spornego. Został pochowany na polskiej ziemi,
w swoim rodzinnym mieście - Poznaniu. Stało się to dzięki intensywnym działaniom Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz innych ludzi dobrej woli.

   
                                 
    
   
 
 


Tekst i zdjęcia
ppłk w st. spocz. Andrzej Górczyński
Fragment głównego wydania Teleskopu TVP 3 Poznań przedstawiający reportaż z uroczystości powitania i pochowania
kpt. pil. Kazimierz Spornego - tutaj do obejrzenia.   
Galeria fotografii Piotra Łysakowskiego z uroczystości -tutaj.
 

___________________________________________________________________________________
 
  
WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI
 
                                  
   100 rocznicę bitwy o Ławicę, aby nadać godną oprawę, która uświadomi społeczeństwu polskiemu czyny 
 Wielkopolan, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe wychodząc z ideą latających replik samolotów pod
 nazwa WIELKOPOLSKA ESKADRA NIEPODLEGŁOŚCI, zwraca się do wszystkich środowisk Wielkopolan,
 Poznaniaków i nie tylko, o wsparcie tej inicjatywy. Inicjatywa zyskała poparcie Marszałka Województwa
 Wielkopolskiego p. Marka Wożniaka. 
   Zarząd Główny wystosował pismo do Marszałka, w którym zaoferował pomoc Stowarzyszenia w realizacji
 tego przedsięwzięcia. Jednocześnie swoje zgłoszenie przesłał drogą elektroniczną organizatorom tego
 zamierzenia. 
  Zarząd  Główny zaleca wszystkim oddziałom terenowym zgłoszenie swojego wsparcia na stronie internetowej:
 http://www.wielkopolskaeskadraniepodleglosci.pl/dotacja.php .
___________________________________________________________________________________________                                                                               
 
     FEDERACJA LOTNICZA
    Kontynuowane są nadal działania mające na celu utworzenie federacji stowarzyszeń
  i organizacji lotniczych. Podjęto odpowiednią uchwałę w tej sprawie i zwrócono się z apelem
  do stowarzyszeń i organizacji lotniczych działających w Polsce i organizacji lotniczych działających

 
w Polsce z propozycją przystąpienia do federacji. Wraz z apelem wysłano propozycję Statutu Federacji.
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (czytaj więcej) 

________________________________________________________________________________________________________________________
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej www.sslwrp.pl
administrator strony: J.Socha,